Gözaltı Kararına İtiraz Etme

Öncelikle her vatandaşın hakkı olan bir haktır bu. Gözaltına alınan kişi itiraz etme hakkını her zaman kullanabilir. Gözaltı kararına karşı öncelikli olarak gözaltına alınan şüpheli itiraz etme hakkına sahiptir.

Gözaltı Kararına Kimler İtiraz Edebilir?

Zira gözaltı işlemi niteliği itibariyle kişi hakları ve özgürlükleri bakımından sınırlayıcı bir tedbir niteliğinde olduğundan buna uygun olarak gözaltına alınmak suretiyle özgürlüğü kısıtlanan kişi itiraz hakkını haiz olacaktır. Gözaltına alma ve gözaltı süresinin uzatılmasına ilişkin Cumhuriyet savcısının yazılı emrine karşı, yakalanan kişi, müdafi veya kanuni temsilcisi, eşi ya da birinci veya ikinci derecede kan hısımı, hemen serbest bırakılmayı sağlamak için sulh ceza hâkimine başvurabilir. Gözaltı kararına itiraz edebilecek kişiler bakımından örnek olarak; anne, baba, eş, çocuk, ağabey, kardeşler örnek gösterilebilir. Gözaltı kararına itiraz edilmesi halinde Sulh ceza hâkimi incelemeyi evrak üzerinde yaparak derhâl ve nihayet yirmi dört saat dolmadan başvuruyu sonuçlandırmalıdır. Şayet gözaltına alma veya gözaltı süresini uzatmanın yerinde olduğu kanısına varılırsa başvuru reddedilir ya da yakalananın derhâl soruşturma evrakı ile Cumhuriyet Savcılığında hazır bulundurulmasına karar verilmek suretiyle gözaltı işlemi sonlandırılır.

Gözaltı Kararına İtiraz Nereye Yapılmalıdır?

Gözaltı kararına karşı itiraz, yakalanan kişi, müdafi veya kanuni temsilcisi, eşi ya da birinci veya ikinci derecede kan hısımı, tarafından Sulh Ceza Hakimliği’ne yapılmalıdır.

Gözaltı Kararı Adli Sicile İşler mi?

Adli sicilde esasen, kişiler hakkında kesinleşmiş bir mahkeme kararına dayanan ceza ve güvenlik tedbirlerine ilişkin bilgilerin girildiği bir sistemi ifade etmektedir.

Gözaltı kararı ise hukuki niteliği itibariyle bir koruma tedbiridir. Dolayısıyla gözaltına alınan şüpheli hakkında henüz mahkeme nezdinde verilmiş bir hüküm bulunmamaktadır. Bu anlamda gözaltı kararının belirli bir suç şüphesi ile ve suça konu olayları aydınlatmak maksadı ile  kişi özgürlüğünü kısıtlamaktan ibaret olduğu ve kişi hakkında verilmiş özgürlüğü bağlayıcı bir karar söz konusu olmadığından adli sicile de işlemeyeceği söylenebilir.


HUKUKİ SÖZLÜK

Şüpheli: Soruşturma evresinde, suç şüphesi altında bulunan kişiyi ifade etmektedir.

Sanık: Kovuşturmanın başlamasından itibaren hükmün kesinleşmesine kadar, suç şüphesi altında bulunan kişiyi ifade etmektedir.

Müdafi: Şüpheli veya sanığın ceza muhakemesinde savunmasını yapan avukatı,

Vekil: Katılan, suçtan zarar gören veya malen sorumlu kişiyi ceza muhakemesinde temsil eden avukatı ifade etmektedir.

Soruşturma: Kanuna göre yetkili mercilerce suç şüphesinin öğrenilmesinden iddianamenin kabulüne kadar geçen evreyi ifade etmektedir.

Kovuşturma: İddianamenin kabulüyle başlayıp, hükmün kesinleşmesine kadar geçen evreyi,

İfade alma: Şüphelinin kolluk görevlileri veya Cumhuriyet savcısı tarafından soruşturma konusu suçla ilgili olarak dinlenmesini ifade etmektedir.

Sorgu: Şüpheli veya sanığın hâkim veya mahkeme tarafından soruşturma veya kovuşturma konusu suçla ilgili olarak dinlenmesini ifade etmektedir.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın