İmmün yetmezliği nedir, immün yetmezliği ne demek?

10.09.2020
İmmün yetmezliği nedir, immün yetmezliği ne demek?
Primer immün yetmezlik nedir?

İmmün sistem,  hastalıklara karşı savunma mekanizmasını oluşturan, mikropları ve tümör hücrelerini tanıyıp onları yok eden, vücudu yabancı ve zararlı maddelerden koruyan bir sistemdir.

Primer immün yetmezlikler (PİY) ise, bağışıklık sistemi anormalliklerinin yol açtığı kalıtsal geçişli hastalıklardır. Bugüne kadar 350’ den fazla hastalık tanımlanmıştır. Nadir hastalıklar grubu içinde yer almasına rağmen ülkemizde akraba evliliğinin yüksek oranda olması nedeniyle hastalık daha fazla oranda görüldüğü tahmin edilmektedir.
PİY’ler çocuk ve erişkin yaşta görülebilir. Ancak hastalıkların yeterince tanınmaması sebebiyle yakınmaların başlangıcı ve tanı arasındaki süre oldukça uzun olabilmektedir. Maalesef tanıda gecikme kalıcı organ hasarlarına yol açarak yaşam kalitesinde kötüleşme ve sosyoekonomik yönden önemli sorunlara neden olmaktadır.

PİY yakınmalarının bilinmesi erken tanı ve tedavisinin sağlanması bakımından önemlidir. Erişkinde hastalık belirti ve bulguları çok farklı şekillerde karşımıza çıkabilmektedir. Primer immün yetmezliği düşündüren en önemli bulgu tekrarlayan enfeksiyonlardır.  Ayrıca organ büyümesi (karaciğer, dalak, lenf bezi), kan hücrelerinin sayısında azalma ve romatizmal veya allerjik şikâyetler de bu hastalıklarda görülebilmektedir. Dolayısıyla hastalar çoğu kez “bağışıklık uzmanı: ‘‘immünolog” yerine farklı dal hekimlerine başvurur.  Bu hastalıkta hekim ve hasta farkındalığı önem taşımaktadır.  

Aşağıdaki belirtiler primer immün yetmezliğin habercisi olabilir:
  • Tekrarlayan, tedavisi zor, hayatı tehdit eden ve olağan dışı mikroplarla oluşan enfeksiyonlar
  • Tekrarlayan zatürre, sinüzit ve kulak enfeksiyonları
  • Vücutta iyileşmeyen yaralar
  • Ciltte ya da iç organlarda apse oluşumu
  • Lenf bezi veya dalak büyümesi
  • Tekrarlayan ateş
  • Dişlerin erken kaybı, tekrarlayan diş eti iltihabı
  • Kaynak: Ankara Şehir Hastanesi web sitesi
You cannot copy content of this page