Ebu’l-A’lâ El+Mevdûdî (3)

18.09.2020
Ebu’l-A’lâ El+Mevdûdî (3)

Mevdudi’ye göre, Hz. Peygamber’in görevi sadece İslam’ı “tebliğ” etmek değildir; dinin doğru yorumunu yapmak ve uygulamasını göstermek de o’nun görevleri arasındadır. Dolayısıyla, vahiy ile vahyin uygulaması olan Sünnet’i birbirinden ayırmak imkânsızdır. Mevdudi, “Hadisler” konusunda da “mutedil” bir yol tutar. Ona göre, senedinin sağlam olması, bir Hadis’in Hz. Peygamber’e isnat edilmesi için yeterli değildir. Bir Hadis’in sahih olup olmadığını anlamak için metin tenkidi de yapılmalıdır. Çünkü, Hadisler’i rivayet edenler de, sonuçta, birer beşerdirler ve hata yapabilirler.

Mevdudi’nin düşünceleri, farklı kesimler tarafından eleştirilmiştir. Ona yönelik eleştirilerin ilki, “liberal” ve “modernist” kesimlerden gelmiştir. “Liberal” görüşleriyle öne çıkan Abdülvehhab El-Efendi bu isimlerden biridir. Ona göre, İslamî yönetim, esas itibariyle hoşgörü ve uzlaşmaya dayalı demokratik bir rejimdir. Mevdudi’nin teklif ettiği “İslam devleti” modeli ise, “baskıcı” bir yönetimi öngörmektedir. Bu eleştiri, esas itibariyle haklı değildir; çünkü, Mevdudi’nin İslam devleti projesini, modernitenin siyasal terimleri temelinde eleştirmektedir. İslam’da vahiy tek başına hakikate karşılık geldiği için, demokrasilerde bizatihi değer ifâde eden “çoğunluk” kriterinin burada bir kıymeti yoktur. Dolayısıyla, İslam’da devlet, hakikati temsil eden vahiy kriteri üzerine kurulur. Ama bu, “baskıcı” (totaliter) bir rejim oluşturmaz.
(Sembol Şahsiyetler, Kürşad Atalar, Pınar Yayınları, İstanbul, 2014)

Yazan ve nakleden: Şeref Aziz TAHA

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

You cannot copy content of this page