Kur’an kavramları: savm (oruç)

05.09.2020
Kur’an kavramları: savm (oruç)
Oruç, İslam dininin farzlarından biri olup, insanın beden ve ruh terbiyesini amaç edinir.

  • Ey iman edenler! Oruç sizden öncekilere farz kılındığı gibi, korunasınız diye, sayılı günlerde size de farz kılındı. …Kim Ramazan ayına erişirse, onu, sonuna kadar oruç tutarak geçirsin. O sırada hasta veya seferde olan, tutamadığı oruçları diğer günlerde tutsun… (Bakara/183-187).
  • Orucun mantıksal sonucu, kulun, İslam’ın diğer emir ve yasaklarına da uymasıdır. Oruç tutan kimse bunları yapmıyorsa, mantıksız davranıyor demektir. Oruç tutması onu terbiye etmediği için, dinin gayesi gerçekleşmemiş ve o kimse boşuna aç kalmış olur. Oruç gayesine ulaşmayınca, ne oruçtan hedeflenen fayda elde edilebilir, ne de orucun sebep olacağı diğer ibadetler gerçekleşir. Ama oruç gayesine ulaşırsa, bu, İslam’ın diğer farzlarının da yerine getirilmesine sebep olur. Bu böylece devam ederek, dinin bütün emirleri yerine getirilmiş olur. Bunu başaran kul da, yüce Allah’ın istediği gibi kâmil bir insan (mümin/ş) olur.
    (Hüseyin Atay, Kur’an’a Göre Araştırmalar 3, Atayy Yayınları, Ankara, 2013)
  • Yazan ve nakleden: Şeref Aziz TAHA
You cannot copy content of this page