Gözaltı, Nezarethane işlemleri

10.09.2020
Gözaltı, Nezarethane işlemleri

Yakalanıp karakolda gözaltına alınan veya kendiliğinden gelip de sonradan gözaltına alınan kişiler hakkında en kısa zamanda nezaret tutanağı düzenlenir. Kanunlarla tespiti istenen bütün bilgiler bu nezaret tutanağına yazılır. Hali hazırda Cumhuriyet savcısının talimatı yazılı hale getirilir, şahıs gözaltına yani nezarethaneye alınmadan önce doktor raporu alınır, polnet uzerinden nezarethaneye giriş işlemleri yapılır, ayni şekilde defterde doldurulur, şahsın üst araması yapılarak şahıs nezarethaneye alınır.

Nezarethane işlemleri
Madde 11 – Üst araması yapılan kişinin nezarethaneye girişi, bu Yönetmeliğe ekli “Nezarethaneye Alınanların
Kaydına Ait Defter”e (EK-B) kaydedilerek sağlanır.
Nezarethane işlemlerinde;
a) Aynı suçla ilgisi olanlar, birbirine hasım olanlar, erkek ve kadınlar bir araya konulmazlar, çocuklar
yetişkinlerden ayrı tutulurlar.
b) Nezarethanede zarurî hâller dışında beşten fazla kişi bir arada bulundurulmaz.
c) Tuvalet, temizlik gibi zorunlu ihtiyaçların giderilmesi görevli memurun gözetiminde sağlanır.
d) Yiyecek ve içecekler önceden kontrol edilir.
e) Gözaltına alınan kişi saldırgan bir tutum sergilemeye başladığı veya kendisine zarar vermeye kalkıştığı
takdirde önce sözle kontrol altına alınmaya çalışılır. Bu mümkün olmadığı takdirde, hareketini giderecek derecede
kuvvet kullanılabilir. Ancak zarurî olmadıkça gerek kendisinin gerek başkasının hayatı, vücut bütünlüğü veya sağlığı
tehlikeye girmedikçe kuvvet kullanılmaz.
f) Saldırgan tutum ve davranışları kontrol altına alınamayan kişiler tıbbî müdahalede bulunulması için sağlık
kuruluşlarına gönderilir.
g) Gözaltına alınan kişilerin yaşama haklarını koruyucu gerekli önlemler alınarak, bu amaçla ilgili
gözetlenebilir. Gözetleme işlemi teknik imkânlar ölçüsünde kayda alınabilir.
h) Gözaltındaki kişinin beslenme, nakil, sağlığının korunması ve gerektiğinde tedavisi, yakalandığının
yakınlarına haber verilmesi giderleri ilgili birimin bağlı olduğu Bakanlığın bütçe ödeneklerinden karşılanır.

Şahsa sigara gibi keyfi içecekler verilmez, şahıs keyfi ihtiyaçlar için dışarıya çıkarılmayacagi için, kapalı alanda sigara icilmeyeceginden sigara icirilmez.


          (B) III – MÜDAFİ – KOLLUK İLİŞKİSİ.

          1. Müdafiin nezarethaneye gelmesi, dosyayı incelemesi ve şüpheli ile görüşmesi.

          Yakalanarak gözaltına alınan şüpheli veya sanığın soruşturma ve kovuşturmanın her aşamasında bir veya birden fazla müdafiin yardımından yararlanma hakkı vardır. Kanuni temsilcisi varsa, o da şüpheliye veya sanığa müdafi seçebilir (CMK 149/1).

          Soruşturma evresinde ifade almada en çok üç avukat hazır bulunabilir (CMK 149/2).

          Soruşturma ve kovuşturma evrelerinin her aşamasında avukatın, şüpheli veya sanıkla görüşme, ifade alma veya sorgu süresince yanında olma ve hukuki yardımda bulunma hakkı engellenemez, kısıtlanamaz. (CMK 149/3).

          Terör suçlarında, şüphelinin müdafi ile görüşme hakkı, C. savcısının istemi üzerine, hâkim kararıyla yirmidört saat kısıtlanabilir (TMK 10-b).

          Müdafiin dosyayı inceleme yetkisi vardır (CMK 153). Yakalanan veya tutuklu bulunan kişi vekaletname aranmaksızın müdafii ile her zaman ve konuşulanları başkalarının duyamayacağı bir ortamda görüşebilir. Etkin bir savunma yapabilmesi için, dosyanın şüpheli – müdafi görüşmesi (CMK 154) öncesinde yapılması gerekir.

          Kollukta bulunan soruşturma dosyasının C. savcısının yazılı emri ile incelenebileceğini düzenleyen Yakalama’ nın 22/1. fıkrası Dan. İdari Dava Daireleri Kurulunun 2005/762 sayı, 15.12.2005 tarihli kararıyla yürütülmesi durdurulmuştur.

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

You cannot copy content of this page