Türkiye’deki kolluk kuvvetleri

Türkiye Cumhuriyetindeki kolluk kuvvetlerinin sınıflandırılması ve türlerine göre ayrımıdır. Türkiye’deki kolluk kuvvetlerinin çoğu Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığına bağlıdır.

Kolluk kuruluşları adli kolluk ve idari kolluk olmak üzere iki türe ayrılır. Ancak 1999 ve 2002 yılından bu yana adli kolluk kuruluşunun uygulamaya geçileceği belirtilmesine ve 2005 yılında Türkiye’de yapılan yargı reformu doğrultusunda ceza muhakemesine yardımcı olması için yeniden yapılandırılan ve oluşturulan Türk Ceza Muhakemesi Kanununun 167. maddesine dayanılarak çıkartılan Türk Adli Kolluk Yönetmeliği çıkartılmasına rağmen tam anlamıyla adli kolluk kuvveti uygulamasına geçilememiştir. Yalnızca yapılan toplantılar ile geçilmesine çalışılmaktadır. Bu duruma Avrupa Birliği üyeliğine hazırlanan Türkiye hakkında düzenlenen ilerleme raporlarında da yer verilmektedir.

Adli kolluk
Adli kolluk yönetmeliğinin 4. maddesinde belirtildiği üzere, Türkiye’de Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı Polis Merkezi Amirlikleri, Jandarma Genel Komutanlığına bağlı jandarma karakolları, Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı sahil karakolları ve yüzer karakollar olan bot teşkilatları ve Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğüne bağlı gümrük muhafaza kaçakçılık ve istihbarat müdürlükleri ile bölge ve kısım amirliklerinde Görevlendirilen personel adli kolluk görevini öncelikli olarak Cumhuriyet Savcısına bağlı olarak yürütürler.

Bu yönetmelik maddesinden de anlaşılacağı üzere; Türkiye’de Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü adli kolluk görevini yürütmektedirler.

İdari kolluk
Diğer adıyla önleyici kolluk görevini; Türkiye’de Emniyet ve Asayişi sağlamak amacıyla görev yapan Emniyet Genel Müdürlüğü , Jandarma Genel Komutanlığı , Sahil Güvenlik Komutanlığı yerine getirir.

İdari kolluk amiri, 5442 sayılı Türk İl İdaresi Kanununun 9. maddesi ç bendi ve 11. maddesi ç bendi uyarınca Vali ve Kaymakamlardır. Aynı zamanda genel idari kolluk makamlarından İçişleri Bakanı, Valiler, Kaymakamlar ve bucak müdürleri (5442 sayılı Kanun md. 11, 32 ve 43 gereğince) bireysel kolluk işlemleri de yapabilir.

İdari kolluk görevi, suç oluşmadan önce meydana gelen tüm olaylar olarak değerlendirilebilir. İdari yani önleyici polis, kamu düzenine engel oluşturan, kanunların suç saydığı eylemleri önlenmekle görevli kolluk kuvvetidir.

Genel yapılandırma Düzenle
Adli kolluk ve İdari kolluk kavramını göz önüne aldığımız takdirde Türkiye’de 3 üç adet kolluk kuvveti bulunur. Bunlar Emniyet Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığıdır. Türkiye’deki kolluk kuvvetlerinin yapılandırılması şu şekildedir. Bu web sitesinde kolluk kuvvetlerinin bilmesi gereken mevzuatlar hakkında çeşitli makaleler paylaşılmaktadır.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın