Diyanet Meselemiz

25.07.2020
Diyanet Meselemiz

Hıristiyan dünyasında Kilise mensuplarına clericatus (ruhanî), böyle olmayanlara da laicus (ruhanî olmayan/laik) denmektedir. Ama İslamî anlayışta böyle bir ayrım sözkonusu değildir. Mesela ezan okuyana müezzin, namaz kıldırana imam, vaaz verene vaiz denir. Bunlar, müslüman bir toplumda var olan sosyal vazifeleri yerine getirenlere verilen isimlerdir.
İlk Türkiye Büyük Millet Meclisi, Osmanlı’nın Meşihat (Şeyhülislamlık/ş) makamına mukabil olmak üzere Şer’iyye ve Evkaf Vekaleti’ni kurdu ve 1921 Anayasası’nın 20. maddesine, Büyük Millet Meclisi’nin görevleri arasına, Şer’î hükümlerin uygulanmasını koydu. 29 Ekim 1923’teki 364 Sayılı Kanun düzenlemesinin ikinci maddesinde de, “Türkiye Devleti’nin dini İslam’dır” ibaresine yer verdi.
Bundan dört ay sonra çıkarılan 429 Sayılı Kanun ile, 3 Mart 1924’te, Şer’iyye ve Evkaf Vekaleti lağvedildi ve yerine, Başvekâlet’e bağlı Diyanet İşleri Reisliği kuruldu.
Bundan böyle Diyanet, İslam’ın inanç ve ibadetlerini anlatacak; cami, mescit gibi kurumları idare edecekti. İslam’ın hukukla ilgili hükümleriyle Meclis ilgilenecekti.
Kısaca, yeni Türkiye, merhum Başgil’in (1893-1967) ifadesiyle, “dine bağlı Devlet” ile başlamış, kısa zamanda, “Devlet’e bağlı din” sistemine dönmüştür. Artık Diyanet İşleri Başkanlığı siyasî iktidarın elindedir. Diyanet İşleri Başkanı, sarığı ve cübbesiyle sokakta geçebilme imtiyazına sahip tek kişidir.
Aldığım Başkanlık tekliflerinin ilkinde, arkadaşlarımın yoğun ıstarı üzerine, devrin Diyanet’ten sorumlu Devlet Bakanı merhum Mehmet Özgüneş’i ziyaret ettim. Biraz sohbetten sonra esas meseleye geçerek dedim ki: “Sayın Bakan’ım! Farz edelim ben Diyanet İşleri Başkanı oldum. Siz de bana bir iş için talimat verdiniz. Ben bu talimatı uygun bulursam yaparım, uygun bulmaz isem yapmam. O zaman ne olacak?”
Merhum bana dedi ki: “Yapman gerekir.”
“Bu iş burada bitti sayın Bakan’ım” dedim ve yanından ayrıldım.
(Mehmed Said Hatiboğlu, Hadis Profesörü)

Nakleden: Şeref Aziz TAHA

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

You cannot copy content of this page