Suğdak’ın Selçuklular tarafından fethi

20.10.2020
Suğdak’ın Selçuklular tarafından fethi

YAZAN: EDA ÇELİK- ALİM SÖZLÜK

Suğdak’ın (Kırım) Anadolu Selçukluları’nca Fethi

Sultan Dadgah’da davalar ile ilgilenirken bir tüccar içeri girerek, ticaretle ilgilendiğini, Hazar Denizi’ni geçince mallarını elinden aldıklarını, canını zor kurtardığını anlattı. Bunu duyan Sultan çok sinirlendi ve emirleri toplayarak Hüsameddin Çoban’ı Suğdak’ın fethiyle görevlendirdi. Hüsameddin Çoban Hazar Denizi’ni geçince Suğd halkı hata ettilerse telafi edip özür dileyeceklerini, ama Sultan’ın ordusunun amacı Rus memleketlerine gitmekse onlara yardım edeceklerini söylerler.

Bunları söylerken bir yandan da Kıpçak Meliki’ne Sultan’ın ordusunun geldiğini haber vererek yardım isterler. Kıpçak Meliki’de Rus Meliki’ne haber verdi, Rus ve Kıpçak on bin süvari toplandı. Aynı zamanda iş bilmeyen Suğd elçisi de aklıdan uzak laflar söylemeye başlayınca Hüsameddin Çoban sinirlendi ve bu işten vazgeçmeyeceklerini söyledi.

Hüsameddin Çoban’a Rus ve Kıpçak ordularının göründüğü haberi gelince önce onların harekete geçmesini bekledi. Gerektiği yerlerde öncü ve keşif kıtalarını göndererek karşı ordunun gücünü ölçtü. Türkler Rum ordusundan darbe yiyince suçlu Suğd ve Hazar halkı, biz bu işe karışarak hata ettik diyerek kaçış yolunu tuttular.

Rus Meliki Kıpçak ordusunun durumunun kötüye düştüğünü görünce emirlerini çağırarak ‘Bizim bu orduyla boy ölçüşmemiz zor, ayrıca Sultan’dan da hiçbir zarar görmedik aptallık etmeyelim’ diyerek Hüsameddin Çoban’a elçi gönderdiler.

Hatalarını anlayarak Sultan’ın bu ülkeyi kulu olarak kendilerine bağışlamasını isteyerek bağlılıklarını bildirdiler. Hüsameddin Çoban elçiyi kabul ederek dinledi ve durumu Sultan’a bildirdi. Sonrasında Suğdak Savaşı’na döndü. Suğdlular Rus Meliki’nin barış yaptığını öğrenince telaşa kapıldılar savaşa devam etme veya teslim olma konusunda karar vermek için toplanıp savaşmaya karar verdiler ve kalelerini teslim etmediler. Sultan’ın ordusu karşısında zamanla dayanamayarak yok olmaya başladılar. Suğdlular kaçmaya başladılar.

Yaşlılar toplanıp yanlış düşünceye kapıldıklarını görerek iyi konuşan birini Hüsameddin Çoban’a gönderdiler. Suçlarını kabul ederek özür dileyip bağışlanmayı istediler. Haraç ödemeyi, tüccarların mallarını iade etmeyi, Sultan’a hizmet ederek bağlanmayı teklif ettiler. Hüsameddin Çoban bunu Sultan’a iletti. Sultan bu haberleri duyunca çok sevindi Suğdluları bağışladı. Suğdak Kalesi’ni Saltanat sancağı asılarak 1227’de fetih tamamlandı.

You cannot copy content of this page