Arap Yarımadası’nın coğrafi durumu

02.08.2020
Arap Yarımadası’nın coğrafi durumu

Arap Yarımadası genel olarak belli kara parçalarının ortasında yer almaktadır. Batısında Kızıldeniz, güneyinde Hint Okyanusu, doğusunda Basra Körfezi ve Umman Denizi, kuzeyinde ise Suriye Çölü bulunmaktadır.

Arap Yarımadası dünyanın en kurak ve yağmursuz bölgeleri arasında yer almaktadır. Ceziret’ül Arab olarak adlandırılan Arap Yarımadası iklim ve coğrafyaya göre birkaç bölgeye ayrılmıştır.

Bu bölgeler Yemen, Hicaz ve Necid olarak adlandırılmaktadır. Yarımadanın güneybatısını kapsayan Yemen, batı bölgelerini içine alan Hicaz ve iç bölgeler ile doğu kıyılarını içeren Necid bölgeleri önemli merkezler halindedir.

Bu bölgeler arasında Hicaz ve Yemen Arap Yarımadası’nın genel durumunun ele alınması bakımından önem teşkil etmektedir.[1]

Hicaz bölgesi Mekke, Medine ve Taif şehirleri ile Arap coğrafyasının en önemli merkezlerinden biridir. Arap yarımadası iklim, yer şekilleri ve bitki örtüsü itibariyle elverişsiz koşulları barındırmaktadır.

YEMEN BÖLGESİ’NDE TÜTSÜ

Arap Yarımadası’nın batı kesimleri vadileriyle diğerlerine oranla daha verimli olmakta ve yerleşim yerleri kurulabilmektedir. Hatta Necid bölgesinde kısmen tarım yapılabilmektedir.

Coğrafya üzerindeki bölgesel farklılıklar ürünlerin çeşitliliğine de yansımıştır. İç bölgeler kuraklığa elverişli hurma ağaçları ile ünlenirken, Yemen bölgesi tütsü ile ön plana çıkmıştır.

Biraz daha elverişli bölgelerde ise farklı ürünlerin de yetiştirilmesi mümkün olabilmektedir.[2] Arap Yarımadası coğrafya itibariyle hem deniz hem de karasal özelliklere sahip bir bölgede bulunmakla birlikte olumsuz ve elverişsiz bir alandır.

Yerleşimlerin kalıcı olmadığı zorlu bir coğrafya özelliğine sahiptir. Bu coğrafi özellikler Arap toplumunun sosyal yapısı, ekonomik yapısı ve hayat tarzlarının şekillenmesinde de etkili olmuştur.


[1] Aktan, Ali, İslam Tarihi, Nobel Yayıncılık, Ankara, 2014, s.23.

[2] Şahin Utku, Nihal, İslam Öncesi Dönemde Arabistan, Online Siyer Platformu, 2009.

Yazan ve Hazırlayan: Eda ÇELİK

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

You cannot copy content of this page