Asya ve Avrupa’da kurulan Türk devletleri hangileri?

25.12.2020
Asya ve Avrupa’da kurulan Türk devletleri hangileri?

Türkler, tarihte göçebe kavimlerden biri olarak yer alır. Bu göçebelik de birçok farklı coğrafyada birçok farklı devletler kurulması anlamına gelir.

Orta Asya merkezli birçok devlet kurdukları gibi göç ettikleri coğrafyalarda da devletler inşa etmişlerdir.

Bu devletlerden ilki olarak bilinen Hun devleti, Asya merkezli bir yapı olup oldukça geniş bir alanı içine alır. Hunların hakim olduğu alanlarda bugün Çin, Rusya, Moğolistan, Orta Asya Türk devletleri vs. gibi birçok devlet toprağı bulunmaktadır.

Hunlar dışında Asya’da kurulan diğer devletler ise Göktürkler, Uygurlar, Kırgızlar, Akhunlar, Türgişler’dir.

AVRUPA’DA KURULAN TÜRK DEVLETLERİ

Avrupa coğrafyasında kurulan Türk devletleri ise Hunların devamı olarak kabul edilen Avrupa Hunları, Avarlar, Macarlar, Bulgarlar, Peçenekler ve Kumanlar’dır.

Bunlar İslamiyet öncesi ve İslamiyetin ilk yıllarını kapsayan Orta Asya menşeli devletlerdir.

Bu devletlerin devamında Büyük Selçuklu, Büyük Selçuklu’dan ayrılan Türk beylikleri ve Osmanlı gibi hem Asya hem Avrupa coğrafyasında toprağı bulunan veya bu kavşak noktasına yakın olan devletler de vardır.

Yine Selçuklu, Osmanlı ve Memlûk gibi Türk menşeli devletler, Afrika topraklarına kadar da uzanmışlardır.

You cannot copy content of this page