Rapor nedir? Rapor nasıl tutulur?

23.08.2019

Genel olarak Herhangi bir konu ya da sorun üzerine yapılan inceleme ile ilgili durumu ve sonucu belirtmek üzere yazılan yazılara rapor denir. Raporlar; polis raporu, doktor raporu, mühendis raporu, hava raporu, bilirkişi raporu, deney raporu, hakem raporu gibi çeşitli olabilir. Yazılı kompozisyon çalışmalarında; olaylar, deneyler, filmler, kitaplar veya meraklı konular üzerine raporlar yazılabilir.

Biz kısaca polislerin tuttuğu rapora değinelim, öncelikle raporu tek personel tutar.Rapor herhangi bir olay, konu ya da yapılan iş ve işlemler hakkında ilgili makama bilgi vermek maksadıyla yazılan yazıdır. Polis merkezinde görevli bir personel herhangi bir arızadan dolayı raporu tutar. Örnek verecek olursak.

Başlık: Polis Merkezi Amirliğine (Rapor)

Nöbet kulübesinde Kullanmış olduğumuz simens marka klima 1.02.2020 tarihinde saat 19.45 sıralarında kendiliğinden kapandı ve açılmaya çalışıldığında açılmamış olup arızalandığı tarafımca tespit edilmiştir.

Bu rapor tarafimca düzenlenip imza altina alınmıştır. 01.02.2020 saat 19.55

İsim soyisim imza

Yukarıdaki basit bir örnek. Sonunu cihazin tamir edilmesi husunun arz ederim şeklinde de bitirebiliriz.

You cannot copy content of this page