Trafik ile ilgili Cezalar

Karayolları Trafik Kanunu, Karayolları Trafik YönetmeliğiTrafikten men, Araç kullanmaktan men, Para Cezası + Hafif Hapis Cezası, Ceza Puanları

İzin almadan karayolu yapısında çalışma yapma

İlgili Kanun: Madde – 13
İlgili Mevzuat: Trafik Kanunu
Ceza Fiili Adı: Tehlikeli durum ve engeller, bütün sorumluluk bunları yaratan kişilere ait olmak üzere zabıtaca kaldırılır, yapılan masraflar sorumlulara ödetilir.
Cezası: 427 TL
Ceza Kime Verilir: Uymayanlara

Trafiği tehlikeye atacak hareketler yapma, trafik işaretlerine zarar verme

İlgili Kanun: Madde – 14
İlgili Mevzuat: Trafik Kanunu
Ceza Fiili Adı: Tehlike ve engeller, ilgili kuruluşlar ve zabıtaca ortadan kaldırılır, bozukluk ve eksiklikler yolun yapım ve bakımından sorumlu kuruluşça derhal giderilir, zarar karşılıkları ve masraflar sorumlulara ödetilir.
Cezası: 427 TL
Ceza Kime Verilir: Uymayanlara

Karayoluna izinsiz, engelleyici ve yanıltıcı işaretler koyma

İlgili Kanun: Madde – 16
İlgili Mevzuat: Trafik Kanunu
Ceza Fiili Adı: Bunlar, bütün sorumluluk ve giderler mal sahibine ait olmak üzere, yolun yapımı, bakımı işletilmesi ile ilgili kuruluşça kaldırılır.
Cezası: 3.535 TL
Ceza Kime Verilir: Uymayanlara

İzinsiz yapı ve tesis yapma ( Belediye sınırları dışında )

İlgili Kanun: Madde – 17
İlgili Mevzuat: Trafik Kanunu
Ceza Fiili Adı: Bunlar, yetkililerce durdurulacağı gibi, Yönetmelikteki şartlar yerine getirilmeden işletme izni verilmez ve bağlantı yolu, her türlü gider sorumlulara ait olmak üzere yolun yapım ve bakımı ile ilgili kuruluşça ortadan kaldırılır.
Cezası: 4.432 TL.
Ceza Kime Verilir: Uymayanlara

İzinsiz yapı ve tesis yapma ( Belediye sınırları içinde )

İlgili Kanun: Madde – 18
İlgili Mevzuat: Trafik Kanunu
Ceza Fiili Adı: Bunlar, yetkililerce durdurulacağı gibi, yönetmelikteki şartlar yerine getirilmeden işletme izni verilmez ve bağlantı yolu, her türlü gider sorumlulara ait olmak üzere yolun yapım ve bakımı ile ilgili kuruluşlarca ortadan kaldırılır
Cezası: 4.432 TL.
Ceza Kime Verilir: Uymayanlara

Tescil ve tescilin silinmesi için ilgili kuruluşa başvurmama

İlgili Kanun: Madde – 20/1-a/1
İlgili Mevzuat: Trafik Kanunu
Ceza Fiili Adı: Tescil yapılmadan trafiğe çıkarılan araçlar, tescil yapılıncaya kadar trafikten men edilir.
Cezası: 206 TL
Ceza Kime Verilir: Araç sahibine

Satış ve devri zamanında bildirmeme, fazla ücret alma

İlgili Kanun: Madde – 20/1-d
İlgili Mevzuat: Trafik Kanunu
Ceza Fiili Adı: 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 22/2 fıkrası uyarınca ilgili kamu kurum ve kuruluşunun en üst amiri tarafından
Cezası: 1.603 TL
Ceza Kime Verilir: Noterlere

İcradan satın alınan araç için tescil belgesi almama

İlgili Kanun: Madde – 20/1-d-8
İlgili Mevzuat: Trafik Kanunu
Ceza Fiili Adı: Tescil yapılmadan trafiğe çıkarılan araçlar, tescil yapılıncaya kadar trafikten men edilir.
Cezası: 206 TL
Ceza Kime Verilir: Alıcı

Trafik belgesi ve tescil plakası almadan yola çıkma

İlgili Kanun: Madde – 21
İlgili Mevzuat: Trafik Kanunu
Cezası: 876 TL Ceza puanı: 10
Ceza Kime Verilir: Sürücü

Tescil belgesi ve plakası ile trafik belgesi olmadan trafiğe çıkma

İlgili Kanun: Madde – 23
İlgili Mevzuat: Trafik Kanunu
Ceza Fiili Adı: Araca ait tescil belgesinin, trafik belgesinin ve tescil plakalarının ibraz edilememesi durumunda, eksik olan belgeler ibraz edilip plakalar araca takılıncaya kadar, araç trafikten men edilecektir.
Cezası: 77 TL Ceza puanı: 10
Ceza Kime Verilir: Uymayanlara

Geçici trafik belgesi ve geçici tescil plakası almama, süresi bittiği halde kullanma

İlgili Kanun: Madde – 25
İlgili Mevzuat: Trafik Kanunu
Cezası: 166 TL Ceza puanı: 10
Ceza Kime Verilir: Uymayanlara

Araçta mecburi olan işaretleri bulundurmama

İlgili Kanun: Madde – 26/1
İlgili Mevzuat: Trafik Kanunu
Ceza Fiili Adı: Aykırı durumda olan donanım ve yazılar, giderleri işletene ait olmak üzere söktürülür, sürücü aynı zamanda araç sahibi değilse, ayrıca tescil plakasına da aynı miktar için ceza tutanağı düzenlenir.
Cezası: 77 TL Ceza puanı: 5
Ceza Kime Verilir: Araç işletenlerine

Araçlara izinsiz reklam, bayrak, sembol takma, yazı yazma

İlgili Kanun: Madde – 26/2
İlgili Mevzuat: Trafik Kanunu
Ceza Fiili Adı: Aykırı durumda olan donanım ve yazılar, giderleri işletene ait olmak üzere söktürülür, sürücü aynı zamanda araç sahibi değilse, ayrıca tescil plakasına da aynı miktar için ceza tutanağı düzenlenir.
Cezası: 95 TL Ceza puanı: 5
Ceza Kime Verilir: Araç işletenlerine

Resmi olmayan aracın plakasının devlet aracı renginde olması

İlgili Kanun: Madde – 28
İlgili Mevzuat: Trafik Kanunu
Ceza Fiili Adı: Aykırılık giderilinceye kadar trafikten men edilir
Cezası: 206 TL Ceza puanı: 10
Ceza Kime Verilir: Uymayanlara

Freni, lastiği, ışıkları noksan veya bozuk aracı kullanma

İlgili Kanun: Madde – 30/1-a
İlgili Mevzuat: Trafik Kanunu
Ceza Fiili Adı: araç trafikten men edilir
Cezası: 95 TL Ceza puanı: 20
Ceza Kime Verilir: Sürücü

Tehlike yaratacak şekilde eksilkiği, bozukluğu olan araçları kullanma

İlgili Kanun: Madde – 30/1-b
İlgili Mevzuat: Trafik Kanunu
Ceza Fiili Adı: araç trafikten men edilir
Cezası: 206 TL Ceza puanı: 20
Ceza Kime Verilir: Sürücü

Yönetmelikte belirtilen gereçleri araçta bulundurmama

İlgili Kanun: Madde – 31/1-a
İlgili Mevzuat: Trafik Kanunu
Ceza Fiili Adı: Sürücü aynı zamanda araç sahibi değilse, ayrıca tescil plakasına da aynı miktar için ceza tutanağı düzenlenir.
Cezası: 95 TL Ceza puanı: 10
Ceza Kime Verilir: Sürücü

Takoğraf ve taksimetre bulundurmama

İlgili Kanun: Madde – 31/1-b
İlgili Mevzuat: Trafik Kanunu
Ceza Fiili Adı: Sürücü aynı zamanda araç sahibi değilse, ayrıca tescil plakasına da aynı miktar için ceza tutanağı düzenlenir.
Cezası: 427 TL Ceza puanı: 20
Ceza Kime Verilir: Sürücü

Teknik değişikliği bildirmeme

İlgili Kanun: Madde – 32
İlgili Mevzuat: Trafik Kanunu
Ceza Fiili Adı: Yapılan değişiklik belgeleri üzerine işleninceye kadar araç trafikten men edilir
Cezası: 95 TL Ceza puanı: 10
Ceza Kime Verilir: Uymayanlara

Muayene süresini geçirme

İlgili Kanun: Madde – 34
İlgili Mevzuat: Trafik Kanunu
Ceza Fiili Adı: araç trafikten men edilir
Cezası: 95 TL Ceza puanı: 10
Ceza Kime Verilir: Sürücü

Muayene istasyonu işletme yetkisi verildiği halde şartlara uymama

İlgili Kanun: Madde – 35/7
İlgili Mevzuat: Trafik Kanunu
Ceza Fiili Adı: İdari para cezası, 2918 sayılı Kanun’un 8. maddesi (c) bendi kapsamında Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının ilgili birimlerince uygulanacaktır.
Cezası: 1.6.989 TL – 2. tekrarda 11.658 TL – 3. tekrarda 23.318 TL
Ceza Kime Verilir: Muayene istasyonu işletenlere

Bisiklet ve motorsuz taşıt kullanmada yaş sınırı, hayvanları tevdi etme

İlgili Kanun: Madde – 37
İlgili Mevzuat: Trafik Kanunu
Cezası: 95 TL
Ceza Kime Verilir: Kullanan

Sürücü belgesini yanında bulundurmama

İlgili Kanun: Madde – 44/1-b
İlgili Mevzuat: Trafik Kanunu
Cezası: 206 TL Ceza puanı: 5
Ceza Kime Verilir: Sürücü

Aracı uygun şeritte sürmemek

İlgili Kanun: Madde – 46/2-a
İlgili Mevzuat: Trafik Kanunu
Cezası: 206 TL Ceza puanı: 20
Ceza Kime Verilir: Sürücü

Şerit değiştirme kurallarına uymama

İlgili Kanun: Madde – 46/2-b
İlgili Mevzuat: Trafik Kanunu
Cezası: 206 TL Ceza puanı: 20
Ceza Kime Verilir: Sürücü

Trafiği tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirme

İlgili Kanun: Madde – 46/2-c
İlgili Mevzuat: Trafik Kanunu
Cezası: 206 TL Ceza puanı: 20
Ceza Kime Verilir: Sürücü

Sol şeridi sürekli işgal etme

İlgili Kanun: Madde – 46/2-d
İlgili Mevzuat: Trafik Kanunu
Cezası: 206 TL Ceza puanı: 20
Ceza Kime Verilir: Sürücü

Motosiklet, otomobil, kamyonet ve otobüs dışındaki araçların, geçme ve dönme dışında en sağ şeridi izlemesi

İlgili Kanun: Madde – 46/2-e
İlgili Mevzuat: Trafik Kanunu
Cezası: 206 TL Ceza puanı: 20
Ceza Kime Verilir: Sürücü

Hayvan sürülerini yolun sağı veya taşıt yolu dışından götürmeme cezası

İlgili Kanun: Madde – 46/3
İlgili Mevzuat: Trafik Kanunu
Cezası: 206 TL
Ceza Kime Verilir: Hayvan sürücülerine

Trafik yetkililerinin uyarılarına uymama

İlgili Kanun: Madde – 47/1-a
İlgili Mevzuat: Trafik Kanunu
Cezası: 206 TL Ceza puanı: 20
Ceza Kime Verilir: Sürücü

Kırmızı ışık kuralı

İlgili Kanun: Madde – 47/1-b
İlgili Mevzuat: Trafik Kanunu
Cezası: 206 TL Ceza puanı: 20
Ceza Kime Verilir: Sürücü

Trafik işaretlerine uymama

İlgili Kanun: Madde – 47/1-c
İlgili Mevzuat: Trafik Kanunu
Cezası: 95 TL Ceza puanı: 20
Ceza Kime Verilir: Sürücü

Yönetmelikteki trafik düzeni kurallarına uymama

İlgili Kanun: Madde – 47/1-d
İlgili Mevzuat: Trafik Kanunu
Cezası: 95 TL Ceza puanı: 20
Ceza Kime Verilir: Sürücü

Sigara içme cezası

İlgili Kanun: Madde – 48/4
İlgili Mevzuat: Trafik Kanunu
Ceza Fiili Adı: 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 39/2 fıkrası uyarınca.
Cezası: 88 TL
Ceza Kime Verilir: Uymayanlara

Taşıt kullanma süreleri

İlgili Kanun: Madde – 49/3
İlgili Mevzuat: Trafik Kanunu
Ceza Fiili Adı: Sürücü aynı zamanda araç sahibi değilse, araç sahibine de 206 TL (% 25 İndirimli 154,5 TL.), ayrıca işleten veya teşebbüs sahibine de 427 TL. (% 25 İndirimli 320,25 TL.) ceza uygulanır. Sürücü aynı zamanda araç sahibi ise sürücüye 206 TL (% 25 İndirimli 154,5 TL.) ceza uygulanır.
Cezası: 95 TL / Ceza puanı: 20
Ceza Kime Verilir: Araç sahibine

Hız sınırını aşma ( %10 – %30 )

İlgili Kanun: Madde – 51/2-a
İlgili Mevzuat: Trafik Kanunu
Cezası: 206 TL Ceza puanı: 10
Ceza Kime Verilir: Sürücü

Hız sınırını aşma ( % 30’dan fazla )

İlgili Kanun: Madde – 51/2-b
İlgili Mevzuat: Trafik Kanunu
Ceza Fiili Adı: Geriye doğru 1 yıl içinde 5 defa ihlal edildiğinde 1 yıl süre ile ehliyeti geri alınır. Sürücü belgesi geri alınanların süresi sonunda psiko-teknik değerlendirme ve psikiyatri uzmanının muayenesi sonucunda sürücü belgesi almasına mani hali olmadığı anlaşılanların belgeleri iade edilir.
Cezası: 427 TL / Ceza puanı: 15
Ceza Kime Verilir: Sürücü

Belirli yerlerde hızı azaltmama

İlgili Kanun: Madde – 52/1-a
İlgili Mevzuat: Trafik Kanunu
Cezası: 95 TL Ceza puanı: 15
Ceza Kime Verilir: Sürücü

Araç hızını yüke, yola, havaya göre ayarlama

İlgili Kanun: Madde – 52/1-b
İlgili Mevzuat: Trafik Kanunu
Cezası: 95 TL Ceza puanı: 15
Ceza Kime Verilir: Sürücü

İzleme mesafesi

İlgili Kanun: Madde – 52/1-c
İlgili Mevzuat: Trafik Kanunu
Cezası: 95 TL Ceza puanı: 20
Ceza Kime Verilir: Sürücü

Grup halinde araç kullanırken araçlar arası mesafe

İlgili Kanun: Madde – 52/1-d
İlgili Mevzuat: Trafik Kanunu
Cezası: 95 TL Ceza puanı: 15
Ceza Kime Verilir: Sürücü

Sağa dönüş kuralları

İlgili Kanun: Madde – 53/1-a
İlgili Mevzuat: Trafik Kanunu
Cezası: 95 TL Ceza puanı: 20
Ceza Kime Verilir: Sürücü

Sola dönüş kuralları

İlgili Kanun: Madde – 53/1-b
İlgili Mevzuat: Trafik Kanunu
Cezası: 95 TL Ceza puanı: 20
Ceza Kime Verilir: Sürücü

Dönel kavşakta dönüş

İlgili Kanun: Madde – 53/1-c
İlgili Mevzuat: Trafik Kanunu
Cezası: 95 TL Ceza puanı: 20
Ceza Kime Verilir: Sürücü

Dönel kavşakta geriye dönüş

İlgili Kanun: Madde – 53/1-d
İlgili Mevzuat: Trafik Kanunu
Cezası: 95 TL Ceza puanı: 20
Ceza Kime Verilir: Sürücü

Yaya ve bisikletlilere ilk geçiş hakkını vermemek

İlgili Kanun: Madde – 53/2
İlgili Mevzuat: Trafik Kanunu
Cezası: 95 TL Ceza puanı: 20
Ceza Kime Verilir: Sürücü

Geçme kuralları

İlgili Kanun: Madde – 54/1-a
İlgili Mevzuat: Trafik Kanunu
Cezası: 206 TL Ceza puanı: 20
Ceza Kime Verilir: Sürücü

Geçmenin yasak olduğu yerler

İlgili Kanun: Madde – 54/1-b
İlgili Mevzuat: Trafik Kanunu
Cezası: 206 TL Ceza puanı: 20
Ceza Kime Verilir: Sürücü

Geçilen araç sürücüsünün kurala uymaması

İlgili Kanun: Madde – 55
İlgili Mevzuat: Trafik Kanunu
Cezası: 77 TL Ceza puanı: 15
Ceza Kime Verilir: Sürücü

Şerit izleme ve değiştirme

İlgili Kanun: Madde – 56/1-a
İlgili Mevzuat: Trafik Kanunu
Cezası: 95 TL Ceza puanı: 20
Ceza Kime Verilir: Sürücü

İki yönlü trafikte ve dağlık, dik yokuşlarda geçiş kuralları

İlgili Kanun: Madde – 56/1-b
İlgili Mevzuat: Trafik Kanunu
Cezası: 95 TL Ceza puanı: 15
Ceza Kime Verilir: Sürücü

Güvenli takip mesafesi

İlgili Kanun: Madde – 56/1-c
İlgili Mevzuat: Trafik Kanunu
Cezası: 95 TL Ceza puanı: 20
Ceza Kime Verilir: Sürücü

Hız sınırının çok altında sürmek, tehlike yaratacak şekilde ani yavaşlamak

İlgili Kanun: Madde – 56/1-d
İlgili Mevzuat: Trafik Kanunu
Cezası: 95 TL Ceza puanı: 10
Ceza Kime Verilir: Sürücü

Geçiş önceliği

İlgili Kanun: Madde – 56/1-e
İlgili Mevzuat: Trafik Kanunu
Cezası: 95 TL Ceza puanı: 20
Ceza Kime Verilir: Sürücü

Kavşaklarda yavaşlamama, geçiş hakkı vermeme

İlgili Kanun: Madde – 57/1-a
İlgili Mevzuat: Trafik Kanunu
Cezası: 95 TL Ceza puanı: 20
Ceza Kime Verilir: Sürücü

Trafik zabıtası, ışıklı trafik işaret cihazları, trafik işaret levhası bulunmayan kavşaklar

İlgili Kanun: Madde – 57/1-b
İlgili Mevzuat: Trafik Kanunu
Cezası: 95 TL Ceza puanı: 20
Ceza Kime Verilir: Sürücü

Motorsuz ve motorlu araçlarda geçiş hakkı

İlgili Kanun: Madde – 57/1-c
İlgili Mevzuat: Trafik Kanunu
Cezası: 95 TL Ceza puanı: 20
Ceza Kime Verilir: Sürücü

Trafik akışını engelleyecek bir durum olduğu hallerde kavşağa girme

İlgili Kanun: Madde – 57/1-d
İlgili Mevzuat: Trafik Kanunu
Cezası: 95 TL Ceza puanı: 20
Ceza Kime Verilir: Sürücü

