35. Madde KHK 375

375 sayılı KHK kapsamında kamu görevinden çıkarma geçici 35. maddesi yasa dışı oluşumlarla ilgisi olduğu değerlendirilenlerin rütbelerinin alınması suretiyle kamu görevinden çıkarılmasına yönelik düzenlemeler içermektedir.

375 sayılı KHK ile ihraç etmek için;

 • Yazılı olarak soruşturma başlatma
 • Soruşturmacı görevlendirme
 • Bilgi/belge toplama
 • Soruşturmanın gizliliği
 • Savunma hakkı
 • Teklifin somut bilgi, belge ve bulgu ile temellendirilmesi gerekmektedir.

375 sayılı KHK Kapsamında Değerlendirme Kriterleri

 • Örgütün iletişim programları (By Lock, Eagle, Kakao vb.)
 • Bank Asya’da artan hesap
 • Okul/Yurt/Dershane/Dernek/Vakıf/Sendika vb. Kaydı
 • Bağış
 • Gazete ve dergi abonelikleri
 • Tanık beyanları
 • Adli süreç
 • SGK Kaydı
 • Ardışık Arama
 • Dijitürk kaydı

375 Sayılı KHK İle İhraç Edilenler

375 sayılı KHK ile ihraç edilen kamu görevlileri Devlet Memurları Kanunu’nda belirtilen usul ve esaslara tam bir uyum sağlamadan ihraç edilmeye neden olmaktadır. Şöyle ki; 657 sayılı DMK uyarınca kişilerin devlet memurluğundan hangi hallerde çıkarılacağı kanuni bir güvence altına alınmışken, 375 sayılı KHK ile bu şartlar terör örgütü irtibatının tespit edilmiş olduğu hususunun değerlendirme komisyonlarınca kabul edilmesi durumlarında yetkili amir veya Bakan olurundan başkaca herhangi bir şart aramamıştır.

Devlet Memurları Kanununda benimsenen bu usul ve esaslardan farklı olarak 375 sayılı KHK geçici 35.maddesi ile kamu görevinden çıkarılma uygulamasında memurun terör örgütleri ile irtibatlı veya iltisaklı olduğu yönünde Değerlendirme Komisyonu tarafından karar verilmesi yeterli görülmektedir. İhraç edilen personele bu kapsamda savunma hakkı tanınmıştır.

1 geri izleme / bildirim

 1. Fetönün Terör Örgütü ilan Edildiği Tarih ve Fetö Yargılamaları – Kolluk Kuvvetleri

Bir yanıt bırakın