Mobbing Nedir?

Bu  başlığa geldiyseniz Kolluk Kuvvetleri olarak bizim bilgiye önem veren kullanıcımız size şöyle izah edelim, Kolluk kuvvetleri olarak  yaptığımız incelemelerde edindiğimiz bilgilere göre her kolluk kuvvetinin öğrenmesi ve bilmesi gereken MOBBİNG “ … Kasıtlı ve sistematik olarak belirli bir süre çalışanın aşağılanması, küçümsenmesi, dışlanması, kişiliğinin ve saygınlığının zedelenmesi, kötü muameleye tabi tutulması, yıldırılması ve benzeri şekillerde ortaya çıkan psikolojik tacizin …” olarak tanımlanmaktadır.

Yani Mobbing kavramı; literatürde ise en yoğun biçimde referans alınan kaynak ve bu konuda ilk araştırmacılardan kabul edilen İsveçli endüstri psikoloğu Heinz Leymann’a göre; “sistematik olarak, bir veya daha çok kişi tarafından genelde bir kişiye yöneltilen ve kişiyi savunmasız ve yardıma muhtaç bir duruma düşürüp, süreklilik arz eden eylemler ile bu halde tutan, düşmanca ve ahlak dışı her tür iletişim” olarak tanımlanmıştır.

Mobbing Olarak Değerlendirilen örnek bazı Davranışlar Nelerdir?

Bilindiği üzere mobbing; çalışma yaşamının gerçeklerine bağlı olarak pek çok farklı şekilde gerçekleştirilebilmektedir. Bu bağlamda mobbing kavramının sağlıklı bir şekilde irdelenebilmesi ve anlaşılabilmesi için ilk olarak işyerinde meydana gelen ve mobbinge neden olan davranışların tespit edilmesi gerekmektedir.

 • Memura amiri tarafından eşitsiz iş yükü verilmesi,
 • Memura görev tanımı dışında iş yüklenmesi,
 • Memurun görev yerinin nedensiz veya yeterli neden bildirilmeden değiştirilmesi,
 • Memura sebepsiz yere soruşturması,
 • Memura gerekçesiz sebeplerle yazılı uyarıda bulunulması,
 • Memura tayin istemesi için zorlama yapılması,
 • En küçük hatasında memura tutanak tutulması,
 • Memurun yıllık izin veya mazeret izni talebi nedensiz yere reddedilmesi,
 • Akademisyenler için akademik araştırma yapması güçleştirilmesi,
 • Akademisyenlerin akademik çalışma yapmasını engeller şekilde sürekli üniversitede fiilen bulunmaya zorlanması,
 • Akademisyenlerin yüksek lisans veya doktora dönemlerinde başka üniversitelerde almak zorunda oldukları dersler için şehir dışına çıkmamaları izin verilmesi veya dersleri almasını engelleyecek şekilde sınırlandırılması,
 • Akademisyenlerin yüksek lisans veya doktora tezlerinin yersiz olarak uzatılmaya çalışılması veya tezlerin reddedilmesi,
 • Memura veya kamu görevlisine başkalarının yanında yüksek sesle rencide edici ifadeler kullanılması,
 • Memurun hazırlamış olduğu iş veya belgenin yersiz yere sürekli hatalı olduğu bahanesi ile geri gönderilmesi,
 • Memurun izin kullanımının sınırlandırılması,
 • Memura diğer memurlarla karşılaştırıldığında eşit davranılmaması,
 • Memura iş tanımı dışında iş yüklenilmesi,
 • Memurun çevresiyle, diğer çalışanlarla iletişim kurmasının engellenmesi,
 • Memurun fiziksel, etnik, inanç, cinsiyet, kişilik özelliklerine saldırılarak, küçük düşürülmesi,
 • Memura zor görevler veriler veya görev tanımında olmayan görevler verilerek, çalışma saatleri sürekli arttırılarak, memurun haklarını kullanmasının engellenmesi veya tatil, fazla mesai mesai haklarını kullanmasının engellenmesi,
 • Sürekli fazla mesaiye zorlanması, diğer çalışanlara oranla daha çok fazla mesai maruz kalması
 • İşten çıkarılma ile tehdit edilmesi,
 • Kişiye güvenilmediğinin hissettirilmesi,
 • Kasten, verilen süre içinde bitirilemeyecek görevler verilmesi,
 • Kişiden bilgi saklanması,
 • Kişinin görmezden gelinmesi, çalışma grubundan uzaklaştırılması
 • Yetkilerinin azaltılması.

Bakınız bu fiillerin mobbing teşkil edebilmesi için uzun bir süre sistematik ve bilinçli bir şekilde gerçekleştirilmeleri gerekmektedir. Yani Önemle belirtmek gerekir ki; bu şekilde gerçekleştirilen fiillerin temel amacı, kişiyi istifaya yönlendirmesi veya kişiye zarar vermesi, onu yıldırmasıdır. Bir diğer deyişle mobbing, kişinin istifa etmesi, zarar görmesi veya yılması amacıyla gerçekleştirilen fiiller sürecinin bir tümden görünümüdür. Dolayısıyla bu amaçları taşımayan bir sürecin mobbing olarak tanımlanmaz.

1 yorum

Bir yanıt bırakın