Elkoyma ne demektir ?

Bu tabir, yani el koyma tabiri kullanılırken öncesinde arama kelimesi mutlaka kullanılır, yani arama ve elkoyma kavramı. Bir suç ile ilgili delillerin bulunabilmesi için bir yerde arama yapılması gerekiyorsa ev araba gibi arama ve el koyma kararı alınır. Bu karar mesai saatleri içerisinde mahkemeden mesai saatleri dışında savcıdan gecikmesinde sakınca bulunan hal kapsamında alınır. Eğer gecikmesinde sakınca bulunan halden kadar alınmış ve delillere el konulmuşsa 24 saat içerisinde mahkemeden bu kararın onaması çıkartılır.

Öncelikle olay ile ilgili tutanaklar, ifadeler hazırlanır. Cumhuriyet savcısına bir üst yazı yazılır arama ve el koyma talep edilir bu şekilde isleme başlanır.

www.polis365.com olarak yaptığımız incelemelerde edindiğimiz bilgilere göre, Uygulamada gecikmesinde sakınca bulunan bir hal nedeniyle ev veya eşyanın aranması ve ele geçirilecek eşyalara elkonulması kararı gerekebilir. Gecikmesinde sakınca bulunan hallerde uygulamada kolluk tarafından bir tutanak tutularak bu tutanak Cumhuriyet savcısına getirilmekte, Cumhuriyet savcısı bu tutanağın üzerine el yazısıyla gecikmesinde sakınca bulunan hal nedeniyle arama ve elkoyma kararı verildiğini yazmaktadır.

Suçun veya tehlikelerin önlenmesi amacıyla veya suçun delili olabileceği veya müsadereye tâbi olduğu için, bir eşya üzerinde, rızası olmamasına rağmen, zilyedin tasarruf yetkisinin kaldırılması işlemine “elkoyma” denilmektedir. (CMK m. 13, Adli ve Önleme Aramaları Yönetmeliği, m.4)

Ceza muhakemesinde elkoyma, bir eşyanın geçici olarak devletin hakimiyeti altına alınmasına yol açan bir tedbir olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle elkoyma bir ceza değil, koruma tedbiridir.

Elkoyma kararını soruşturmada kural olarak sulh ceza hâkimi, kovuşturma aşamasında davanının açıldığı mahkeme verir.

Soruşturma aşamasında gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde Cumhuriyet savcısının, Cumhuriyet savcısına ulaşılamadığı hallerde ise kolluk amirinin yazılı emri ile kolluk görevlileri, elkoyma işlemini gerçekleştirebilir. (CMK m.127)

Elkoyma işlemi hâkim tarafından hangi sürede onanmalıdır?

www.polis365.com olarak yaptığımız incelemelerde edindiğimiz bilgilere göre Hâkim kararı olmaksızın yapılan elkoyma işlemi, 24 saat içinde görevli hâkimin onayına sunulur. Hâkim, kararını elkoymadan itibaren 48 saat içinde açıklar; aksi hâlde elkoyma kendiliğinden kalkar. (CMK m.127/3)

Elkoyma kararına itiraz edilebilir mi?

www.polis365.com olarak yaptığımız incelemelerde edindiğimiz bilgilere göre Zilyedliğinde bulunan eşya veya diğer malvarlığı değerlerine elkonulan kimse, hâkimden her zaman bu konuda bir karar verilmesini isteyebilir. (CMK m.127/4) Soruşturma veya kovuşturma aşamalarında uygulanan el koyma tedbirine itiraz edilebilir.

3 yorum

Bir yanıt bırakın