Yusuf Has Hacib Kimdir?

Yusuf, Balasagun’un asil bir ailesine mensup olup 1019 yılı civarında doğmuştur. İyi tahsil görmüş, Arapçayı ve Farsçayı öğrenmiş, bu dillerin edebiyatlarına, zamanının ilim ve hünerlerine vâkıf olmuştur.

Balasagun’da değerini gösterme fırsatını bulamayan Yusuf, elli yaşını geçince Kaşgar’a gelmiş, hükümdara sunduğu ve huzurunda okuduğu Kutadgu Bilig sayesinde “uluğ has haciblik” (başmâbeyincilik) makamına getirilmiştir. Bundan sonraki ömrünü devlet hizmetinde geçiren Yusuf Has Hacib uzun bir ömür sürdükten sonra vefat etmiştir.

Akıllı; ilim, fazilet ve takva sahibi bir zat olduğu için halk içinde çok itibar ve hürmet görmüştür. Yusuf Has Hacib’in eski Türk siyaset ve devlet geleneğine bağlılığı, Türk devlet adamlarının ve hükümdarlarının sözlerine sık sık atıfta bulunmasıyla da anlaşılmaktadır.

Yusuf Has Hacib, bu millî temel ile Türklerin yeni girdiği İslâm medeniyetinin unsurlarını ustalıkla ele alarak daha o zaman Türk-İslâm sentezini kurmuştur.
İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın