Kur’an kavramları: sünnet (2)

18.11.2020
Kur’an kavramları: sünnet (2)

Soru: Rasûlullah’ın (s) Kur’an-dışı yasama (teşrî`) yetkisi var mıdır? Varsa, günümüzdeki Müslümanların bunlar karşısındaki durumu nedir?

Cevap: Hz. Peygamber’in, “rasûl” ve “imâm” sıfatıyla hem “tebliğ”, hem de “tatbik” görevi vardır. İşte bu uygulama safhasında, Rasûlullah da, yasama yetkisine sahiptir. Nitekim, Elçiliği boyunca, bazı genel ve özel hükümler koymuştur. Bunun esaslarını Kur’ân belirlemiş olmakla beraber, kalıcı ve geçici nitelikli olmaları, gerekçelerinin sürekli veya geçici olmasına bağlıdır.

Günümüz Müslümanlarının, Kur’an esasları çerçevesinde yapılmış, fakat Kur’an’da yer almayan Peygamber yasamaları karşısındaki tutumu -bize göre- şöyle olmalıdır:

a) Hz. Peygamber’in yasama gerekçesi biliniyorsa ve bu gerekçe değişmemiş ise, ona aynen uymak gerekir (Bir kadını aynı anda halası veya teyzesiyle beraber nikahlamak yasağı gibi);

b) Hz. Peygamber’in yasama gerekçesi biliniyorsa, fakat bu gerekçe zaman, mekan, (araç/ş) faktörleriyle değişmiş ise; Kur’an’ı esas ve Hz. Peygamber’in hükmünü/kararını örnek alarak, değişen şartlara uygun yeni çözümler aramak gerekir (Yukarıda verilen “sefer” örneği gibi);

c) Hz. Peygamber’in yasama gerekçesi bilinemiyorsa, ona aynen uymak gerekir (Namazların vakit ve rekat sayılarının tesbiti gibi).

Kur’an’a ilk uyan Rasûlullah’ın (Yunus/109) güzel örneğini (Ahzâb/21) ve azim ahlakını (Kalem/4) kavrayabilmek için Kur’an’ın muhkemlerini iyi kavramamız ve öncüllerimizi Kur’an ile oluşturmamız gerekir.

Aksi takdirde, Kur’an derecesinde sahih olmaları hiçbir şekilde mümkün olmayan nakillerle/rivayetlerle bize tanıtılan Peygamber’in gerçek simasını ve sünnetini doğru anlayamayız.

Biz de, Hz. Ömer ve Hz. Aişe gibi, Allah’ın Kitab’ının/Kur’an’ın yeterliliğini savunuyor, fakat Rasûlullah’ın Sîret ve Sünneti’nin, Kur’an’ın uygulanmasından başka birşey olmadığına inanıyoruz.

(Kur’an ve Sünnet Üzerine Makaleler, Hikmet Zeyveli, Bîrûn Yayıncılık, İstanbul, 2003)

Yazan: Şeref Aziz TAHA

You cannot copy content of this page