Kavşaklarda uyulması gereken kurallar

İlgili Kanun: Madde – 57/1-e
İlgili Mevzuat: Trafik Kanunu
Cezası: 95 TL Ceza puanı: 20
Ceza Kime Verilir: Sürücü

Kavşaklarda ray üzerinde giden taşıtlara geçiş hakkı vermemek

İlgili Kanun: Madde – 57/1-f
İlgili Mevzuat: Trafik Kanunu
Cezası: 95 TL Ceza puanı: 20
Ceza Kime Verilir: Sürücü

Yolcu iniş-binişlerini sağdan yapmamak

İlgili Kanun: Madde – 58
İlgili Mevzuat: Trafik Kanunu
Cezası: 95 TL Ceza puanı: 15
Ceza Kime Verilir: Sürücü

Zorunlu hal dışında duraklama, zorunlu halde önlem almadan duraklama

İlgili Kanun: Madde – 59
İlgili Mevzuat: Trafik Kanunu
Cezası: 95 TL Ceza puanı: 20
Ceza Kime Verilir: Sürücü

Yasak olan yerde duraklama

İlgili Kanun: Madde – 60/1-a
İlgili Mevzuat: Trafik Kanunu
Cezası: 95 TL Ceza puanı: 10
Ceza Kime Verilir: Sürücü

Sol şeritte duraklama

İlgili Kanun: Madde – 60/1-b
İlgili Mevzuat: Trafik Kanunu
Cezası: 95 TL Ceza puanı: 10
Ceza Kime Verilir: Sürücü

Yaya, okul geçitleri ve diğer geçitlerde duraklama

İlgili Kanun: Madde – 60/1-c
İlgili Mevzuat: Trafik Kanunu
Cezası: 95 TL Ceza puanı: 10
Ceza Kime Verilir: Sürücü

Kavşaklar, tüneller, rampalar, köprüler ve bağlantı yolları duraklama kuralları

İlgili Kanun: Madde – 60/1-d
İlgili Mevzuat: Trafik Kanunu
Cezası: 95 TL Ceza puanı: 10
Ceza Kime Verilir: Sürücü

Tepelere yakın yerlerde ve dönemeçlerde duraklamak

İlgili Kanun: Madde – 60/1-e
İlgili Mevzuat: Trafik Kanunu
Cezası: 95 TL Ceza puanı: 10
Ceza Kime Verilir: Sürücü

Duraklarda duraklama

İlgili Kanun: Madde – 60/1-f
İlgili Mevzuat: Trafik Kanunu
Cezası: 95 TL Ceza puanı: 10
Ceza Kime Verilir: Sürücü

Duraklayan veya park etmiş aracın yanında duraklama

İlgili Kanun: Madde – 60/1-g
İlgili Mevzuat: Trafik Kanunu
Cezası: 95 TL Ceza puanı: 10
Ceza Kime Verilir: Sürücü

İşaret levhalarına yaklaşım yönünde ve park izni verilen yerler dışında duraklama

İlgili Kanun: Madde – 60/1-h
İlgili Mevzuat: Trafik Kanunu
Cezası: 95 TL Ceza puanı: 10
Ceza Kime Verilir: Sürücü

Duraklamanın yasaklandığı yerlere park etmek

İlgili Kanun: Madde – 61/1-a
İlgili Mevzuat: Trafik Kanunu
Ceza Fiili Adı: Yasaklara aykırı park edilen araçlar, trafik zabıtasınca kaldırılabilir, masraflar ödenmeden araç teslim edilmez.
Cezası: 95 TL Ceza puanı: 15
Ceza Kime Verilir: Sürücü

Yasak yerde park etme

İlgili Kanun: Madde – 61/1-b
İlgili Mevzuat: Trafik Kanunu
Ceza Fiili Adı: Yasaklara aykırı park edilen araçlar, trafik zabıtasınca kaldırılabilir, masraflar ödenmeden araç teslim edilmez.
Cezası: 95 TL Ceza puanı: 10
Ceza Kime Verilir: Sürücü

Geçiş yolu üzerinde park etme

İlgili Kanun: Madde – 61/1-c
İlgili Mevzuat: Trafik Kanunu
Ceza Fiili Adı: Yasaklara aykırı park edilen araçlar, trafik zabıtasınca kaldırılabilir, masraflar ödenmeden araç teslim edilmez.
Cezası: 95 TL Ceza puanı: 10
Ceza Kime Verilir: Sürücü

Yangın musluklarına 5 metrelik mesafede park etme

İlgili Kanun: Madde – 61/1-d
İlgili Mevzuat: Trafik Kanunu
Ceza Fiili Adı: Yasaklara aykırı park edilen araçlar, trafik zabıtasınca kaldırılabilir, masraflar ödenmeden araç teslim edilmez.
Cezası: 95 TL Ceza puanı: 10
Ceza Kime Verilir: Sürücü

Kamu hizmeti yapan taşıtların duraklarını belirten levhalara 5’er metre mesafe içinde park etmek

İlgili Kanun: Madde – 61/1-e
İlgili Mevzuat: Trafik Kanunu
Ceza Fiili Adı: Yasaklara aykırı park edilen araçlar, trafik zabıtasınca kaldırılabilir, masraflar ödenmeden araç teslim edilmez.
Cezası: 95 TL Ceza puanı: 10
Ceza Kime Verilir: Sürücü

3 ve daha fazla ayrı taşıt yolu olan yollarda ortadakinde park etme

İlgili Kanun: Madde – 61/1-f
İlgili Mevzuat: Trafik Kanunu
Ceza Fiili Adı: Yasaklara aykırı park edilen araçlar, trafik zabıtasınca kaldırılabilir, masraflar ödenmeden araç teslim edilmez.
Cezası: 95 TL Ceza puanı: 10
Ceza Kime Verilir: Sürücü

Kurala uygun park etmiş araca engel olacak şekilde park etme

İlgili Kanun: Madde – 61/1-g
İlgili Mevzuat: Trafik Kanunu
Ceza Fiili Adı: Yasaklara aykırı park edilen araçlar, trafik zabıtasınca kaldırılabilir, masraflar ödenmeden araç teslim edilmez.
Cezası: 95 TL Ceza puanı: 10
Ceza Kime Verilir: Sürücü

Geçiş üstünlüğü olan araçların belirlendiği levhalara 15’er metre mesafe içinde park etme

İlgili Kanun: Madde – 61/1-h
İlgili Mevzuat: Trafik Kanunu
Ceza Fiili Adı: Yasaklara aykırı park edilen araçlar, trafik zabıtasınca kaldırılabilir, masraflar ödenmeden araç teslim edilmez.
Cezası: 95 TL Ceza puanı: 10
Ceza Kime Verilir: Sürücü

İzİN verilen süre dışında park etme

İlgili Kanun: Madde – 61/1-ı
İlgili Mevzuat: Trafik Kanunu
Cezası: 95 TL Ceza puanı: 10
Ceza Kime Verilir: Sürücü

Kamunun faydalandığı yerlerin giriş-çıkışının belirlendiği levhalara 5’er metre mesafe içinde park etme

İlgili Kanun: Madde – 61/1-j
İlgili Mevzuat: Trafik Kanunu
Ceza Fiili Adı: Yasaklara aykırı park edilen araçlar, trafik zabıtasınca kaldırılabilir, masraflar ödenmeden araç teslim edilmez.
Cezası: 95 TL Ceza puanı: 10
Ceza Kime Verilir: Sürücü

Alt-üst geçit ve köprüler üzerinde park etme kuralları

İlgili Kanun: Madde – 61/1-k
İlgili Mevzuat: Trafik Kanunu
Ceza Fiili Adı: Yasaklara aykırı park edilen araçlar, trafik zabıtasınca kaldırılabilir, masraflar ödenmeden araç teslim edilmez.
Cezası: 95 TL Ceza puanı: 15
Ceza Kime Verilir: Sürücü

Belirtilen süre ve şeklin dışında park etme

İlgili Kanun: Madde – 61/1-l
İlgili Mevzuat: Trafik Kanunu
Ceza Fiili Adı: Yasaklara aykırı park edilen araçlar, trafik zabıtasınca kaldırılabilir, masraflar ödenmeden araç teslim edilmez.
Cezası: 95 TL Ceza puanı: 10
Ceza Kime Verilir: Sürücü

Belirli kişi, kurumlara ayrılmış yerlere park etme

İlgili Kanun: Madde – 61/1-m
İlgili Mevzuat: Trafik Kanunu
Ceza Fiili Adı: Yasaklara aykırı park edilen araçlar, trafik zabıtasınca kaldırılabilir, masraflar ödenmeden araç teslim edilmez.
Cezası: 95 TL Ceza puanı: 10
Ceza Kime Verilir: Sürücü

Özürlülerin araçları için ayrılan yerlere park etme

İlgili Kanun: Madde – 61/1-o
İlgili Mevzuat: Trafik Kanunu
Ceza Fiili Adı: Yasaklara aykırı park edilen araçlar, trafik zabıtasınca kaldırılabilir, masraflar ödenmeden araç teslim edilmez.
Cezası: 190 TL / Ceza puanı: 10
Ceza Kime Verilir: Sürücü

Kamyon, otobüs ve bunların katarlarını, lastik tekerlekli traktörler ile her türlü iş makinelerini park etme kuralları

İlgili Kanun: Madde – 62
İlgili Mevzuat: Trafik Kanunu
Cezası: 95 TL Ceza puanı: 15
Ceza Kime Verilir: Sürücü

