Kur’anı Nasıl Okumalı veya Dinlemeliyiz? -1-

04.06.2020
Kur’anı Nasıl Okumalı veya Dinlemeliyiz? -1-

Kur’anı Nasıl Okumalı veya Dinlemeliyiz?
1- “İndiriliş düzenini dikkate alarak” okumalı veya dinlemeliyiz. Çünkü Kur’an bir bütün olarak bir kerede değil, zihinlere iyice yerleştirilmek üzere, belli bir düzen içinde bölüm bölüm indirilmiştir. Arapça’da/Kur’an’da buna “tertîl” denilmektedir (Furkan/32).
Öğrenim, öğretim, tebliğ ve uygulamanın bu düzene göre yapılması yerinde bir davranış olur (Muzzemmil/1-4; İsra/106).
Muhammed (a.s.), kendisini, diğer insanları ve Allah’a ortak koşmaya dayalı siyasi iktidarı, bu programı uygulayarak değiştirmiştir.
Kur’an’ın indiriliş düzeninde “öncelik verdiği” konu, kavram ve terimler bizim için de öncelikli olmalıdır.
2- “Anlayarak” okumalı veya dinlemeliyiz. Çünkü Kur’an, insanları en doğru yola, en sağlama götüren kılavuz olduğunu bildirmektedir (İsra/9-10). Bundan dolayı, eğer onun söylediklerini anla(ya)maz isek, Allah’ın bizden istediklerini yerine getiremeyiz.
Ne yazık ki müslümanların büyük bir çoğunluğu onu anlamaksızın okumakta, dinlemekte ve ezberlemeye çalışmaktadır. Kur’an’ın söyledikleri anlaşılmadığı takdirde, bu yapılanlardan (dünyaya ve ahirete yönelik) verimli bir sonuç elde etmek mümkün değildir.
Kur’an,, iki tür hastalıktan ve iki tür şifadan bahsetmektedir: beden hastalığı ve şifası, inanç hastalığı ve şifası. Bedeninde hastalık olan bir kimse nasıl ki doktorun kendisine yazdığı ilacı gerektiği gibi kullanmadan iyileşemez ise; inancında hastalık/bozukluk olan bir kimse de, Kur’an’ı anlamadan, onun söylediklerine inanmadan ve gereklerini yerine getirmeden; onu anlamadan okuyarak, dinleyerek veya ezberleyerek o hastalıktan kurtulamaz.
Eğer Kur’an’ın dilini bilmiyor isek, durumumuz elverişli ise Arapça öğrenmeliyiz; değil ise, meallerin ve tefsirlerin yardımıyla Kur’an’ı anlamaya çalışmalıyız.
Bu konuda başlangıçta istifade edebileceğimiz iki eser:
1- Kur’an Mesajı, Muhammed Esed.
2- Fî Zılâli’l-Kur’an (Kur’an’ın Gölgesinde), Seyyid Kutub. (devam edecek)
Yazan: Şeref Aziz TAHA

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

You cannot copy content of this page