Ahmet Muhtar Cilli Kimdir?

29.08.2019
Ahmet Muhtar Cilli Kimdir?

Ahmet Muhtar Cilli Kimdir?
1871 Trabzon doğumlu eski siyasetçi. Aslen Rize Pazarlı’dır.
İstanbul Yüksek Mühendis Okulu’nu bitirdi.
Bayındırlık Bakanlığı Eski Müsteşarlığı da yapan Cilli, Trabzon Milletvekili olarak da mecliste görev aldı.
Lozan Konferansının başlarında Musul için İngilizlerle gizli görüşmelerde uzman unvanıyla görev yaptı.
GÖREVLERi:
Hicaz Demiryolları Mühendisliği
Nâfıa Nezâreti Demiryolları Umûm Müdürlüğü
Hicaz Demiryolları Umûm Müdürlüğü
Nâfıa Nezâreti Müsteşarlığı
Osmanlı Meclis-i Mebusan
Bayındırlık Bakanlığı Eski Müsteşarı
Lozan heyeti Üyesi
5 Kasım 1958 tarihinde vefat etti.
alimsozluk.com
 
 

You cannot copy content of this page