Işık donanımı

İlgili Kanun: Madde – 63
İlgili Mevzuat: Trafik Kanunu
Ceza Fiili Adı: Uygun olmayan ışık donanımı trafik zabıtasınca söktürülür.
Cezası: 427 TL / Ceza puanı: 10
Ceza Kime Verilir: Sürücü

Uzağı gösteren ışıkları yakmamak

İlgili Kanun: Madde – 64/1-a-1
İlgili Mevzuat: Trafik Kanunu
Cezası: 95 TL Ceza puanı: 20
Ceza Kime Verilir: Sürücü

Yakını gösteren ışıkların yakılmaması

İlgili Kanun: Madde – 64/1-a-2
İlgili Mevzuat: Trafik Kanunu
Cezası: 206 TL Ceza puanı: 20
Ceza Kime Verilir: Sürücü

Kuyruk ışıklarını uzağı/yakını gösteren ışıklarla birlikte kullanmamak

İlgili Kanun: Madde – 64/1-a-3
İlgili Mevzuat: Trafik Kanunu
Cezası: 95 TL Ceza puanı: 10
Ceza Kime Verilir: Sürücü

Gece sis ışıklarının diğer farlarla birlikte yakılması

İlgili Kanun: Madde – 64/1-b-1
İlgili Mevzuat: Trafik Kanunu
Cezası: 95 TL Ceza puanı: 15
Ceza Kime Verilir: Sürücü

Dönüş ışığını geç anlamında kullanma

İlgili Kanun: Madde – 64/1-b-2
İlgili Mevzuat: Trafik Kanunu
Cezası: 95 TL Ceza puanı: 5
Ceza Kime Verilir: Sürücü

Karşılaşmada ışıkları söndürme

İlgili Kanun: Madde – 64/1-b-3
İlgili Mevzuat: Trafik Kanunu
Cezası: 95 TL Ceza puanı: 10
Ceza Kime Verilir: Sürücü

Öndeki aracı geçerken uzağı gösteren ışığın yakılması

İlgili Kanun: Madde – 64/1-b-4
İlgili Mevzuat: Trafik Kanunu
Cezası: 95 TL Ceza puanı: 15
Ceza Kime Verilir: Sürücü

Yönetmelik esaslarına aykırı ışık takma

İlgili Kanun: Madde – 64/1-b-5
İlgili Mevzuat: Trafik Kanunu
Cezası: 95 TL Ceza puanı: 20
Ceza Kime Verilir: Sürücü

Park lambaları ile seyretme

İlgili Kanun: Madde – 64/1-b-6
İlgili Mevzuat: Trafik Kanunu
Cezası: 95 TL Ceza puanı: 15
Ceza Kime Verilir: Sürücü

Sınırın üstünde yolcu alma

İlgili Kanun: Madde – 65/1-a
İlgili Mevzuat: Trafik Kanunu
Ceza Fiili Adı: Ayrıca bütün sorumluluk ve giderler araç işletenine ait olmak üzere, fazla yolcular en yakın yerleşim biriminde indirilir.
Cezası: 75 TL / Ceza puanı: 10
Ceza Kime Verilir: Uymayanlara

Azami yüklü ağırlığı aşma ( %5’ten %10 fazlasına kadar )

İlgili Kanun: Madde – 65/1-b(a)
İlgili Mevzuat: Trafik Kanunu
Ceza Fiili Adı: 1- İşleten ile gönderenin aynı olması halinde, işleten ve gönderen için uygulanacak idari para cezalarının toplamı uygulanır. 2- Gönderenin birden fazla olması veya tespit edilememesi halinde işleten ve gönderen için uygulanacak idari para cezalarının toplamı işletene uygulanır.
Cezası: 800 TL
Ceza Kime Verilir: Uymayan işletenlere

Azami yüklü ağırlığı aşma ( %15 fazlasına kadar )

İlgili Kanun: Madde – 65/1-b(b)
İlgili Mevzuat: Trafik Kanunu
Ceza Fiili Adı: 1- İşleten ile gönderenin aynı olması halinde, işleten ve gönderen için uygulanacak idari para cezalarının toplamı uygulanır. 2- Gönderenin birden fazla olması veya tespit edilememesi halinde işleten ve gönderen için uygulanacak idari para cezalarının toplamı işletene uygulanır.
Cezası: 1.603 TL
Ceza Kime Verilir: Uymayan işletenlere

Azami yüklü ağırlığı aşma ( %15 fazlasına kadar )

İlgili Kanun: Madde – 65/1-b(b)
İlgili Mevzuat: Trafik Kanunu
Ceza Fiili Adı: 1- İşleten ile gönderenin aynı olması halinde, işleten ve gönderen için uygulanacak idari para cezalarının toplamı uygulanır. 2- Gönderenin birden fazla olması veya tespit edilememesi halinde işleten ve gönderen için uygulanacak idari para cezalarının toplamı işletene uygulanır.
Cezası: 1.603 TL
Ceza Kime Verilir: Uymayan işletenlere

Azami yüklü ağırlığı aşma ( %25 fazlasına kadar )

İlgili Kanun: Madde – 65/1-b (d)
İlgili Mevzuat: Trafik Kanunu
Ceza Fiili Adı: 1- İşleten ile gönderenin aynı olması halinde, işleten ve gönderen için uygulanacak idari para cezalarının toplamı uygulanır. 2- Gönderenin birden fazla olması veya tespit edilememesi halinde işleten ve gönderen için uygulanacak idari para cezalarının toplamı işletene uygulanır.
Cezası: 3.209 TL
Ceza Kime Verilir: Uymayan işletenlere

Azami yüklü ağırlığı aşma ( %25’in üzerinde )

İlgili Kanun: Madde – 65/1-b (e)
İlgili Mevzuat: Trafik Kanunu
Ceza Fiili Adı: 1- İşleten ile gönderenin aynı olması halinde, işleten ve gönderen için uygulanacak idari para cezalarının toplamı uygulanır. 2- Gönderenin birden fazla olması veya tespit edilememesi halinde işleten ve gönderen için uygulanacak idari para cezalarının toplamı işletene uygulanır.
Cezası: 4.814 TL
Ceza Kime Verilir: Uymayan işletenlere

Azami dingil ağırlıklarını aşmak

İlgili Kanun: Madde – 65/1-c
İlgili Mevzuat: Trafik Kanunu
Cezası: 800 TL
Ceza Kime Verilir: İşleten

Tehlikeli yükleme yapma

İlgili Kanun: Madde – 65/1-d
İlgili Mevzuat: Trafik Kanunu
Cezası: 204 TL / Ceza puanı: 15
Ceza Kime Verilir: Uymayanlara

Tehlikeli maddeleri tedbir ve izin almadan taşıma

İlgili Kanun: Madde – 65/1-e
İlgili Mevzuat: Trafik Kanunu
Cezası: 398 TL / Ceza puanı: 15
Ceza Kime Verilir: Uymayanlara

Taşınması özel izne bağlı olan eşyayı izin almadan taşıma

İlgili Kanun: Madde – 65/1-f
İlgili Mevzuat: Trafik Kanunu
Ceza Fiili Adı: 1- İşleten ile gönderenin aynı olması halinde, işleten ve gönderen için uygulanacak idari para cezalarının toplamı uygulanır. 2- Gönderenin birden fazla olması veya tespit edilememesi halinde işleten ve gönderen için uygulanacak idari para cezalarının toplamı işletene uygulanır.
Cezası: 398 TL / Ceza puanı: 15
Ceza Kime Verilir: Sürücü

Gabari dışı yükleme

İlgili Kanun: Madde – 65/1-g
İlgili Mevzuat: Trafik Kanunu
Ceza Fiili Adı: 1- İşleten ile gönderenin aynı olması halinde, işleten ve gönderen için uygulanacak idari para cezalarının toplamı uygulanır. 2- Gönderenin birden fazla olması veya tespit edilememesi halinde işleten ve gönderen için uygulanacak idari para cezalarının toplamı işletene uygulanır. 3-Ayrıca, bütün sorumluluk ve giderler araç işletenine ait olmak üzere,fazla yolcular en yakın yerleşim biriminde indirilir.
Cezası: 1. 800 TL / 2. tekrarda 1.603 TL
Ceza Kime Verilir: Uymayan işletenlere

Yükü tehlike yaratacak şekilde yükleme

İlgili Kanun: Madde – 65/1-h
İlgili Mevzuat: Trafik Kanunu
Cezası: 197 TL / Ceza puanı: 15
Ceza Kime Verilir: Uymayanlara

Yükü eğimde dengeyi bozacak şekilde yükleme

İlgili Kanun: Madde – 65/1-i
İlgili Mevzuat: Trafik Kanunu
Cezası: 197 TL / Ceza puanı: 15
Ceza Kime Verilir: Uymayanlara

Sürücünün görüşüne engel olacak şekilde yükleme

İlgili Kanun: Madde – 65/1-j
İlgili Mevzuat: Trafik Kanunu
Cezası: 197 TL / Ceza puanı: 15
Ceza Kime Verilir: Uymayanlara

Gerekli şartlar yerine getirilmeden araçları çekmek

İlgili Kanun: Madde – 65/1-k
İlgili Mevzuat: Trafik Kanunu
Cezası: 197 TL / Ceza puanı: 15
Ceza Kime Verilir: Uymayanlara

Dur ikazına rağmen tartı/ölçü kontrolüne girmeden seyrine devam etmek

İlgili Kanun: Madde – 65/4
İlgili Mevzuat: Trafik Kanunu
Cezası: 1.603 TL
Ceza Kime Verilir: İşleten

Bisiklet ve motorlu bisiklet sürme kuralları

İlgili Kanun: Madde – 66
İlgili Mevzuat: Trafik Kanunu
Cezası: 206 TL Ceza puanı: 15
Ceza Kime Verilir: Sürücü

