İmam Muhammed Gazali Kimdir?

28.09.2020
İmam Muhammed Gazali Kimdir?

İmam-ı Gazali 1058 yılında Horosan Tus Şehrinde dünyaya geldi. İlk Öğrenimini Ahmed bin Muhammed er Razikani’den aldı. daha sonra Cürcan şehrine gitti ve Ebu Nasr el İsmali’den dersler aldı. 

Bu dönemde itikadi düşünce olarak Ebü’i hasan Eş’ari’den ameli görüş olarak Şafii’likten etkilendi. Hocasının vefatı üzerine Büyük Selçuklu Devleti veziri Nizamülmülk ile görüşmeye gitti. Bir toplantı sırasında diğer bilginlere göre daha iyi cevaplar vererek üstünlüğünü kanıtladı. 1091 senesinde Bağdat Nizamiye Medresesine Baş Müderris olarak tayin edildi. 

urada kısa sürede büyük saygınlık kazandı. Gazzali Sufizm’e yöneldi ve bu alanda yoğunlaştı. Bu ilgiden dolayı hac arzusu ile medresedeki görevini bıraktı ve Bağdat’tan ayrıldı ve Şam’a yerleşti. 1097 yılında Hac’a gitti. 

1106 yılında Nizamülmülk’ün oğlunun ricası üzerine Nişabur Nizamiye Medresesinde eğitim vermeye başladı. 

Tus’a dönerek yaptırdığı Tekke’de müritleri ile birlikte Sufi bir yaşam sürdü. 1111 yılında İran’ın Tus şehrinde vefat etti. İmam-ı Gazali edebi yönü incelediğinde Mısırlı bilim adamı Abdurrahman Bedevi Gazzali’nin 457 adet eser yazdığını dile getirmiştir. 75 adet kitabı ise günümüze kadar gelmiştir.

İhya-u Ulumi’d-din Gazali’nin en çok bilinen ve en büyük eseridir. Bu eserinde fıkıh ve tasavvuf konularını işlemiştir. 

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

You cannot copy content of this page