Fulcherius Carnotensıs Kimdir?

21.08.2020
Fulcherius Carnotensıs Kimdir?
Yazan: Eda Çelik-Alim Sözlük

Fulcherius Carnotensis 1059 yılında doğmuş, Chartes bölgesinden geldiği düşünülür çünkü onun adının Fransızca ’da Foucher de Chartes yine Almanca ’da Fulcher von Chartes olarak geçtiği bilinmektedir.[1] Yazarın Fransa’daki hayatına dair pek bir bilgi bulunmamaktadır. Papa II. Urbanus’un başlattığı Haçlı Seferleri çağrısına ilk katılan rahiptir.

Fulcherius Haçlı Seferlerine Blois ve Dük Robert’ın ordusunda katılmış sonrasında Urfa Haçlı Kontluğu ve Kudüs Krallığı yapan I. Baudouin’in rahibi olarak Baudouin’in yanında kalarak bizzat şahit olduğu olayları kaleme almıştır. Fulcherius Hristiyanlık dinine çok bağlı olan ama savaşçılık özelliği de ağır basan bir rahiptir bu çoğu savaşta Baudouin’in yanında ordugâhta bulunması ve savaşları anlatırken ölen düşmanlar hakkındaki acımasız tasvirlerinden anlaşılmaktadır.  Fulcherius eserinde, böyle bir yolculuğa katılacaksa Kutsal Topraklara gidenlerin mücadeleleri ve tüm bilinmeyenlerini kaleme alması gerektiğini düşünerek böyle bir eser yazmaya karar verdiğini belirtmektedir. Dönemin üç Latin kroniğinden birinin yazarıdır. Fulcherius’un kroniğini diğer iki kronikten daha önemli bir yere sahiptir.

Bunun nedeni eserinde 1097-1099 arasında Haçlıların nasıl ilerlediğini ve yaşanılan olayları detaylı şekilde ele alması, bir de Baudouin’in yanında olması sebebiyle hem Urfa Kontluğu’nun kuruluşunu hem de Baudouin Kudüs Kralı olduktan sonra ölümüne kadar geçen olayları ayrıntılı bir şekilde ele almasıdır. Eserine Clermont Konsili ile başlamış ve ilk Haçlı gruplarının ilerleyişinden bahsetmiştir. Diğer iki kroniğin yazarından farklı olarak Fulcherius vazifesine devam ederek 1127 yılına kadar olan olayları da kaleme almıştır. Eseri 12.yy’da 1167-1184’ de yazmıştır.Fulcherius’un Gesta Francorum Iherusalem Peregrinantium eseri üç kitaptan oluşmaktadır. I. kitapta, Clermont Konsili, İznik Kuşatması, Anadolu’nun geçilmesi, Antakya Kuşatması, Kudüs’ün zaptı ve Askalan Savaşı yer almaktadır. II. kitapta, 1100-1118 senelerinde Kral I. Baudouin’in Kudüs Krallığı Dönemi faaliyetleri yer alır.

III. kitapta ise 1127’ye kadar Kudüs’te hüküm süren Kral II. Baudouin’in dönemine yer vermiştir. I. ve II. kitaplardaki verdiği bilgilerin bizzat şahidi olmuş ama III. kitapta verdiği bilgiler genel olarak başkaları tarafından anlatılan bilgilerdir çünkü kendisi eserin bazı yerlerinde bilgileri naklederken anlatanların böyle anlattıklarını ifade etmektedir.Ayrıca Fulcherius Haçlı komutanların Fatımi Halifesi, Türk emirler ve Türk hükümdarlar ile ilişkilerine değinmiştir. Genel olarak Kudüs’te yer alan Fulcherius buradaki olaylara çok değinmekle birlikte diğer Haçlı Devletleri Urfa, Antakya ve Trablus’a da değinmiştir.

I. Haçlı Seferi’nin erken dönemini kapsayan en önemli eser olabilme özelliğine sahiptir, bu konuda Albertus’un eseri ile karşılaştırılır ama o eser hem 1120’ye kadar yazılmış hem de Almanya’da kaleme alındığı için yazarın görgü tanığı olmaması Fulcherius’un eserinin önemini korumaktadır. Willermus Tyrensis’e kadar Haçlılar arasından başka yerel tarihçi çıkmamıştır.

Yazan: Eda Çelik-Alim Sözlük


[1] Demirkent, Işın, Urfa Haçlı Kontluğu Tarihi I, 2013, s. XXVII.
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

You cannot copy content of this page