Dönüş, şerit değiştirme, duraklama kuralları

İlgili Kanun: Madde – 67
İlgili Mevzuat: Trafik Kanunu
Cezası: 95 TL Ceza puanı: 20
Ceza Kime Verilir: Sürücü

Taşıt yolunun en sağ şeridinden fazlasını işgal etme, görüşün az olduğu hallerde uyarıcı tedbirleri almama

İlgili Kanun: Madde – 68/1-a-1
İlgili Mevzuat: Trafik Kanunu
Cezası: 95 TL
Ceza Kime Verilir: Yayalara

Taşıt trafiğini tehlikeye düşürecek şekilde taşıt yolunda yürümek

İlgili Kanun: Madde – 68/1-a-2
İlgili Mevzuat: Trafik Kanunu
Cezası: 95 TL
Ceza Kime Verilir: Yayalara

Her iki tarafta da yaya yolu ve banket bulunmayan yollarda taşıt yolunun sol kenarını izlememek

İlgili Kanun: Madde – 68/1-a-3
İlgili Mevzuat: Trafik Kanunu
Cezası: 95 TL
Ceza Kime Verilir: Yayalara

Yayalar için ışıklı işaret olduğu halde bu işaretlere uymamak

İlgili Kanun: Madde – 68/1-b-1
İlgili Mevzuat: Trafik Kanunu
Cezası: 95 TL
Ceza Kime Verilir: Yayalara

Karşıya geçerken işaretlere uymama

İlgili Kanun: Madde – 68/1-b-2
İlgili Mevzuat: Trafik Kanunu
Cezası: 95 TL
Ceza Kime Verilir: Yayalara

Yaklaşan aracın uzaklık ve hızına dikkat etmeden geçmek

İlgili Kanun: Madde – 68/1-b-3
İlgili Mevzuat: Trafik Kanunu
Cezası: 95 TL
Ceza Kime Verilir: Yayalara

Trafiği tehlikeye düşürecek davranışlarda bulunmak

İlgili Kanun: Madde – 68/1-c
İlgili Mevzuat: Trafik Kanunu
Cezası: 95 TL
Ceza Kime Verilir: Yayalara

Taşıt yolu üzerinde hayvan bulundurmak

İlgili Kanun: Madde – 69/1
İlgili Mevzuat: Trafik Kanunu
Cezası: 95 TL
Ceza Kime Verilir: Uymayanlara

İzinsiz yarış-koşu düzenlemek

İlgili Kanun: Madde – 70
İlgili Mevzuat: Trafik Kanunu
Cezası: 427 TL
Ceza Kime Verilir: Uymayanlara

İki geçiş üstünlüğü olan aracın karşılaşmalarında birbirlerine ilk geçiş hakkını vermemek

İlgili Kanun: Madde – 71
İlgili Mevzuat: Trafik Kanunu
Cezası: 95 TL Ceza puanı: 15
Ceza Kime Verilir: Sürücü

Ses, müzik, görüntü, haberleşme cihazlarını şartlara uygun olmadan bulundurma, kullanma

İlgili Kanun: Madde – 72
İlgili Mevzuat: Trafik Kanunu
Cezası: 95 TL Ceza puanı: 10
Ceza Kime Verilir: Sürücü

Araçları kişilere zarar verecek şekilde saygısızca sürme, cep telefonu kullanma

İlgili Kanun: Madde – 73
İlgili Mevzuat: Trafik Kanunu
Cezası: 95 TL Ceza puanı: 10
Ceza Kime Verilir: Uymayanlara

Okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlamamak, ilk geçiş hakkını vermemek

İlgili Kanun: Madde – 74
İlgili Mevzuat: Trafik Kanunu
Cezası: 206 TL Ceza puanı: 20
Ceza Kime Verilir: Sürücü

”DUR” işareti yakılı iken diğer araçların durmaması, ”DUR” işaretinin doğru kullanılmaması

İlgili Kanun: Madde – 75
İlgili Mevzuat: Trafik Kanunu
Cezası: 206 TL Ceza puanı: 15
Ceza Kime Verilir: Sürücü

Demiryolu geçitlerinden geçiş kuralları

İlgili Kanun: Madde – 76
İlgili Mevzuat: Trafik Kanunu
Cezası: 206 TL Ceza puanı: 20
Ceza Kime Verilir: Sürücü

Gözleri görmeyen kişiler taşıt yolundayken durmama

İlgili Kanun: Madde – 77/1-b
İlgili Mevzuat: Trafik Kanunu
Cezası: 206 TL Ceza puanı: 15
Ceza Kime Verilir: Sürücü

Görevli yönetimindeki yürüyüş kolları arasından geçmek

İlgili Kanun: Madde – 77/1-c
İlgili Mevzuat: Trafik Kanunu
Cezası: 95 TL Ceza puanı: 10
Ceza Kime Verilir: Sürücü

Emniyet kemeri bulundurmamak, kullanmamak

İlgili Kanun: Madde – 78/1-a
İlgili Mevzuat: Trafik Kanunu
Cezası: 95 TL Ceza puanı: 15
Ceza Kime Verilir: Uymayanlara

Motosikletlerde koruma başlığı bulundurmamak, kullanmamak

İlgili Kanun: Madde – 78/1-b
İlgili Mevzuat: Trafik Kanunu
Cezası: 95 TL Ceza puanı: 15
Ceza Kime Verilir: Uymayanlara

Kaza mahallinde trafik güvenliği için gerekli tedbirleri almamak

İlgili Kanun: Madde – 81/1-a
İlgili Mevzuat: Trafik Kanunu
Cezası: 206 TL Ceza puanı: 20
Ceza Kime Verilir: Uymayanlara

İz ve delil dahil kaza yerindeki durumu değiştirmek

İlgili Kanun: Madde – 81/1-b
İlgili Mevzuat: Trafik Kanunu
Cezası: 427 TL
Ceza Kime Verilir: Sürücü

Trafik kazalarına karışanların kimliğini, adresini, sürücü ve trafik belgesi ile sigorta poliçe tarih ve numarasını göstermemesi

İlgili Kanun: Madde – 81/1-c
İlgili Mevzuat: Trafik Kanunu
Cezası: 206 TL Ceza puanı: 10
Ceza Kime Verilir: Uymayanlara

Kazayı yetkililere bildirmemek

İlgili Kanun: Madde – 81/1-d
İlgili Mevzuat: Trafik Kanunu
Cezası: 206 TL Ceza puanı: 20
Ceza Kime Verilir: Uymayanlara

Kazaya sebebiyet verenlerin durumu zabıtaya veya diğer şahsa bildirmemesi

İlgili Kanun: Madde – 81/1-e
İlgili Mevzuat: Trafik Kanunu
Cezası: 206 TL Ceza puanı: 15
Ceza Kime Verilir: Uymayanlara

Kazalarda zabıtadan izin alınmadan olay yerinden ayrılmak

İlgili Kanun: Madde – 81/3
İlgili Mevzuat: Trafik Kanunu
Cezası: 427 TL / Ceza puanı: 20
Ceza Kime Verilir: Sürücü

Kaza durumunda ilk yardım önlemlerini almama

İlgili Kanun: Madde – 82/1-a
İlgili Mevzuat: Trafik Kanunu
Cezası: 206 TL Ceza puanı: 20
Ceza Kime Verilir: Sürücü

Akaryakıt istasyonlarında sağlık malzemesi bulundurmamak

İlgili Kanun: Madde – 82/1-b
İlgili Mevzuat: Trafik Kanunu
Cezası: 206 TL
Ceza Kime Verilir: İşleten

Tamirhane, servis istasyonu ve garaj gibi yerlere suç belirtisi bulunan bir araç gelince, en yakın zabıtaya haber vermemek ve deftere işlememek

İlgili Kanun: Madde – 82/1-c
İlgili Mevzuat: Trafik Kanunu
Cezası: 206 TL
Ceza Kime Verilir: Sorumlu

Zorunlu mali sorumluluk sigortası

İlgili Kanun: Madde – 91
İlgili Mevzuat: Trafik Kanunu
Cezası: 95 TL Ceza puanı: 10
Ceza Kime Verilir: Uymayanlara

Sigorta müddetinin sona ermesi veya işletenin değişmesi halinde sigorta şirketine bildirmemek

İlgili Kanun: Madde – 94
İlgili Mevzuat: Trafik Kanunu
Cezası: 95 TL
Ceza Kime Verilir: İşleten

Araçları tescil ve trafik belgesinde gösterilen maksadın dışında kullanmak

İlgili Kanun: Madde – Ek-2/1
İlgili Mevzuat: Trafik Kanunu
Ceza Fiili Adı: Sürücü aynı zamanda araç sahibi değilse, ayrıca, tescil plakasına da aynı miktar için ceza tutanağı düzenlenir.
Cezası: 876 TL
Ceza Kime Verilir: Araç sahibine

İzinsiz belediye sınırları dâhilinde ticari amaçlı yolcu taşımak.

İlgili Kanun: Madde – Ek-2/3
İlgili Mevzuat: Trafik Kanunu
Ceza Fiili Adı: Sürücü aynı zamanda araç sahibi değilse, ayrıca aracın tescil plakasına da aynı miktar için ceza tutanağı düzenlenir. Tespiti halinde bağlı bulunduğu durak, işyeri ve işletmelerin sorumlularına da aynı miktar için ceza tutanağı düzenlenir.
Cezası: Bir yıl içerisinde 1. defasında 2.1628 TL. / Bir yıl içerisinde tekekrür halinde 4.380 TL
Ceza Kime Verilir: Araç sahibine

İzin, ruhsat almadan faaliyet gösteren araçlardan taşımacılık hizmeti almak

İlgili Kanun: Madde – Ek-2/4
İlgili Mevzuat: Trafik Kanunu
Cezası: 292 TL
Ceza Kime Verilir: Yolcuya

Trafik ihlalinin Konusu

İlgili Kanun: 5252 Sayılı Kanunun 7.Maddesi göre belirlenecek idari para cezası (Mülki Amirler)
İlgili Mevzuat: Trafik Kanunu
Cezası: 876 TL
Ceza Kime Verilir: Araç sahibine

Trafik ihlalinin Konusu

İlgili Kanun: 5252 Sayılı Kanunun 7.Maddesi göre belirlenecek idari para cezası (Mülki Amirler)
İlgili Mevzuat: Trafik Kanunu
Ceza Fiili Adı: Karayolu yapısı üzerine, trafiği güçleştirecek, tehlikeye sokacak veya engel yaratacak, trafik işaretlerinin görülmelerini engelleyecek veya güçleştirecek şekilde bir şey atmak, dökmek, bırakmak vb. hareketlerde bulunmak ve karayolu yapısı ve güvenlik tesisleri ile trafik işaretlerine zarar vermek, yerlerini değiştirmek veya ortadan kaldırmak,
Cezası: 427 TL. % 25 İndirimli 320,25 TL.
Ceza Kime Verilir: Uymayanlara

Trafik ihlalinin Konusu

İlgili Kanun: 5252 Sayılı Kanunun 7.Maddesi göre belirlenecek idari para cezası (Mülki Amirler)
İlgili Mevzuat: Trafik Kanunu
Ceza Fiili Adı: Tescili zorunlu ve ilk tescili yapılacak olan aracın satın alma veya gümrükten çekme tarihinden itibaren üç ay içinde tescili için; hurdaya çıkarılma halinde çıkarılış tarihinden itibaren 1 ay içinde tescilinin silinmesi için; yazılı olarak ilgili tescil kuruluşuna başvurmamak,
Cezası: 206 TL.
Ceza Kime Verilir: Araç sahibine

Trafik ihlalinin Konusu

İlgili Kanun: 5252 Sayılı Kanunun 7.Maddesi göre belirlenecek idari para cezası (Mülki Amirler)
İlgili Mevzuat: Trafik Kanunu
Ceza Fiili Adı: İcra müdürlükleri, vergi dairesi müdürlükleri, milli emlak müdürlükleri ile diğer yetkili kamu kurum ve kuruluşları tarafından satışı yapılan araçları  satın alanların gerekli bilgi ve belgeleri sağlayarak ilgili trafik tescil kuruluşundan bir ay içerisinde adlarına tescil belgesi almamaları,
Cezası: 206 TL.
Ceza Kime Verilir: Alıcı İlgili Kanun: 5252 Sayılı Kanunun 7.Maddesi göre belirlenecek idari para cezası Araç tescil belgesini araçta bulundurmamak, Araç tescil belgesini araçta bulundurmamak, Araç tescil belgesini araçta bulundurmamak, Araç tescil belgesini araçta bulundurmamak, Araç te
İlgili Mevzuat: Trafik Kanunu
Ceza Fiili Adı: Araç tescil belgesini araçta bulundurmamak, Ceza Puanı : 10
Cezası: 95 % 25 İndirimli 71,25 TL.
Ceza Kime Verilir: Sürücü

Başka bir araca tescilli plakayı takmak veya kullanmak,

İlgili Kanun: Başka bir araca tescilli plakayı takmak veya kullanmak,
İlgili Mevzuat: Trafik Kanunu
Ceza Fiili Adı: Ayrıca, Türk Ceza Kanunu’nun 204’üncü maddesinden adli işlem yapılır.
Cezası: 5191 TL / % 25 İndirimli 3.893,25 TL.
Ceza Kime Verilir: Kullanan

Araç tescil belgesini araçta bulundurmamak,

İlgili Kanun: Araç tescil belgesini araçta bulundurmamak,
İlgili Mevzuat: Trafik Kanunu
Ceza Fiili Adı: Araç bilgileri doğrulanıncaya kadar
Cezası: 95 % 25 İndirimli 71,25 TL.
Ceza Kime Verilir: Sürücü

Yönetmelikte belirtilen nitelik veya ölçülere aykırı plaka takmak,

İlgili Kanun: Yönetmelikte belirtilen nitelik veya ölçülere aykırı plaka takmak,
İlgili Mevzuat: Trafik Kanunu
Ceza Fiili Adı: Plakanın uygun duruma getirilmesi için 7 gün süre verilir.
Cezası: 427 TL. % 25 İndirimli 320,25 TL.
Ceza Kime Verilir: Araç sahibine

Verilen 7 günlük sürenin sonuna kadar Yönetmelikte belirtilen nitelik veya ölçülere uygun plaka takmamak,

İlgili Kanun: Verilen 7 günlük sürenin sonuna kadar Yönetmelikte belirtilen nitelik veya ölçülere uygun plaka takmamak,
İlgili Mevzuat: Trafik Kanunu
Ceza Fiili Adı: Tescil plakası uygun duruma getirilinceye kadar
Cezası: 876 TL % 25 İndirimli 657 TL.
Ceza Kime Verilir: Araç işletenlerine

Tescilli araca Yönetmelikte öngörülen sayıda tescil plakası takmamak,

İlgili Kanun: Tescilli araca Yönetmelikte öngörülen sayıda tescil plakası takmamak,
İlgili Mevzuat: Trafik Kanunu
Ceza Fiili Adı: Plakanın uygun duruma getirilmesi için 7 gün süre verilir.
Cezası: 427 TL. % 25 İndirimli 320,25 TL.
Ceza Kime Verilir: Araç sahibine

Farklı okunması veya okunamamasını sağlayacak şekilde tescil plakasında değişiklik yapmak,

İlgili Kanun: Farklı okunması veya okunamamasını sağlayacak şekilde tescil plakasında değişiklik yapmak,
İlgili Mevzuat: Trafik Kanunu
Ceza Fiili Adı: Plakanın uygun duruma getirilmesi için 7 gün süre verilir.
Cezası: 427 TL. % 25 İndirimli 320,25 TL.
Ceza Kime Verilir: Araç sahibine

Farklı okunması veya okunamamasını sağlayacak şekilde tescil plakasında değişiklik yapmak,

İlgili Kanun: Farklı okunması veya okunamamasını sağlayacak şekilde tescil plakasında değişiklik yapmak,
İlgili Mevzuat: Trafik Kanunu
Ceza Fiili Adı: Farklı okunması veya okunamamasını sağlayacak şekilde tescil plakasında değişiklik yapmak nedeniyle hakkında işlem yapılarak verilen 7 günlük sürenin sonuna kadar tescil plakalarını uygun duruma getirmemek,   Tescil plakaları uygun duruma getirilinceye kadar
Cezası: 876 TL % 25 İndirimli 657 TL.
Ceza Kime Verilir: Araç sahibine

Araca sahte plaka takmak veya kullanmak,

İlgili Kanun: Araca sahte plaka takmak veya kullanmak,
İlgili Mevzuat: Trafik Kanunu
Ceza Fiili Adı: Araç tescil edilinceye veya tescil plakası takılıncaya kadar   Ayrıca, Türk Ceza Kanunu’nun 204’üncü maddesinden adli işlem yapılır.
Cezası: 5191 TL / % 25 İndirimli 3.893,25 TL.
Ceza Kime Verilir: Kullanan

Sürücü belgesi iptal edildiği halde araç kullanmak,

İlgili Kanun: Sürücü belgesi iptal edildiği halde araç kullanmak,
İlgili Mevzuat: Trafik Kanunu
Ceza Fiili Adı: Sürücü aynı zamanda araç sahibi değilse, ayrıca aracının kullanılmasına izin veren sahibine de tescil plakası üzerinden  aynı miktarda ceza tutanağı düzenlenir.
Cezası: 1.763 TL. %25 indirimli 1.322,25 TL.
Ceza Kime Verilir: Kullanan

Geçerlilik süresi dolan sürücü belgesi ile araç kullanmak,

İlgili Kanun: Geçerlilik süresi dolan sürücü belgesi ile araç kullanmak,
İlgili Mevzuat: Trafik Kanunu
Ceza Fiili Adı: Trafik zabıtasınca sürücü belgesine el konulur.
Cezası: 356 TL. % 25 İndirimli 267 TL.
Ceza Kime Verilir: Sürücü

Dış ülkelerden aldıkları sürücü belgeleri ile Yönetmelikte belirtilen süreye ve şartlara aykırı olarak araç kullanmak,

İlgili Kanun: Dış ülkelerden aldıkları sürücü belgeleri ile Yönetmelikte belirtilen süreye ve şartlara aykırı olarak araç kullanmak,
İlgili Mevzuat: Trafik Kanunu
Cezası: 356 TL. % 25 İndirimli 267 TL.
Ceza Kime Verilir: Sürücü

Sürücü sertifikasını sınıfına uygun sürücü belgesine dönüştürmeden karayolunda araç kullanmak,

İlgili Kanun: Sürücü sertifikasını sınıfına uygun sürücü belgesine dönüştürmeden karayolunda araç kullanmak,
İlgili Mevzuat: Trafik Kanunu
Ceza Fiili Adı: Sürücü aynı zamanda araç sahibi değilse, ayrıca bu kişilere araç kullandıran araç sahibine de tescil plakasına göre aynı miktar için ceza tutanağı düzenlenir. Sertifika geçerlilik süresi de dolmuş ise sürücülere ve bu kişilere araç kullandıran araç sahibine bu madde hükmü yerine 2918 sayılı Kanun’un 36/3-a maddesinden işlem yapılır.
Cezası: 876 TL. % 25 İndirimli 657 TL.
Ceza Kime Verilir: Araç sahibine

İkamet adresi değişikliklerini tescil kuruluşuna otuz gün içinde bildirmemek,

İlgili Kanun: İkamet adresi değişikliklerini tescil kuruluşuna otuz gün içinde bildirmemek,
İlgili Mevzuat: Trafik Kanunu
Cezası: 206 TL. % 25 İndirimli 154,5 TL.
Ceza Kime Verilir: Sürücü

Bir araç tarafından geçilirken geçilen araç sürücüsünün geçilme kurallarına uymaması,

İlgili Kanun: Bir araç tarafından geçilirken geçilen araç sürücüsünün geçilme kurallarına uymaması,
İlgili Mevzuat: Trafik Kanunu
Cezası: 95 TL. % 25 İndirimli 71,25 TL.
Ceza Kime Verilir: Sürücü

Kavşak kollarının trafik yoğu

İlgili Kanun: Kavşak kollarının trafik yoğunluğu bakımından farklı oldukları işaretlerle belirlenmemiş ise, motorsuz araç sürücülerinin motorlu araçlara, motorlu araçlardan soldaki aracın, sağdan gelen araca geçiş hakkını vermemesi,
İlgili Mevzuat: Trafik Kanunu
Ceza Fiili Adı: Kavşak kollarının trafik yoğunluğu bakımından farklı oldukları işaretlerle belirlenmemiş ise, motorsuz araç sürücülerinin motorlu araçlara, motorlu araçlardan soldaki aracın, sağdan gelen araca geçiş hakkını vermemesi,
Cezası: 95 TL. % 25 İndirimli 71,25 TL.
Ceza Kime Verilir: Sürücü

Taşıt yolu üzerinde işaret levhalarında park etme izni verilen süre veya zamanın dışında park etmek,

İlgili Kanun: Taşıt yolu üzerinde işaret levhalarında park etme izni verilen süre veya zamanın dışında park etmek,
İlgili Mevzuat: Trafik Kanunu
Ceza Fiili Adı: Yasaklara aykırı park edilen araçlar, trafik zabıtasınca kaldırılabilir, masraflar ödenmeden araç teslim edilmez.
Cezası: 95 TL. % 25 İndirimli 71,25 TL.
Ceza Kime Verilir: Sürücü

Yönetmelikte belirtilen haller dışında yaya yollarında park etmek,

İlgili Kanun: Yönetmelikte belirtilen haller dışında yaya yollarında park etmek,
İlgili Mevzuat: Trafik Kanunu
Ceza Fiili Adı: Yasaklara aykırı park edilen araçlar, trafik zabıtasınca kaldırılabilir, masraflar ödenmeden araç teslim edilmez.
Cezası: 95 TL. % 25 İndirimli 71,25 TL.
Ceza Kime Verilir: Sürücü

Azami yüklü ağırlığı veya izin verilen azami yüklü ağırlığı %3,75 + 500 Kg dan %20 fazlasına kadar aşmak

İlgili Kanun: Azami yüklü ağırlığı veya izin verilen azami yüklü ağırlığı %3,75 + 500 Kg dan %20 fazlasına kadar aşmak
İlgili Mevzuat: Trafik Kanunu
Ceza Fiili Adı: 1- İşleten ile gönderenin aynı olması halinde, işleten ve gönderen için uygulanacak idari para cezalarının toplamı uygulanır.                                                     2- Gönderenin birden fazla olması veya tespit edilememesi  halinde işleten ve gönderen için uygulanacak idari para cezalarının toplamı işletene uygulanır.
Cezası: 2.404 TL. % 25 İndirimli 1.803 TL .
Ceza Kime Verilir: İşleten

Yayaların yürümesine ayrılmış kısımların kullanılmasının mümkün olmadığı veya bu

İlgili Kanun: Yayaların yürümesine ayrılmış kısımların kullanılmasının mümkün olmadığı veya bulunmadığı hallerde, taşıt trafiğini tehlikeye düşürecek şekilde taşıt yolunda yürümek,
İlgili Mevzuat: Trafik Kanunu
Cezası: 95 TL. % 25 İndirimli 71,25 TL.
Ceza Kime Verilir: Yayalara

Zorunluluk olmadığı halde geçiş üstünlüğü hakkını kullanmak,

İlgili Kanun: Zorunluluk olmadığı halde geçiş üstünlüğü hakkını kullanmak,Zorunluluk olmadığı halde geçiş üstünlüğü hakkını kullanmak,
İlgili Mevzuat: Trafik Kanunu
Cezası: 95 TL. % 25 İndirimli 71,25 TL.
Ceza Kime Verilir: Sürücü

Sigorta müddetinin sona ermesi veya işletenin değişmesi halinde belirlenen müddetler içerisinde durumu ilgi

İlgili Kanun: Sigorta müddetinin sona ermesi veya işletenin değişmesi halinde belirlenen müddetler içerisinde durumu ilgili sigorta şirketine bildirmemek,
İlgili Mevzuat: Trafik Kanunu
Cezası: 95 TL. % 25 İndirimli 71,25 TL.
Ceza Kime Verilir: Araç işletenlerine

Yetkisiz olarak tescil plakası basmak,

İlgili Kanun: Yetkisiz olarak tescil plakası basmak,
İlgili Mevzuat: Trafik Kanunu
Ceza Fiili Adı: İdari para cezası 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 22’nci maddesi 2’nci fıkrası uyarınca ilgili kamu kurum ve kuruluşunun en üst amiri tarafından verilir.  Ayrıca, Türk Ceza Kanunu’nun 204’üncü maddesinden adli işlem yapılır.
Cezası: 10383TL % 25 İndirimli 7.787,25 TL
Ceza Kime Verilir: Uymayanlara

Trafik şube veya bürolarında ve motorlu taşıt sürücüleri kurslarında iş sahipler

İlgili Kanun: Trafik şube veya bürolarında ve motorlu taşıt sürücüleri kurslarında iş sahipleri ve kursiyerlerce verilmesi ve kullanılması lüzumlu kağıtları yetkisiz olarak basmak,
İlgili Mevzuat: Trafik Kanunu
Ceza Fiili Adı: İdari para cezası 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 22’nci maddesi 2’nci fıkrası uyarınca ilgili kamu kurum ve kuruluşunun en üst amiri tarafından verilir.  Ayrıca, Türk Ceza Kanunu’nun 204’üncü maddesinden adli işlem yapılır.
Cezası: 10383TL % 25 İndirimli 7.787,25 TL
Ceza Kime Verilir: Uymayanlara

Takoğraf ve taksimetre cihazlarını bozuk imal etme

İlgili Kanun: Madde – 31/2
İlgili Mevzuat: Trafik Kanunu
Cezası: 6.660 TL + 3-6 ay hafif hapis cezası
Ceza Kime Verilir: Sorumlu

Sürücü belgesiz araç kullanma

İlgili Kanun: Madde – 36
İlgili Mevzuat: Trafik Kanunu
Ceza Fiili Adı: Sürücü aynı zamanda araç sahibi değilse, ayrıca trafik zabıtasınca tescil plakasına da aynı miktar için ceza tutanağı düzenlenir.
Cezası: 1763 TL
Ceza Kime Verilir: Kullanan

Sürücü belgesi sınıfına göre yetki dışındaki araçları kullanma

İlgili Kanun: Madde – 39/1-a
İlgili Mevzuat: Trafik Kanunu
Ceza Fiili Adı: Sürücü aynı zamanda araç sahibi değilse, ayrıca trafik zabıtasınca araç sahibine de tescil plakasına göre aynı miktar için ceza tutanağı düzenlenir ve aracı kullanmaktan men edilir.
Cezası: 726 TL Ceza puanı: 20
Ceza Kime Verilir: Kullandıran

B, C, E sınıfı sürücü belgesi sahiplerinin aracına 750 kg’ın üstünde römork takması

İlgili Kanun: Madde – 39/1-b
İlgili Mevzuat: Trafik Kanunu
Ceza Fiili Adı: Sürücü aynı zamanda araç sahibi değilse, ayrıca araç sahibine de tescil plakasına göre aynı miktar için ceza tutanağı düzenlenir.
Cezası: 343 TL + 1-2 ay hafif hapis cezası / 2. tekrarında 2-3 ay hafif hapis cezası / Ceza puanı: 10
Ceza Kime Verilir: Kullandıran

Sürücü belgesi için sahte bilgi verme

İlgili Kanun: Madde – 42/1-b
İlgili Mevzuat: Trafik Kanunu
Cezası: 877 TL + 2-3 ay hafif hapis cezası
Ceza Kime Verilir: Sürücü adayı

Uyuşturucu madde ile araç kullanma

İlgili Kanun: Madde – 48/6
İlgili Mevzuat: Trafik Kanunu
Cezası: 4.514 TL + 20 ceza puanı + 5 yıl geri alınar
Ceza Kime Verilir: Sürücü

Hız sınırını tespit eden cihazların yerini belirleyen cihazları imal, ithal etme

İlgili Kanun: Madde – 51/5-a
İlgili Mevzuat: Trafik Kanunu
Ceza Fiili Adı: Cihazlar mahkeme kararıyla müsadere edilir.
Cezası: 2.658 TL’den 4.432 TL’ye kadar + 6-8 ay hapis cezası
Ceza Kime Verilir: İmal veya ithal edene

Hız sınırını tespit eden cihazların yerini belirleyen cihaz bulundurma

İlgili Kanun: Madde – 51/5-b
İlgili Mevzuat: Trafik Kanunu
Ceza Fiili Adı: Cihazlar mahkeme kararıyla müsadere edilir.
Cezası: 1.763 TL’den 2.658 TL’ye kadar + 4-6 ay hapis cezası / Ceza puanı: 15
Ceza Kime Verilir: İşleten

