Yasadışı (Kaçak/İzinsiz) Bahis Nedir? (7258 S. Kanun)

06.10.2020
Yasadışı (Kaçak/İzinsiz) Bahis Nedir? (7258 S. Kanun)

Yasadışı bahis, diğer bir deyişle kaçak bahis; kanunun verdiği yetkiye dayalı bir lisansa/ruhsata bağlı olmadan izinsiz bir şekilde hukuka aykırı oynatılan bahistir. Spor müsabakalarında bahis ve şans oyunlarının hukuka aykırı oyanatılmasının yaptırımı 7258 sayılı “Futbol ve Diğer Spor müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlemesi Hakkında Kanun” ile düzenlenmiştir. 7258 sayılı kanunun 5. maddesi, yurtiçinde ve yurtdışında yasadışı bahis veya şans oyunu oynatılmasını, oynanmasına yer ve imkan sağlanmasını cezalandırmaktadır.

7258 sayılı kanunun 5. maddesine göre yasadışı bahis suçu ve kabahati teşkil eden fiiller şunlardır:

  • Sabit ihtimalli veya müşterek bahis oynatma suçu,
  • Yasadışı bahis oynanmasına yer veya imkân sağlama suçu,
  • Yurt dışında oynatılan her çeşit bahis veya şans oyunlarının Türkiye’den oynanmasına imkan sağlama suçu,
  • Yasadışı bahis suçları ile bağlantılı paranın nakline aracılık etme suçu,
  • Kişileri reklam vermek ve sair surette yasadışı bahis oynamasına teşvik etme suçu,
  • Yasadışı bahis oynama kabahati.
  • Yasadışı bahis oynatma suçunun cezası, üç yıldan beş yıla kadar hapis ve on bin güne kadar adli para cezasıdır.

Bahis Oynama Kabahati (Suçu)

Yasadışı bahis oynama suçu, 7258 sayılı Kanun’da mevcut değildir. Bahis oynamak, suç değil kabahat olarak düzenlenmiştir. Bu nedenle yasadışı bahis oynama idari para cezası yaptırımını gerektirmektedir. Adli para cezası, idari para cezasından farklı olarak ödenmediğinde hapis cezası ile sonuçlanabilecek bir yaptırım türüdür. İdari para cezası, suç karşılığında verilen bir ceza olmadığı için ödenmediği zaman hapis cezasına çevrilemez. Yasadışı bahis oynama fiili nedeniyle verilen idari para cezası cebri icra yoluyla ilgilisinden tahsil edilebilir.

Yasadışı Bahis Oynama Kabahatinin Cezası: Spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis veya şans oyunlarını oynayanlar mahallin en büyük mülki idare amiri tarafından beş bin liradan yirmi bin liraya kadar idari para cezası ile cezalandırılır (7258 sayılı Kanun m.5/d).

Yasadışı Bahis Oynatma Suçlarında Tedbirler

Yasadışı Bahis Suçlarında Teknik Takip Tedbirleri

5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununa (CMK) göre teknik takip tedbirleri; “iletişimin denetlenmesi”, “gizli soruşturmacı”, “teknik araçlarla izleme” tedbirleridir.

Ceza Muhakemesi Kanunu’nda düzenlenen tüm teknik takip tedbirleri 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlemesi Hakkında Kanun m.5/6 hükmüne göre, bu kanun çerçevesinde düzenlenmiş olan yasadışı bahis suçlarına da uygulanabilecektir:

  • İletişimin tespiti, dinlenmesi ve kayda alınması: İletişimin tespiti, dinlenmesi ve kayda alınması, CMK m.135’te düzenlenmiştir. İletişimin tespiti, belli bir telefon numarasından kimlerin ne zaman arandığı, konuşmanın ne kadar süreyle yapıldığı (HTS kaydı), elektronik posta yoluyla kimlerle iletişim kurulduğu hususlarının tespit edilmesidir. İletişimin dinlenmesi ve kayda alınması, en az iki kişi tarafından telekomünikasyon araçlarıyla yapılan görüşmenin dinlenerek kayda alınmasıdır. Yasadışı bahis suçlarından herhangi birinden şüpheli konumunda bulunan kişiye bu tedbirler uygulanabilecektir.
  • Gizli soruşturmacı görevlendirilmesi: CMK m.139’da düzenlenen gizli soruşturmacı; örgütlü suçlar, silah kaçakçılığı, uyuşturucu madde ticareti vb. suçlara ilişkin yapılan soruşturmada kimliği gizlenerek gerektiğinde örgüt içine sızmak, gözetlemek, izlemek, örgüte ilişkin her türlü araştırmada bulunmak ve örgütün işlediği suçlarla ilgili iz, eser, emare ve delilleri toplamak ve muhafaza altına almakla görevlendirilen kamu görevlisidir. Yasadışı bahis suçlarında, suçun örgütlü olup olmamasına bakılmaksızın gizli soruşturmacı görevlendirilmesi mümkündür.
  • Teknik araçlarla izleme: CMK m.140’da düzenlenen teknik araçlarla izleme, şüpheli veya sanığın kamuya açık alanlardaki faaliyetlerinin ve işyerinin izlenmesi, ses veya görüntü kaydına alınmasıdır. Yasadışı bahis suçlarında şüpheli konumundaki kişi hakkkında teknik araçlarla izleme kararı alınabilir.

Eşya veya Kazanç Müsaderesi Tedbiri

Eşya müsaderesi, işlenen bir suçla ilgisi olan belirli bir eşyanın müsadere edilmesidir. Eşya müsaderesi, TCK m.54’de ayrıntılarıyla düzenlenmiştir.

Kazanç müsaderesi, suç neticesinde elde edilen veya suçun işlenmesine kaynak oluşturan maddi menfaatlerin müsadere edilmesidir. Kazanç (para) müsaderesi, TCK m.55’de düzenlenmiştir.

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

You cannot copy content of this page