Kutadgu Bilig’e göre Bir Çocuk Nasıl Yetiştirilmeli?

  1. Yusuf Has Hacib’ib Kutadgu Bilig Eserine Göre Bir Ebeveyn Çocuklarını Nasıl Yetiştirmelidir?

İnsanların üzerinde yaşadığı dünyada her türlü konu belli kural ve kanunlara bağlıdır. Zamanlar değiştikçe bu kanun ve kurallarda temel yapıyı bozmadan değişime uğramıştır. Dünyanın her coğrafyasında farklı kurallar geçerli olmakla birlikte bir çocuğu yetiştirmenin, terbiye etmenin ve eğitmenin kuralı her coğrafyada hemen hemen birbirinin aynı olsa gerek.

Tabi bu çocuk yetiştirmede rol oynayan farklı unsurları unutmamak gerekir.

Yaşanılan coğrafyadaki dil, dini inanç, milli duygular, hayat koşulları bu eğitimleri etkilemektedir. Ama genel olarak bu konuya bakacak olursak yeryüzünde yaşanılan tüm coğrafyalarda bütün aileler, ellerinden geldiği, kendi bilgi ve yaşanmışlıklarının yettiği kadarıyla çocuklarını en iyi şekilde terbiye edip bu hayata ve dünyaya hazırlamak isterler.

Yine dünyanın her coğrafyasında bulunan çocuklar da, ailelerinden aldığı bilgi, terbiye ve öğütlerden hareketle kendi dünyalarını kurmaya çalışırlar. Tarihin ilk zamanlarından günümüze kadar olan değişiklikler bu olguda bazı değişimler yaratsa da genel hatları itibariyle çocuklarını en iyi şekilde yetiştirme olgusu her aile için çok önemli olmuştur.

Türk-İslam Medeniyeti’nin yeni kaynaşmaya başladığı dönemlerde kaleme alınan Kutadgu Bilig adlı eser bir siyasetname olmasının yanında hemen her konuda önemli öğütlerin bulunduğu bir nasihatname özelliği de taşımaktadır.

Yusuf Has Hacib’in yukarıda belirtildiği gibi esas amacı ideal insan yapısını ortaya koymak ve insandaki vasıfları ortaya çıkarmaktır. İşte burada bir insanın dünyaya gelmesi ve yetişmesinde büyük rol oynayan ailenin etkisi azımsanamayacak kadar azdır.

Genel itibariyle 11.yy Türk Dünyası hakkında bir çerçeve çizilmiş olsa da İslamiyet’in yeni kabul edildiği dönem olması bakımından İslam’ın etkileri de azımsanmayacak kadar fazladır. Her konu da ve beyitte olmasa da Kutadgu Bilig’de çocuk yetiştirme ve eğitimine dair her dönemde işe yarayacak ve uygulanacak önemli bilgiler yer almaktadır.

Genel olarak her bölümde bu konuyla ilgili nasihatlere rastlanmasının yanında sadece bu konuya ilişkin bir bölümde yer almaktadır.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın