Misyon Koruma yönetmeliği değiştirildi

polis365
polis365

Misyon Koruma yönetmeliği değiştirildi, yaş şartı yükseltildi

2020 yılı yılında Nisan veya Mayıs ayında sınavı yapılması beklenen, Misyon Koruma Sınavı için, sınava hazırlanan polislerce tarafından beklenen yönetmelik değişikliği sonunda yayınlandı.

Bugun Güncellenen yönetmeliğe göre yaş şartı 35’ten 37’ye çıkarıldı ve giriş koşullarında yer alan sınavın yapıldığı yılın 31 Aralık itibariyle ibaresi 1 Ocak şeklinde değiştirilerek büyük bir mağduriyet giderilmiş oldu.

Ayrıca Dışişleri Bakanlığı’nın ayrı ayrı olarak talep ettiği amir ve memur sayısının, yazılı sınav sonucuna göre mülakat sınavına “3 katı” olarak en yüksek puandan başlanarak çağrılan aday sayısı, “2 katı” aday çağrılır şeklinde güncellendi.

Misyon koruma’da görev yapacak personel için alım duyurusunun ve sınav tarihinin kısa bir süre içinde yayınlanması bekleniyor.

İşte yayınlanan yönetmelik metni aşağıda

DIŞ TEMSİLCİLİKLERİN KORUNMASINDA GEÇİCİ SÜRELİGÖREVLENDİRİLECEK EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜPERSONELİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİKYAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 15/1/2015 tarihli ve 29237 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dış Temsilciliklerin Korunmasında Geçici Süreli Görevlendirilecek Emniyet Genel Müdürlüğü Personeli Hakkında Yönetmeliğin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ek 8 inci maddesi ile 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 160 ıncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan “otuzbir aralık” ibaresi “bir ocak” şeklinde, “otuz beş” ibaresi ise “otuz yedi” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “üç katı” ibaresi “iki katı” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.“(3) Sınavı kazanıp, görevlendirilen veya görevlendirme bekleyen personel;a) Süresi altı aydan daha fazla olan yurt dışı eğitim veya göreve katılmaya da hak kazanması halinde,b) Komiser yardımcılığı kursu sınavını kazanması halinde,bu durumu Başkanlığa bildirir ve bu görevlerden birini tercih eder. Durumunu bildirmeyen veya tercihte bulunmayan personel, misyon koruma görevinin haricindeki görevi veya eğitimi tercih etmiş sayılır. Bu fıkra kapsamındaki personel nihai başarı listesinden çıkarılır ve durumu Başkanlıkça Dışişleri Bakanlığına bildirilir.”
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “6004 sayılı Dışişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanuna” ibaresi “1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Altıncı Kısmının Dördüncü Bölümü ile 7/7/2010 tarihli ve 6004 sayılı Dışişleri Bakanlığı Personeline ilişkin Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanuna” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 6 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı ve Dışişleri Bakanı birlikte yürütür.

 Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’ninTarihiSayısı15/1/201529237
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’ninTarihiSayısı21/4/201730045

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın