Rezan Epözdemir Kimdir?

28.07.2020
Rezan Epözdemir Kimdir?
Hukukçu, avukat. Baba tarafından Bitlisli olan Epözdemir İstanbul Fatih doğumludur.

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu.

Daha sonra Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim dalında yüksek lisans yaptı.

Doktorayı Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim dalında tamamladı.
Doktora tezi “Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması” konuludur.

Hukuk doktoru olan Epözdemir, aynı zamanda üniversitelerde öğretim görevlisi olarak görev yapmaktadır.

BAZI YAZI VE MAKALE BAŞLIKLARI

“Türk Ceza Hukukunda Suçu”

“Yeni Düzenlemeler Işığında Uzlaştırma Müessesine Bakış”

“Koruma Tedbirleri Nedeniyle Tazminat”

”Gönüllü Vazgeçme”

”Bilişim Sistemlerinde Arama ve El Koyma Tedbirleri”

‘İddianamenin İadesi”
”Ceza Muhakemesinde Müdafinin Önemi,

Hukuki Statüsü ve Müdafiden Yararlanma Biçimleri”

”Verileri Hukuka Aykırı olarak verme veya Ele Geçirme Suçu”

“2010 Anayasa Değişikliklerinde Çocuk Hakları ile Uluslararası Sözleşmeler Arasındaki İlişki”
You cannot copy content of this page