Alaeddin Keykubad’ın Erzincan Meliki Alâeddin Davudşah İle İlişkileri

02.11.2020
Alaeddin Keykubad’ın Erzincan Meliki Alâeddin Davudşah İle İlişkileri

YAZAN: EDA ÇELİK-ALİM SÖZLÜK

Erzincan Meliki Behramşah ölünce meliklik oğlu Davudşah’a kaldı ama o zamanla yasaklanmış şeyleri yapan, nasihatleri dinlemeyen, hata ve yanlış yapan biri haline gelmiştir. Emirlerine saldırıp onları öldürmek istedi. Birkaçı kaçarak durumu Sultan’a anlattılar. Sultan hapisteki diğer emirlerin de çıkarılması için 1228’de elçi gönderdi.

Davudşah buna yanaşmasa da akıbetinin kötü olmasından endişe ederek emirleri serbest bıraktı. Melik Alâeddin Sultan’ın huzuruna gitti. Sultan onu ağırladı eğlenceler düzenledi melik eğlence sırasında şarabın etkisiyle söylenmeyecek sözler söyledi Sultan bunu affetti.

Melik gidince Sadeddin Köpek ile bir ahitnameyi arkasından gönderdi. Bu ahitname de aralarında ki anlaşmaya uyarsa, bize bağlı olursa destek görür, bunların dışına çıkarsa cezalandırılır hükümlerini içermektedir.

Davudşah ülkesine dönünce Erzurum meliki Tuğrulşah’ın oğlu Rükneddîn Cihanşah’a, emirlerin Sultan’da olduğu onların onu kışkırtması ile kendi üzerine yürürse, Erzurum’a da gelirler. ‘Ben bütün gücümle asker toplayacağım sen de ülkeni elinde tutmak istersen benimle iş birliği yap’ dedi. İki mektup daha yazarak Celaleddin Harezmşah ve Alâeddin’e gönderdi. Sultan’a saldırıp öldürürlerse Kemah Kalesini onlara vereceğini söyledi. Sultan bunun haberini alınca harekete geçti.

Melikin adamları geç olmadan özür dileyip oğullarınızı Sultan’a rehin verin dediler. Melik kabul etti. Sultan ise orduya Erzincan ve Kemah’a gidip orada toplanmasını buyurdu. Melik özür diledi. Sultan, Melik Alâeddin’i affederek Akşehir ve Abgerm’i ikta olarak verdi. Boşalan Erzincan melikliğini oğlu Gıyâseddin Keyhüsrev’e verdi. Yanına da Mübarizeddin Ertokuş’u Atabeg tayin etti. Veliahtlığı da diğer oğlu Melik İzzeddin’e verdi.

YAZAN: EDA ÇELİK-ALİM SÖZLÜK

You cannot copy content of this page