Fırkatul Gurba nedir, Fırkatul Gurba ne demek?

14.12.2020

 Fransız uyruklulardan oluşan bir örgüt. Batılılar Partisi anlamına geliyor.

Arapça’da; fırka, bölünmüş grup manasına gelir. Fark sözcüğü, bu sözcükle aynı köktendir. Dilimizde bu sözcük (fırka), parti olarak da çevriliyor.

Gurba ise Batı anlamına gelen Garb’tan gelen bir sözcük olup o da Arapça kökenlidir.

Yine Kuzey Afrika coğrafyası ve oradakiler için kullanılan Mağrip sözcüğü de bu sözcükle aynı köke dayanır.

You cannot copy content of this page