AİLE İÇİNDE MEYDANA GELEN KASTEN YARALAMA SUÇLARINDA YAPILMASI GEREKEN İŞLEMLER

14.12.2019

1- Şiddet mağdurunun ifadesi alındıktan sonra kadın konuk evinde kalmak istemediğini beyan etmesi halinde şiddet uygulayan şüphelinin konutta olmaması kaydıyla bildirdiği adrese intikali sağlanmalıdır. 

2-Şüphelinin doktor raporunun alınması, alkollü olup olmadığının tespiti, ifadesinin alınması işlemi yapılmalıdır. 

  • Aile içinde meydana gelen kasten yaralama veya başka şiddet eylemlerinde 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’un 3. Maddesi uyarınca mülki amire ve belli koşullarda kolluk amirine bazı yetkiler verildiğinden, bunların olaya uygun düşenleri uygulanmalıdır. 
  • 6284 Sayılı Yasanın 3. maddesi ve yönetmeliğinin 10. Maddesi uyarınca şiddet mağdurunun can ve beden bütünlüğüne olası saldırıların önlenmesi amacıyla koruyucu tedbir kararı alınmalıdır. Koruyucu tedbir karanının, kararın alındığı tarihi takip eden ilk iş günü içerisinde mülki amir onayına sunularak şiddet mağduruna tebliği yapılmalıdır. 
  • 6284 Sayılı Yasanın 5. maddesi kapsamında gecikesinde sakınca bulunması halinde kolluk amirince A, B, C ve D bentlerinde belirtilen önleyici tedbir kararlarından biri ya da bir kaçı alınmalıdır. Kararın şiddet mağduru ve şiddet uygulayan şüpheliye tebliği yapılmalıdır. 

3-6284 Sayılı Yasanın 5. Maddesi uyarınca önleyici tedbir kararı, en geç kararın alındığı tarihi takip eden ilk iş günü içerisinde hakim onayına sunulmalıdır.  Aile Mahkemesi Yok ise Asliye Hukuk Mahkemesine

4-Gecikmesinde sakınca bulunmaması halinde şiddet uygulayan hakkında 6284 Sayılı Yasanın 5. Maddesi uyarınca önleyici tedbir talebi Nöbetçi Aile Mahkemesinden yapılarak gerekli karar alınacaktır. 

5- 6284 Sayılı Yasanın 3. Maddesi ve yönetmeliğin 10. Maddesi uyarınca hakkında geçici koruma kararı alınan şiddet mağdurunun can ve beden bütünlüğüne yönelik saldırıların önlenmesi ve 6284 Sayılı Yasanın 5. Maddesi (b) bendi uyarınca yaklaşmama tedbirinin infazı amacıyla bir haftayı geçmemek koşuluyla mutad sürelerle konutunda kolluk görevlilerince gerekli kontroller yapılmalıdır. 

6-Meydana gelen olayla ilgili olarak, mağdurun talebi üzerine kolluk amiri tarafından verilen önleyici tedbir kararı, kararın verildiği tarihi takip eden ilk iş gününde hakim onayına sunulacaktır. Alınan tedbir kararına, tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içerisinde şahsen veya yasal temsilcisi ya da avukatı aracığıyla Aile Mahkemesine itirazda bulunabileceği hususları taraflara anlatılmıştır.

      Şiddet uygulayana ( ŞÜPHELİYE ) tedbir kararına aykırı davranılması halinde hakkında ayrıca 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanuna İlişkin Uygulama Yönetmeliğinin 38/3 maddesi uyarınca yasal işlem yapılacağı ve hakim tarafından zorlama hapsine tabi tutulabileceği ihtarında bulunulmuştur.

6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun KOLLUĞUN UYGULAYABİLECEĞİ TEDBİRLER
a) Şiddet mağduruna yönelik olarak şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmaması.
b) Müşterek konuttan veya bulunduğu yerden derhâl uzaklaştırılması ve müşterek konutun korunan kişiye tahsis edilmesi.
c) Korunan kişilere, bu kişilerin bulundukları konuta, okula ve işyerine yaklaşmaması.
d) Gerekli görülmesi hâlinde korunan kişinin, şiddete uğramamış olsa bile yakınlarına, tanıklarına ve kişisel ilişki kurulmasına ilişkin hâller saklı kalmak üzere çocuklarına yaklaşmaması.

You cannot copy content of this page