Korunmaya Muhtaç Çocuk Kimdir ve Koruma Altına Nasıl Alınırlar? Çocuklar ile ilgili işlemler

04.10.2020

Bilindiği gibi 18 yaşını doldurmamış her birey çocuktur.

9501 çocukları koruma kanunu

Kolluğun çocuk birimi

Madde 31- (1) Çocuklarla ilgili kolluk görevi, öncelikle kolluğun çocuk birimleri tarafından yerine getirilir.

(2) Kolluğun çocuk birimi, korunma ihtiyacı olan veya suça sürüklenen çocuklar hakkında işleme başlandığında durumu, çocuğun veli veya vasisine veya çocuğun bakımını üstlenen kimseye, baroya ve Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumuna, çocuk resmî bir kurumda kalıyorsa ayrıca kurum temsilcisine bildirir. Ancak, çocuğu suça azmettirdiğinden veya istismar ettiğinden şüphelenilen yakınlarına bilgi verilmez.

3) Çocuk, kollukta bulunduğu sırada yanında yakınlarından birinin bulunmasına imkân sağlanır.

4) Kolluğun çocuk birimlerindeki personeline, kendi kurumları tarafından çocuk hukuku, çocuk suçluluğunun önlenmesi, çocuk gelişimi ve psikolojisi, sosyal hizmet gibi konularda eğitim verilir.

5) Çocuğun korunma ihtiyacı içinde bulunduğunun bildirimi ya da tespiti veya hakkında acil korunma kararı almak için beklemenin, çocuğun yararına aykırı olacağını gösteren nedenlerin varlığı hâlinde kolluğun çocuk birimi, durumun gerektirdiği önlemleri almak suretiyle çocuğun güvenliğini sağlar ve mümkün olan en kısa sürede Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumuna teslim eder.

ÇOCUKLARDA:

a. Çocuk mağdur ise 15 yaşından büyük olup 18 yaşından küçük mağdurların ifadeleri avukat huzurunda kolluk tarafından alınabilecektir.12- 15 arasında ise çocuk avukat huzurnda mağdur alınabilir, Aile Müşteki olabilir.12 YAŞINDAN KÜÇÜK İSE AİLESİ MÜŞTEKİ ALINIR.

b. ÇOCUK ŞÜPHELİ İSE 18 YAŞINDAN KÜÇÜK yani SSÇ ise Kimlik tespiti ile AİLESİNE TESLİM EDİLİR, DOSYA SAVCIYA GÖNDERİLİR SAVCININ İSTEDİĞİ TARİHTE ÇOCUK SAVCILIKTA HAZIR EDİLİR. İFADESİ KESİNLİKLE ALINMAZ. Çocuğun ifadesi savcı tarafından avukat eşliğinde alınır, SSÇ 12 YAŞINDAN küçük ise kimlik tespiti yapılır aileye teslim. Savcılığa götürmeye gerek yoktur.

11 YAŞINI BİTİRİP 12 den gün ALMIŞ 15 ten küçük yani 15 i doldurmamış ise ise farik mümeyyiz raporu alınır.

C. Çocuk Tanık Çocuk ise bilgi alması yapılır.

Korunmaya muhtaç çocuk; beden, ruh ve ahlak gelişimleri veya şahsi güvenlikleri tehlikede olan; ana veya babasız, ana veya babası veya her ikisi de belli olmayan, ana veya babası veya her ikisi tarafından terk edilen, ana veya babası tarafından ihmal edilip, fuhuş, dilencilik, alkollü içkiler veya uyuşturucu maddeler kullanma gibi her türlü sosyal tehlikelere ve kötü alışkanlıklara karşı savunmasız bırakılan ve başıboşluğa sürüklenen çocuğu ifade etmektedir. Sosyal hizmetlerce görevlendirilen sosyal çalışmacılar tarafından, çocuğun korunmaya muhtaç olup olmadığını inceledikten sonra çocuğun özgeçmişi ve ailesinin sosyal-ekonomik durumunu gösteren bir sosyal inceleme raporu hazırlanır. Mahkemece onay alındıktan sonra korunmasına karar verilen çocuklar yaşlarına uygun yuva ve yetiştirme yurtlarına yerleştirilir.

Korunmaya muhtaç çocukların duyurulmasından mahalli mülki amirler, sağlık kurum ve kuruluşları, köy muhtarları, genel kolluk kuvvetleri, belediye zabıta memurları ve çocukların ebeveynleri sorumludur. Çocukların bulunması ve incelenmesi ise Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’nün görevidir.

Kolluga gelen olaydan çocuk hangi sıfatta olursa olsun eğer korumaya ihtiyacı aci var ise ilgili kuruma yerleştirilir, çocuk SSÇ ise aile çocuğu istemiyor ise çocuğun güvenliği açısından çocuk ilgili kuruma çocuk evleri sitesine veya sosyal hizmetlere teslim edilir.

Yani, korunmaya muhtaç çocuklar anne vaya babasi ile birlikte yaşama gibi en temel haklarindan yoksun kalmış ya da bırakılmış, yahut güvenlikleri açısından artık anne ve baba ile yaşaması mümkün olmayan çocuklardır.Çeşitli nedenlerle bir aileye sahip olamayan, ailesinden ayrılmak zorunda kalan, öz ailesi yanında yetişma şansına sahip olamayan ve bakıma muhtaç olan bu çocukların, koruma altına alınarak topluma kazandırılmaları, toplumun geleceği açısından hayati öneme sahiptir.

You cannot copy content of this page