Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar (KYOK) ve Soruşturma Yapılmasına Yer Olmadığı (SYOK) Kararı Nedir?

Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar (KYOK) Nedir? (CMK 172)

Takipsizlik kararı olarakda bildiğimiz Kovuşturmaya yer olmadığına dair karar (KYOK), bilinmesi gereken bir kavramdır. Her müracaat alınsa da her olay suç, her şüpheli suçlu değildir.Cumhuriyet savcısı tarafından yürütülen soruşturma neticesinde şüpheli kişi hakkında kovuşturma olanağı veya yeterli şüphe oluşturacak delil bulunmaması nedeniyle ceza mahkemesinde kamu davası açılmasına gerek görülmemesini ifade eder (CMK md.172/1).

Kovuşturmaya yer olmadığına dair karar (KYOK), kovuşturma olanağının bulunmadığını veya savcılığın toplanan delilleri değerlendirerek soruşturma işlemlerini sona erdirme ve soruşturma dosyasını kapatma kararı aldığını göstermektedir.

5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu m.172/1’de savcılığın hangi hallerde kovuşturmaya yer olmadığına karar vereceği düzenlenmiştir bakınız.

  • Yeterli şüphe oluşturacak delil elde edilememesi,
  • Kovuşturma olanağının bulunmaması.

Soruşturmaya yer olmadığına dair karar ise, savcılığın kendisine gelen ihbar veya şikayetle ilgili işlem yapmaya gerek görmemesi, soruşturma başlatmamasını ifade etmektedir. Bunlari bilmek ve ona göre hareket etmek gerekir.

Soruşturma Yapılmasına Yer Olmadığı (SYOK) Kararı Nedir?

Çokca merak edilen ve hukukun vazgecilmezi olan Soruşturmaya yer olmadığı kararı (SYOK), ihbar ve şikayetin mahiyeti gereği savcılığın işlem yapılmasına gerek görmemesi halinde, soruşturmanın başlatılmamasına yönelik bir karardır. Aşağıdaki Şu hallerde soruşturma yapılmasına yer olmadığına karar verilebilir (CMK m.158/6) bakınız aşağıdaki hususlar önemlidir.

  • Savcılığa ulaşan ihbar ve şikâyet konusu fiilin suç oluşturmadığının herhangi bir araştırma yapılmasını gerektirmeksizin açıkça anlaşılması halinde soruturma yapılmasına yer olmadığına dair karar verilir.
  • Savcılığa ulaşan ihbar ve şikâyetin soyut ve genel nitelikte olması durumunda soruşturma yapılmasına yer olmadığına karar verilir.

Soruşturmaya yer olmadığına karar verilmesi halinde şikâyet edilen kişi hakkında soruşturma başlatılamadığı için, kendisine şüpheli sıfatı verilemez. Bu konuda da bir çok soruşturma olmaktadır yani bu karar birçok suçta uygulanır.

1 geri izleme / bildirim

  1. Beraat kararı nedir? – Kolluk Kuvvetleri

Bir yanıt bırakın