Kur’an kavramları: adâlet
“Adâlet” kelimesi, “ıdl” kökünden türemiştir ve “denk” demektir. Hayvanın sağına ve soluna vurulan yüklerin her birine, denk, eşit yük anlamında “ıdl” denir. Bundan dolayı adâlet, “denkleştirmek, eşitlemek” demektir.
Kur’an, “adâlet” kavramı üzerinde önemle durmakta ve bütün insanlara âdil olmalarını ve âdil davranmalarını emretmektedir.

Kur’an’da üzerinde çok durulan ve iyi insan olmanın ölçülerinden biri de “takvâ”dır. Kur’an, adâlet ile takvâ arasında mantıksal bir bağ kurmuştur. Buna göre, takvâ sahibi olan, âdil olmalıdır. Âdil olmayana takvâ sahibi denilmemelidir. İnsanın, nerede olursa olsun, dengeli, adâletli davranması; kendi yakını bile olsa, hiç kimsenin hatırına bakmadan âdil hareket etmesi, dinin en önemli farzlarından biridir. Herkesin hakkını araştırıp sahibine vermek, en büyük ibadettir.
İster şahıs, ister özel veya resmî kurum olsun, çalıştırdıkları insanların emeğinin karşılığını günün şartlarına göre vermeleri, adaletin ve takvanın gereğidir.
(Hüseyin Atay, Kur’an’a Göre Araştırmalar 3, Ankara, 2013).

Yazan ve nakleden: Şeref Aziz TAHA
İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın