Kur’an kavramları: sulh, salâh, sâlih, sâlih amel, ıslâh
Sâlih ameli ifâde eden bazı kavramlar:
1- Birr: dindarlık, doğruluk, dürüstlük, itaat, bol ihsan anlamlarına gelmektedir. Aynı kökten gelen ve çoğulu “ebrâr” olan “berr” ise, bir ayette, “bol insanda bulunan” anlamında, Rabbimizin güzel isimlerinden biri olarak geçmektedir ((Tur/28).
“Birr”in ne olduğu, Bakara/177. ayette ayrıntılı bir şekilde bildirilmektedir. Bu ayete göre;
~ Allah’a, Âhiret Günü’ne, Melekler’e, Kitaplar’a ve Peygamberler’e iman etmek,
~ Allah rızası için yakınlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalmış olanlara, dilenenlere ve kölelere maddî yardım yapmak,
~ Namaz kılmak, zekat vermek,
~ Sözleşme yapıldığında sözünü yerine getirmek,
~ Zor zamanlarda sabretmek, bu kavramın kapsamına girmektedir.
Şu ayetteki “birr” kelimesi de bu anlamda tefsir edilmiştir:  • Kendinizi dışta tutarak, diğer insanları birre/dindarlığa mı teşvik ediyorsunuz?! Hem de ilâhî kelamı okuyup durduğunuz halde… Siz aklınızı kullanmıyor musunuz?! (Bakara/44).
    “Birr” kelimesi ayrıca, anaya ve babaya iyilik etmeyi (Meryem/14, 32) ve iyi insan (mümin/ş) olmayı da içine almaktadır (Âlu İmrân/193). Bu insanlar (ebrâr) Cennetliktirler (İnsan/5). 2- İhsân: H-s-n fiilinin masdarı olan “husn”; güzellik, mükemmellik; “hasene”; insanı sevindiren her türlü nimet; “ihsân” ise; iyiliğin ve yardımın en son noktası demektir.
    Anaya, babaya ihsan/iyilik etmek (Nisâ/36) veya genel anlamda ihsân/iyilik etmek (Rahmân/60), birer sâlih ameldir.
    Aynı şekilde, güzel bir şekilde öğüt vermek (Nahl/125) ve güzel bir örneklik de (Ahzâb/21) sâlih amelin bir tezahürüdür.
    Ömer Dumlu, Kur’an’da Salâh Meselesi, DİB, Ankara, 1992)
  • Yazan ve ankleden: Şeref Aziz TAHA
İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın