Kur’an kavramları: sulh, salâh, sâlih, sâlih amel, ıslâh (5)
F- Sâlih amel ile irtibatı olan kavramlar:
1- İman-salih amel ilişkisi:
“İman”; insanın korkusunun gitmesi ve huzur bulması anlamına gelen “e-m-n” kökünden türetilmiştir. İnanmak, güvenmek, tasdik etmek anlamlarına gelir. Kur’an’da “iman” ve “şükür” kavramlarının zıddı olarak “küfür” (hakikati/nimeti inkar) kavramı kullanılmaktadır.
“İman”ın çeşitli tarifleri yapılmıştır. Bunların bir kısmı şöyledir:

~ İman, kalbin tasdikidir.
~ İman; kalbin tasdiki, dilin ikrarıdır.
~ İman; kalbin (hakikati) tasdiki, dilin bunu ikrarı ve organların (bu hakikatin gereklerini) yerine getirmesidir.
İman ile sâlih amel, Kur’an’da, neredeyse ayrılmaları imkansız bir şekilde birbirlerine bağlanmış durumdadırlar.
İman ile sâlih amel kavramlarının beraber zikredildiği ayetlerde, insanın ebedî kurtuluşa ermesi, genelde, iman edip sâlih amel işlemesine bağlanmıştır (Bakara/25).
İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın