OYİ – Olay Yerinde Görevliler Ve Sorumlulukları

Bu  başlığa geldiyseniz Kolluk Kuvvetleri olarak bizim bilgiye önem veren kullanıcımız size şöyle izah edelim, Kolluk kuvvetleri olarak  yaptığımız incelemelerde edindiğimiz bilgilere göre her kolluk kuvvetinin öğrenmesi ve bilmesi gereken olay yerlerinde bulunan bu bulgulardan başarılı sonuçlar elde etmek için olay yerinde idare ve yönlendirmenin çok iyi yapılması gerekir.Olay haber alındığında, özellikle büyük olaylarda birçok kişi merakından, mağdur ve yakınları, fail ve yakınları, basın, ilk yardım ekipleri(sağlık, arıza, itfaiye, gaz, su) olay yerine gelir. Bu gibi durumlarda, her birimin kendi açısından bilgi almak istemesi, ilk yardım hizmeti verme telaşı içinde olmaları, olay ve olay yeri ile ilgili önemli hususların göz ardı edilmesine neden olarak olay yerinde koordinasyon eksikliğine sebebiyet verebilmektedir.

Olay yerlerinin korunmasından tüm polis/özel güvenlik birimleri sorumludur. Olay yerine genellikle ilk ekip olarak en yakın polis ekibi/özel güvenlik intikal eder. Bu ekip/kişi; karakolda çalışan personelden, şubelerde çalışan organize, terör, narkotik, kaçakçılık, çevik ve trafik ekibine kadar çok çeşitli birimlerdeki polis ekipleri olabilir. Özel güvenlik sistemi olan yerlerde nokta, devriye vb. görevleri yapan ÖGG olay yerlerine en önce intikal etmektedir.

Olay yerine ilk olarak intikal eden veya hemen gelip olaya el koyan ekip veya görevli kişidir. Karakol, çevik kuvvet, trafik, asayiş, ÖGG diğer ekip ve polisler ilk ekip konumunda olaya müdahale edebilirler. İlk ekip olarak olay yerine giden personel, olaylar ve olay yeri ile ilgili yapılması gerekenleri iyi bilmeli ve pratik çözümler getirebilir.

Olay yeri incelemesi konusunda uzman personelden oluşan ekiptir. Olay yerinin incelenmesini ve araştırmasını yapmak, soruşturma ekibi ve uzman birimlerle bilgi alış verişinde bulunmak, delilleri tespit etmek, toplamak ve muhafaza etmek, ön değerlendirmelerini yapmak ve ilgili yerlere göndermek olay yeri inceleme ekibinin görevleri arasındadır.Olay yeri inceleme ekibi özel güvenlik personelinden olayın gelişimi ve gidişatı hakkında bilgi almalıdır. Olay yerinin olay önceki, sonraki ve olay yerine gelen girenlerle oluşun değişimlerin bilinmesi olay yerini incelemede ve değerlendirmede önemlidir.Olay yeri inceleme uzman ekip; ilk ekip ve soruşturma ekibinden ön bilgiler alarak olayın geçtiği yeri, yakın çevresini ve geniş çevresini tekrar gözden geçirerek koruma alanlarını yeniden belirler.

Suç soruşturmasının en önemli aşamalarından birini delil toplama ve bu amaçla yapılan olay yeri inceleme faaliyetleri oluşturmaktadır.

Olay yeri inceleme işlemi ile ilgili olarak kolluğun görev ve sorumluluklarını düzenleyen mevzuata;

Anayasa; Suçluluğu hükmen sabit oluncaya kadar, kimse suçlu sayılamaz. Hiç kimse kendisini ve kanunda gösterilen yakınlarını suçlayan bir beyanda bulunmaya veya bu yolda delil göstermeye zorlanamaz. Kanuna aykırı elde edilmiş bulgular, delil olarak kabul edilemez(AY m.38) vb. hükümler yer almaktadır.

Cumhuriyet savcıları ihbar veya başka bir surette bir suçun işlendiği ile ilgili bir haber aldıklarında işin gerçeğini araştırmak, adil bir yargılama yapılabilmesi için, emrindeki adli kolluk görevlileri marifetiyle, şüphelinin lehine ve aleyhine olan delilleri toplayarak muhafaza altına almak ve şüphelinin haklarını korumakla yükümlüdürler(CMK.m.160).

Adli kolluk görevlileri, el koydukları olayları ve yakalanan kişiler ile uygulanan tedbirleri emrinde çalıştıkları Cumhuriyet Savcısına derhal bildirmek ve Cumhuriyet Savcısının adliyeye ilişkin bütün emirlerini gecikmeksizin yerine getirmekle yükümlüdürler(CMK.m.161).

Adli kolluk görevlileri, maddi gerçeğin araştırılması ve adil bir yargılamanın yapılabilmesi için, Cumhuriyet savcılarının emirleri doğrultusunda şüphelinin leyhine ve aleyhine olan tüm delilleri, kanunda ön görülen koşullara uyarak toplamak, muhafaza altına almak ve bunları bir fezleke ile Cumhuriyet Savcısına sunmakla yükümlüdürler.

Olay yerinde görevine ait işlere başlayan adli kolluk görevlisi, bunların yapılmasına engel olan veya yetkisi içinde aldığı tedbirlere aykırı davranan kişileri, işlemler sonuçlanıncaya kadar ve gerektiğinde zor kullanarak bundan men eder(CMK.m.168).

Polisin kanun ve usul dairesinde verdiği emre iteatsizlik ve ittihaz eylediği tedbirlere riayetsizlik edenler, görev yaparken polise mukavemette bulunanlar veya görevinden alıkoymak maksadıyla polise zorla karşı koyan, yakalanmadıkları takdirde hareketlerine devam edeceği umulan kişiler yakalanarak,haklarında düzenlenecek evrakla birlikte adliyeye gönderilirler(PVSK.m.17).

Olay yerinde görevine ait işlere başlayan adli kolluk görevlisi, bunların yapılmasına engel olan veya yetkisi içinde aldığı tedbirlere aykırı davranan kişileri, önce sözlü olarak ikaz eder, uyulmaması halinde zor kullanarak olay yerinden uzaklaştırır, ilgilinin ısrarı halinde yakalama işlemi uygulanır.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın