Kur’an’ın İndirildiği Ortamdan Bir Kesit (2)

04.08.2020
Kur’an’ın İndirildiği Ortamdan Bir Kesit (2)

Peki, müminler Romalılar’ın galibiyetine neden sevinmişlerdir? Müfessirlere göre bu sevincin nedeni, Kitap Ehli olan Romalılar’ın, Allah’a ortak koşan Mecusi İranlılar’a galip gelmiş olmasıdır. Sebep sadece bundan ibaret midir? Doğu Roma (Bizans) üzerine geniş incelemelerde bulunan tarihçiyi dinleyelim:

“Romalılar’ın İranlılar’a karşı zafer kazandığı sene, Peygamber’in Hicret ettiği senedir. Heraklius’un İranlılar’ı yere serdiği yıllarda Hz. Muhammed, Araplar’ın dinî ve siyasî birliğinin temellerini atmaktaydı. Doğal bir enerjiye sahip olan Muhammed’in eseri, önüne geçilmez bir saldırı kudretine sahipti. Daha Peygamber’in vefatının üzerinden birkaç sene bile geçmeden büyük fetihler başladı. Fetihlerin ilk hedefi, iki sınırdaş büyük devlet idi. İranlılar ilk saldırıda yerle bir oldular. Romalılar ise doğu eyaletlerini, Peygamber’in vefatının üzerinden on yıl bile geçmeden kaybettiler. Yüzyıllarca süren Roma-İran savaşları her iki devleti de zayıflatmış ve bu suretle Araplar’ın yolunu açmıştı.

Daha 634 yılında Araplar, halife Ömer’in idaresinde imparatorluk topraklarına girerek, kısa bir süre önce İranlılar’ın elinden kurtarılmış olan eyaletleri baştan başa geçtiler. 636 senesinde Yermuk yakınlarında yapılan savaşta, Romalılar’a karşı muazzam bir zafer kazandılar. 638’de Kudüs de düştü. Heraklius, İran imparatorluğunu mağlup etmek suretiyle Araplar’ın önünü açmış oluyordu”.

(Georg Ostrogorsk, Bizans Devleti Tarihi, TTK Yay.)

Derleyen ve Nakleden: Şeref Aziz TAHA

You cannot copy content of this page