Alâeddin Keykubad’ın Saltanat Mücadelesi

  1. YAZAN: EDA ÇELİK-ALİM SÖZLÜK

Tokat Meliki Alâeddin Keykubad babasının vefatı ve kardeşi İzzeddin’in tahta oturma haberini alınca Erzurum Meliki Tuğrulşah, Ermen Kralı Leon ve Yağıbasan oğlu Zahireddin İli’yi kendi yanına çekti. Güçlü bir ordu toplayarak Kayseri’ye yöneldi ve kuşattı. Kuşatma ve savaş uzayınca Sultan İzzeddin, Mübarizeddin Çavlı, Zeyneddin Başara, Mübarizeddin Behramşah’ı çağırıp gece vakti hızlıca Konya’ya gitmeyi söyler ama devlet adamları bunun olumsuz sonuçlarının olabileceğini söyleyerek Sultan’ı vazgeçirirler.

Kayseri Şahnesi Celaleddin Kayser durumu öğrenip Sultan’ın yanına giderek Sultan’ın hazinesinden 12 bin dinarlık sarığı alıp Tekfur Leon’un karargâhına gider. Leon’a devlet işlerine müdahale hakkı olmadığını, bu kavgada taraf olmayarak kendi ülkesini korumasını, sarığı alıp gitmesini söyler. Tekfur Leon yemin edip anlaşma sağlayarak Sultan’dan ahitname ister. Sultan ahitnameyi yazınca Leon Ermen ülkesine geri döner. Tuğrulşah ise bu iki kardeşin kendisine saldırmak için tuzak kurduklarını düşünerek gece karanlığında kendi ülkesine gider.

Sultan’ın ordusu Alâeddin Keykubad’ın ordusunun azaldığını görünce saldırıya geçti. Askerleri esir alınan Alâeddin Keykubad kaçarak Ankara’ya geldi ve burada idareyi ele aldı. Sultan İzzeddin başarısından dolayı Celaleddin Kayser’e pervanelik makamını verdi. Niğde’yi Zeyneddin Başara ’ya, Malatya’yı Hüsameddin Yusuf’a, Elbistan’ı Mübarizeddin Çavlı’ya bıraktı. Kayser işlerini hallettikten sonra Aksaray tarafından Konya’ya giderek orada saltanat tahtına oturdu.

İzzeddin Keykâvus Konya’da işlerini hallettikten sonra devlet adamlarını çağırarak kardeşi Alâeddin Keykubad’ın Ankara’da olmasından dolayı güvenliğinin tam olmadığı ve onu oradan çıkarmak istediğini söyler. Devlet adamları da onun isteğine uyar ve askerler hazırlanarak 1212 baharında yola çıkılır. Alâeddin Keykubad bunun haberini alarak hazırlığa başlar ve şehir halkının kendine bağlılığını sağlamlaştırır.

İki tarafın komutanlarından Emir Mübarizeddin İsa ve Necmeddin Behramşah savaştılar. Ertesi yıl 1213 yılının bahar aylarına kadar kuşatma devam etti. İzzeddin Keykâvus Ankara’da medrese yaptırdı. Şehrin fethi sağlanırsa burayı vakıf kurumlarına bağışlayacağını, kuşatma devam ederse de kendisine oturacak saray olarak kullanacağını söylemiştir.

Bahar gelip kuşatma devam ettikçe şehir halkı arasında zorluklar ortaya çıkınca şehir halkı Alaadin Keykubad’ın huzuruna çıkarak durumu anlattılar. Alaadin Keykubad canına zarar gelmemesi şartıyla teslim olacağını söyler. Şehir halkı da Seyfeddin Ayaba’ya giderek durumu anlattılar. Sultan İzzeddin Keykâvus yemin ederek ahitname yazdı ve şehre girilerek saltanat sancakları dikildi. Alâeddin Keykubad ise Malatya’da Menşar Kalesine hapsedilsin diye Seyfeddin Ayaba’ya teslim edildi.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın