Devlet memuru hangi durumda atılır?

24.12.2020
Devlet memuru hangi durumda atılır?

Devlet memurluğu, özel sektöre göre daha garanti bir meslek olarak bilinir. Ancak bazı durumlarda devlet memurluğu da mesleği sürdürebilmek için yeterli olamayabiliyor. bu durumları taşıyan memurlar, memuru yataklarını kaybedebilir ve bir daha devlet memuru olmayabilir.

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu (DMK) Madde 125, “Disiplin Cezalarının Çeşitleri ile Ceza Uygulanacak Fiil Ve Haller” başlığıyla ne durumlarda çıkarma cezası uygulanacağını açıklar.

Söz konusu atılma gerekçelerinden başlıcaları şunlardır:

a) İdeolojik veya siyasi amaçlarla kurumların huzur, sükun ve çalışma düzenini bozmak, boykot, işgal, engelleme, işi yavaşlatma ve grev gibi eylemlere katılmak veya bu amaçlarla toplu olarak göreve gelmemek, bunları tahrik ve teşvik etmek veya yardımda bulunmak,

b) Yasaklanmış her türlü yayını veya siyasi veya ideolojik amaçlı bildiri, afiş, pankart, bant ve benzerlerini basmak, çoğaltmak, dağıtmak veya bunları kurumların herhangi bir yerine asmak veya teşhir etmek,

c) Siyasi partiye girmek,

d) Özürsüz olarak bir yılda toplam 20 gün göreve gelmemek,

e) Savaş, olağanüstü hal veya genel afetlere ilişkin konularda amirlerin verdiği görev veya emirleri yapmamak,

f) Amirine ve maiyetindekilere fiili tecavüzde bulunmak,

g) Memurluk sıfatı ile bağdaşmayacak nitelik ve derecede yüz kızartıcı ve utanç verici hareketlerde bulunmak,

h) Yetki almadan gizli bilgileri açıklamak,

ı) Siyasi ve ideolojik eylemlerden arananları görev mahallinde gizlemek,

j) Yurt dışında Devletin itibarını düşürecek veya görev haysiyetini zedeleyecek tutum ve davranışlarda bulunmak,

k) 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkındaki Kanuna aykırı fiilleri işlemek.

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

You cannot copy content of this page