Seri Yargılama Usulü – 5- Parada Sahtecilik Suçu TCK Madde 197

15.01.2020
Seri Yargılama Usulü – 5- Parada Sahtecilik Suçu TCK Madde 197

Seri yargılama usulü, kamu davası açılması için yeterli şüphe olmasına rağmen kamu davası açmak yerine başvurulan özel bir yargılama usulüdür,bu kapsamdaki suçlarda şüpheliye form tebliğ edilir, Seri Yargılama usulüne giren bu suç; Şu şekilde;

  • Memlekette veya yabancı ülkelerde kanunen tedavülde bulunan parayı, sahte olarak üreten, ülkeye sokan, nakleden, muhafaza eden veya tedavüle koyan kişi, iki yıldan oniki yıla kadar hapis ve onbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır (TCK md.197/1).
  • Sahte parayı bilerek kabul eden kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis ve adlî para cezası ile cezalandırılır (TCK md.197/2).
  • Sahteliğini bilmeden kabul ettiği parayı bu niteliğini bilerek tedavüle koyan kişi, üç aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır (TCK md.197/3).

Türkiye’de veya yabancı bir ülkede kendi kanunlarına uygun bir şekilde tedavülde bulunan bir parayı, sahte bir şekilde üretmek (basma), sahte olduğunu bilerek ülkeye sokmak, nakletmek, muhafaza etmek veya tedavüle sokma biçiminde fiillerle işlenen seçimlik hareketli bir suçtur (TCK md.197). Uygulamada “kalpazanlık suçu” olarak da adlandırılmaktadır.

Parada sahtecilik suçu, “Kamu Güvenine Karşı Suçlar” bölümünde TCK md.197’de düzenlenmiştir. TCK md. 198’de ise “paraya eşit değerler” olarak kabul edilen (Örneğin, devlet tahvilleri) bazı kıymetli evrak ve madenlerin de “parada sahtecilik suçunun cezası ile cezalandırılacağı kabul edilmiştir.

Aşağıdaki seçimlik hareketlerden herhangi birinin işlenmesiyle cezaları birbirinden farklı olan çeşitli parada sahtecilik suçları meydana gelir:

  • Sahte Para Üretme (Basma) (TCK md.197/1): Yabancı veya milli paranın taklit edilerek oluşturulmasını ifade eder. Örneğin, bilgisayar dizayn edilen sahte paranın matbaada basılması.
  • Ülkeye Sokmak veya Nakletmek (TCK md.197/1): Sahte olduğunu bilerek herhangi bir para biriminin Türkiye’ye sokulması veya Türkiye içerisinde nakledilmesi parada sahtecilik suçunu oluşturur.
  • Muhafaza Etmek (TCK md.197/1): Sahte olduğunu bilerek parayı saklamak veya muhafaza etmek parada sahtecilik suçunu oluşturur. Muhafaza etme fiilinin cezalandırılmasının nedeni paranın her an dolaşıma sokulmaya hazır halde olmasıdır.
  • Tedavüle Sokmak (TCK md.197/1): Sahte paranın piyasaya sürülmesi, yani dolaşıma sokulmasıdır.
  • Sahte Parayı Kabul Etmek (TCK md.197/2): Sahte olduğunu bile bile paranın kabul edilip alınmasıdır.
  • Sahteliğini Bilmeden Aldığı Parayı Tedavüle Sokma (TCK md.197/3) : Bu fiil açısından, önemli olan husus kişinin parayı alırken sahte olduğunu bilmemesi, aldıktan sonra sahte olduğunu öğrenmesi ve sahte olduğunu bildiği parayı tedavüle koyması, yani piyasaya sürmesidir.

Yukarıdaki seçimlik hareketlerden herhangi birinin işlenmesi suçun oluşması için yeterli olduğu gibi tüm hareketlerin aynı kişi tarafından işlenmesi halinde de tek bir parada sahtecilik suçu meydana gelir.

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

You cannot copy content of this page