Bikarar ne demek, bikararın anlamı ne?

04.08.2020
Bikarar ne demek, bikararın anlamı ne?

Kararsız anlamına geliyor.

Bi, Farsça’da olumsuzluk ekidir.

Karar sözcüğü ise Arapça kökenli bir kelimedir.

İkrar, takrir, mukarrer sözcükleri de bu kelime ile aynı kökten gelir.

You cannot copy content of this page