Anadolu Selçukluları’nda Antalya ve Sinop’un Fethi

30.09.2020
Anadolu Selçukluları’nda Antalya ve Sinop’un Fethi

YAZAN: EDA ÇELİK- ALİMSÖZLÜK

KAYNAK:  İBN BÎBÎ’NİN ‘EL EVÂMİRÜ’L-ALÂ’İYYE Fİ’L-UMÛRİ’L-ALÂ’İYYE’ ADLI ESERİ

Antalya’nın Fethi

Sorumsuz ve şımarık Antalya kâfirleri zamanla asilik ve nankörlük yaparak kanunlara uymayı terk etmeye başladılar. Bekçi kılığına girerek Antalya şehrinin Sultan Gıyâseddin tarafından atanan yöneticilerine saldırıp hazinelerini ele geçirdiler. Sultan İzzeddin Keykâvus haber alınca sinirlenerek vakit kaybetmeden etrafa haber gönderip hemen bir ordu hazırlattı. Antalya’nın fethi için 1216’da harekete geçildi.

Saltanat otağı Ruzbe Ovası’na kurdular. Bunun haberini alan Antalya Rumları, Frenk meliklerden yardım istediler. Sultan’ın ordusu şehri ok yağmuruna tutmaya, kalenin etrafına mancınık ve merdivenler yerleştirip kaleye çıkarak Frenkleri öldürüp aşağı atılar.

Kale kapısındakileri öldürüp kalenin kapısını içeriden açtılar. Sultan İzzeddin Keykâvus içeri girerek tahta oturdu. Ellerinden çıkan şehri tekrar hâkimiyet altına aldılar. Şehrin Sübaşılığına tekrardan Mübarizeddin Ertokuş getirildi.

Sinop’un Fethi

Sultan İzzeddin Keykâvus Sivas’ta iken Sinop muhafızları mektup getirdiler. Mektupta Canit Tekfuru Kir Aleksi’nin cinayetler işleyip, şehirde karışıklıklar çıkardığı yazılıydı. Sultan emirlere durumu anlattı, Sinop’u görüp bilen emirler bölgenin kuşatma olmadan alınacak bir yer olmadığını söylerler. Ertesi gün büyük bir ordu yola çıkar.

Kir Aleksi tedbirsiz şekilde avlanırken onu kıstırdılar ve savaş çadırına getirdiler. Sultan Tekfur Kir Aleksi’yi yanına getirtti. Tekfur güvendiği bir adamıyla halkına Sinop’u Sultan İzzeddin Keykâvus’a teslim etmeleri için haber gönderdi. Sinop halkı Kir Aleksi yoksa oğulları var onlardan birini başımıza yönetici yaparız şehri teslim etmeyiz dediler.

Bunun üzerine Sultan’ın askerleri Kir Aleksi’yi yüksek bir yere asıp işkence yapmaya başladılar, ilk gün bir değişiklik olmayınca işkence aynı şekilde ertesi gün de devam etti. Şehir halkı çaresizce Sultan’a haber gönderip Tekfur’a ve kendilerine dokunulmaması ve istedikleri yere gitmelerine izin verilmesi şartı ile şehri teslim etmeyi kabul edeceklerini bildirdiler. Sultan bunu kabul ederek Sinop halkına bir ahitname yazdı.

Tekfur Kir Aleksi Sultan’ın Canit ve Sinop’u kendi idaresine bırakması kendisinin onun kulu olarak buraları idare edip vergi vereceğini söylemiştir. Sultan bunu kabul etti, şehri tahkim ettirdi, kiliseyi camiye çevirdi, kadı ve müezzin atadı. Ayrıca diğer bölgelerdeki güçlü ve zengin kişilerin Sinop’a gitmelerini buyurdu. Sinop şehri 1214’de ele geçirilerek doğal sınırlara ulaşma ve ekonomiyi dışarı açma yolunda bir adım atılmıştır.

Sultan İzzeddin Keykâvus, Şeyh Mecdeddin İshak’ı fethini tebliğ edip zaferinin müjdesini vermek için halifenin yanına Bağdat’a gönderdi. Şeyh durumu halifeye bildirince Halife mürüvvet kemeri, doğruluk şalvarı ve fütüvvet mektubunu Şeyh ile beraber Sultan’a gönderdi.

YAZAN: EDA ÇELİK- ALİMSÖZLÜK

You cannot copy content of this page