İdare Mahkemesine Dilekçe Nasıl Yazılır ?

İdari dava dilekçesinde bulunması gerekenler, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu 3. maddesinde açıklanmıştır. Buna göre dava dilekçesinde; Tarafların ve varsa vekilleri ya da temsilcilerinin adı soyadı veya unvan ve adresleri ile gerçek kişilere ait Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, Davanın konusu ve sebepleri ile dayandığı deliller, Davaya konu idari işlemin yazılı bildirim tarihi, Vergi, resim, … Okumaya devam et İdare Mahkemesine Dilekçe Nasıl Yazılır ?