Kur’an Kavramları

21.08.2020
Kur’an Kavramları
Kur’an kavramları: sulh, salâh, sâlih, sâlih amel, ıslâh

“Sâlih amel”i ifâde eden bazı kavramlar:
3- Hayr: “Şerr”in zıddı olan “hayr”; akıl, ilim, mal, adalet ve ihsân gibi, herkesin rağbet ettiği şeyler olup, iki kısma ayrılmaktadır:
a- Mutlak hayır: Her durumda rağbet gören hayırdır.
b- Mukayyet hayır: Kimilerine göre hayır olanın, kimilerine göre şer olmasıdır. Sözgelimi, aynı malın birine göre hayır, diğerine göre şer olması gibi.
“Hayır” kavramı; iman, islam, lütuf, ecir ve zafer anlamlarına da gelmektedir.
“Hayır” kelimesinin çoğulu olan “hayrât”, sâlih ameli genel olarak ifâde eden kavramlardan birisidir (Bakara/148); bir ayette de, “güzel huylu kadınlar” anlamına gelmektedir (Rahmân/70).

4- İnfâk:
“İnfâk”, azalmak demek olup, genel anlamda malı harcamaktır. İnfâk etmek de sâlih amellerden birisidir.
5- Ma’rûf:
“Ma’rûf”, insanın hayırlı olarak bildiği bütün hususları içine alan bir kavramdır. Zıddı “münker”dir. “Ma’rûfu emredip, münkerden sakındırmak”, Kur’an’ın en temel ilkelerinden birisidir. Her iki kavram da son derece kapsamlıdır. Genel olarak ma’rufun, doğru inanca dayanan eylemleri; münkerin ise, Allah’ın hükümleriyle çatışan fiilleri ifâde ettiği söylenebilir.
(Kur’an’da Salâh Meselesi, Ömer Dumlu, DİB, Ankara, 1992)

Yazan ve nakleden: Şeref Aziz TAHA
You cannot copy content of this page