İzzeddin Keykavus’un Şam Seferi

08.10.2020
İzzeddin Keykavus’un Şam Seferi

YAZAN: EDA ÇELİK- ALİMSÖZLÜK

KAYNAK:  İBN BÎBÎ’NİN ‘EL EVÂMİRÜ’L-ALÂ’İYYE Fİ’L-UMÛRİ’L-ALÂ’İYYE’ ADLI ESERİ

Halep Hükümdarı Melik Zahir ölünce beşikteki Melik Aziz annesinin naibliğinde hükümdar olmuştur. Sultan İzzeddin ülkenin büyüklerini toplayarak zayıflamış olan Şam’a saldırıp Saltanat sancağı asmanın zaman geldiğini söyler.

Devlet adamları ise böyle bir davranışın mazlumların sığındığı bir Sultan’a yakışmayacağını, saldırmak yerine gönül almanın daha iyi olacağını, ayrıca Melik Aziz’in annesinin Melik Adil’in kızı olduğu saldırı olursa kardeşlerinden yardım isteyebileceği ve ordunun zor duruma düşebileceğini anlatmışlardır.

Bu sözlere kulak asmayan Sultan insafını bir kenara bırakarak böyle bir fırsatın kaçırılmayacağını söylemiştir. Bütün emirlere ve komutanlara haber göndererek ordunun Elbistan’da toplanmasını buyurmuştur. 1219’da Merzuban Kalesi’ne hareket ederek orayı 3 gün içinde aldılar, yönetici ve komutanlar tayin ederek Raban’a ilerlediler.

Raban halkı kuşatma başladığı sırada aman diledi ve ordu buradan Tel’başer’e ilerledi. Buradaki halk karşı koyunca Sultan geçim kaynakları olan ağaçların kesilmesini buyurdu. Kaledekiler de çaresizce aman dilemek zorunda kaldılar.

Şam meliklerinin casusları Sultan’ın ordusunun harekete geçtiğini Melik Aziz’in annesine ve naib Cemaleddin Lulu’ya haber verdiler. Acele olarak kardeşi Melik Eşref’ten yardım istediler. Melik Eşref Sultan ile dostluk bağları olsa da bir ordu hazırlayarak Halep’e gitti. Halep Melikesi Dayfa Hatun Sultan’ın dayandığı ipleri koparacak bir plan yaptı.

Sultan’ın adamları sanki kendisine daha öncesinde mektup yazmış gibi cevabi mektuplar yazarak Sultan’ın adamlarına tuzaklar kurdular. Sultan ihanete uğradığını düşünüp omları cezalandırmak istedi, iftira olduğunu söylemelerine rağmen kulak asmadı.

Mübarizeddin Behramşah komutasındaki öncü birlik önce başarı sağladıysa da Şam ordusunun eline düşen bir asker bunun öncü birlik olduğu esas ordunun daha uzakta olduğunu söyleyince Şam ordusu, Behramşah komutasındaki öncü birliğe saldırdılar. Behramşah geride bekleyen Seyfeddin Ayaba’dan yardım istediyse de Ayaba aralarındaki kıskançlık dolayısıyla ona inanmadı ve yardım göndermedi. Behramşah ve ordusu yakalandı. Melik Eşref Melike’ye onlara iyi davranılmasını söyledi.

Şam ordusu çöl tarafına çekilince Sultan’ın ordusu onların üzerine sadırdı ve Şam ordusu kaçmaya başladı. Sultan onların kaçtığını görünce Elbistan’a gitti. Melik Eşref Sultan’ın gittiğini öğrenince Tel’başer, Merzuban ve Raban’a giderek vaatlerle, tehditle idarecileri indirerek yerlerine yenilerini tayin eti.

Sultan Elbistan’da Raban ve Tel’başer Kalelerini teslim edenleri cezalandırdı. Sultan daha önce iftiraya uğrayıp haksız yere cezalandırdığı adamlarının suçsuzluğunu anlayınca vicdani çöküntü yaşamaya başladı. Tanınmış doktorlar dahi tedavi edemedi ve bir süre sonra 1220 yılında vefat etti.

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

You cannot copy content of this page