PAEM başvuru reddedilen polis memuru, açtığı davayı kazandı

Polis akademisi Başkanlığı, 25.10.2018 tarihli ilanıyla, ilk derece amirlik eğitimine, emniyet teşkilatı arasından aday öğrenci alacağını duyurmuştu. Başkanlığın internet portalinden ilan edilen duyuru çerçevesinde, 26 Ekim ila 5 Kasım 2018 tarihleri arasında başvuru alınmıştır.

Ancak bir polis memurunun başvurusu, Polis Amirleri Eğitim merkezi Giriş ve Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin “Adaylarda aranan şartlar” başlıklı 9. maddesinin 1/a-5 fıkrasındaki şartı taşımadığından başvuru reddedilmiştir.

“Yönetmeliğin ilgili maddesi şu şekildedir:
Madde 9 – (1) PAEM’e başvuru yapacak adaylardan;
a) Emniyet mensubu adaylarda aşağıdaki şartlar aranır:
1) En az dört yıllık lisans seviyesindeki bir yükseköğretim programından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
2) Başvuru tarihi itibarıyla meslekte fiilen iki yılını doldurmuş olmak,
3) Sınavın yapıldığı yılın 1 Ocak tarihi itibari ile kırkbeş yaşından gün almamış olmak,
4) Son iki performans değerlendirme puanı iyi veya çok iyi olmak,
5) Son iki yıl içinde kısa süreli durdurma cezası ve meslek yaşantısı içerisinde uzun süreli durdurma cezası almamış olmak,”

Başvurusu reddedilen polis, yönetmelikte yer alan hükmün 3201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanunu 82. maddesinde yer alan düzenlemeye aykırı olduğu gerekçesiyle dava açmıştır.

3201 sayılı Kanunun 82. maddesinde şu hüküm yer almaktadır:

“Kısa veya uzun süreli durdurma cezaları, ceza süresi içinde derece yükselmesi için açılan kurslara, yarışma sınavı veya seçmelerine girmeyi de önler.”

Davacı polis memuru daha önce almış olduğu “12 ay uzun süreli durdurma cezasının” sadece ceza süresince geçerli olabileceğini iddia etmiştir.

İdare Mahkemesi yaptığı incelemede, polis memurunun haklı olduğuna karar vermiş ve başvurunun reddedilmesi yönündeki işlemin iptaline karar vermiştir. İdare Mahkemesinin kararı, istinaf sonrasında kesinleşecektir.

Bu habere de bakabilirisiniz

Polis365.com

2020 PMYO

2020 yılı lise mezunu polis alımı için gözler YKS’ye çevrildi. Polis Akademisi Başkanlığı tarafından TYT …

Bir cevap yazın