Başıboş hayvan bırakarak trafik kazasına sebebiyet verme

İlgili Kanun: Madde – 69/2
İlgili Mevzuat: Trafik Kanunu
Cezası: 3 ay hapis cezası
Ceza Kime Verilir: Uymayanlara

Kaza, zarara ilişkin belgelerin ibrazını müteakip, sigorta sınırları içerisinde kalan miktarları hak sahibine ödememek

İlgili Kanun: Madde – 99
İlgili Mevzuat: Trafik Kanunu
Cezası: 6.660 TL
Ceza Kime Verilir: Sigortacı

Zorunlu mali sorumluluk sigortası

İlgili Kanun: Madde – 101
İlgili Mevzuat: Trafik Kanunu
Cezası: 6.660 TL
Ceza Kime Verilir: Sigorta şirketi

Kendisine teslim edilen araçların zorunlu mali sorumluluk sigortasını yaptırmamak

İlgili Kanun: Madde – 104
İlgili Mevzuat: Trafik Kanunu
Ceza Fiili Adı: Bu sigortayı yaptırmayan teşebbüs sahiplerinin iş yerleri, mahallin en büyük mülki amirince 15 güne kadar faaliyetten men edilir.
Cezası: 6.660 TL
Ceza Kime Verilir: Mesleki faaliyette bulunanlara

Sürücü belgesini geri alma süresi içerisinde araç kullanmak

İlgili Kanun: Madde – 118/7
İlgili Mevzuat: Trafik Kanunu
Ceza Fiili Adı: Sürücü aynı zamanda araç sahibi değilse, ayrıca, trafik zabıtasınca tescil plakasına da aynı miktar için ceza tutanağı düzenlenir.
Cezası: 1.763 TL
Ceza Kime Verilir: Kullanan

Belirlenecek süre içinde kursları şartlara uygun duruma getirmemek

İlgili Kanun: Madde – 123/4
İlgili Mevzuat: Trafik Kanunu
Ceza Fiili Adı: Kurs 15 günden az olmamak üzere mülki amirlerce geçici olarak kapatılır.
Cezası: 1.098 TL
Ceza Kime Verilir: Kurs sahiplerine

İzinsiz sürücü kursu açmak

İlgili Kanun: Madde – 123/5
İlgili Mevzuat: Trafik Kanunu
Ceza Fiili Adı: Belge alınmadan açılan kurslar zabıtaca kapatılır.
Cezası: 6.660 TL + 3-6 ay hapis cezası
Ceza Kime Verilir: Kurs sahiplerine

Araçlara ait bilgileri Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliğine göndermemek, İçişleri Bakanlığınca istenecek bilgileri vermemek

İlgili Kanun: Madde – Ek-8
İlgili Mevzuat: Trafik Kanunu
Cezası: 6.660 TL
Ceza Kime Verilir: Sigorta şirketi

Trafik ihlalinin Konusu

İlgili Kanun: 5252 Sayılı Kanunun 7.Maddesi göre belirlenecek idari para cezası (Mülki Amirler)
İlgili Mevzuat: Trafik Kanunu
Ceza Fiili Adı: Satış ve devir işlemini, siciline işlenmek üzere üç işgünü içerisinde ilgili trafik tescil kuruluşu ile vergi dairesine bildirmemek, yeni malik adına bir ay süreyle geçerli tescile ilişkin geçici belge düzenlememek, 1512 sayılı Kanunun 112’nci maddesi uyarınca belirlenen ücret uygulanmaksızın satış ve devre ilişkin her türlü işlem karşılığında belirlenen miktarın üzerinde ücret almak,   5326 sayılı Kabahatler Kanununun 22/2 fıkrası uyarınca ilgili kamu kurum ve kuruluşunun en üst amiri tarafından
Cezası: 1.603 TL.
Ceza Kime Verilir: Noterlere

Alkollü araç kullanma

İlgili Kanun: Madde – 48/5
İlgili Mevzuat: Trafik Kanunu
Ceza Fiili Adı: Geriye doğru beş yıl içinde;1.defasında 6 ay, ikinci defasında 2 yıl,3 ve fazlasında 5’er yıl ehliyet geri alınır. Bu maddeye göre belgeleri 2 yıl süreyle geri alınan sürücüler sürücü davranışlarını geliştirme eğitimine; beş yıl süreyle geri alınan sürücüler ise psiko-teknik değerlendirme ve psikiyatri uzmanının muayenesine tabi tutulurlar. Sürücülerin belgelerinin  geri alma süresi sonunda iade edilebilmesi için yukarıda belirtilen şartların sağlanması ve  Karayolları Trafik Kanununa istinaden (48’inci madde ve diğer bütün maddeler) verilmiş olan idari para cezalarının tamamının tahsil edilmiş olması zorunludur. 1,00 promilin üzerinde alkollü olduğu tespit edilenler veya yasal sınırların üzerinde alkollü olarak trafik kazasına sebebiyet veren sürücüler  hakkında ayrıca TCK’nın 179’uncu maddesinden de işlem yapılacaktır.
Cezası: 1. defasında 876 TL / 2. tekrarda 1098 TL / 3. ve 3’ten fazlasında 1763 TL + Ceza puanı: 20
Ceza Kime Verilir: Sürücü

Karayolu üzeri park yerindeki araçlardan park yeri işletme izni verilmediği halde park ücreti almak

İlgili Kanun: Madde – 79
İlgili Mevzuat: Trafik Kanunu
Ceza Fiili Adı: Bu maddede öngörülen altı aydan iki yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezası suçunun, soruşturma ve kovuşturması 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ve diğer ilgili mevzuata göre yapılır.
Ceza Kime Verilir: Uymayanlara

1 yıl içerisinde 100 ceza puanını doldurmak

İlgili Kanun: Madde – 118
İlgili Mevzuat: Trafik Kanunu
Ceza Fiili Adı: Ceza puanı nedeniyle sürücü belgesi geri alınanlar; birinci defa eğitime, ikinci defa da psiko-teknik değerlendirme ve psikiyatri uzmanının muayenesine tabi tutulurlar, muayene sonucunda sürücülük yapmasına engel hali yoksa belgesi iade edilir.
Cezası: 1.defasında 2 ay 2.defasında 4 ay belgeler geri alınır.
Ceza Kime Verilir: Sürücü

1 yıl içerisinde 100 ceza puanını doldurmak

İlgili Kanun: Madde – 118
İlgili Mevzuat: Trafik Kanunu
Ceza Fiili Adı: Ceza puanı nedeniyle sürücü belgesi geri alınanlar; birinci defa eğitime, ikinci defa da psiko-teknik değerlendirme ve psikiyatri uzmanının muayenesine tabi tutulurlar, muayene sonucunda sürücülük yapmasına engel hali yoksa belgesi iade edilir.
Cezası: 3.defasında belge iptal edilir.
Ceza Kime Verilir: Sürücü

Tescil ve tescilin silinmesi için ilgili kuruluşa başvurmama

İlgili Kanun: Madde – 20/1-a/1
İlgili Mevzuat: Trafik Kanunu
Ceza Fiili Adı: Tescil yapılmadan trafiğe çıkarılan araçlar, tescil yapılıncaya kadar trafikten men edilir.
Cezası: 206 TL , Tescil yapılıncaya kadar trafikten men
Ceza Kime Verilir: Araç sahibine

İcradan satın alınan araç için tescil belgesi almama

İlgili Kanun: Madde – 20/1-d-8
İlgili Mevzuat: Trafik Kanunu
Ceza Fiili Adı: Tescil yapılmadan trafiğe çıkarılan araçlar, tescil yapılıncaya kadar trafikten men edilir.
Cezası: 206 TL , Tescil yapılıncaya kadar trafikten men
Ceza Kime Verilir: Alıcı

Trafik belgesi ve tescil plakası almadan yola çıkma

İlgili Kanun: Madde – 21
İlgili Mevzuat: Trafik Kanunu
Cezası: 876 TL , Belgeler geçersiz ise süresiz, eksik ise geçici olarak geri alınır.
Ceza Kime Verilir: Sürücü

Trafik belgesi ve tescil plakası almadan yola çıkma

İlgili Kanun: Madde – 21
İlgili Mevzuat: Trafik Kanunu
Cezası: 1763 TL, Eksiklikleri giderilinceye kadar trafikten men
Ceza Kime Verilir: Sürücü

Tescil belgesi ve plakası ile trafik belgesi olmadan trafiğe çıkma

İlgili Kanun: Madde – 23
İlgili Mevzuat: Trafik Kanunu
Ceza Fiili Adı: Araca ait tescil belgesinin, trafik belgesinin ve tescil plakalarının ibraz edilememesi durumunda, eksik olan belgeler ibraz edilip plakalar araca takılıncaya kadar, araç trafikten men edilecektir.
Cezası: 876 TL Araçlar ( trafikten men )
Ceza Kime Verilir: Uymayanlara

Geçici trafik belgesi ve geçici tescil plakası almama, süresi bittiği halde kullanma

İlgili Kanun: Madde – 25
İlgili Mevzuat: Trafik Kanunu
Cezası: 206 TL , Geçici belge ve plakalar iptal edilir.
Ceza Kime Verilir: Uymayanlara

Geçici trafik belgesi ve geçici tescil plakası almama, süresi bittiği halde kullanma

İlgili Kanun: Madde – 25
İlgili Mevzuat: Trafik Kanunu
Cezası: 206 TL, Araçlar ( trafikten men )
Ceza Kime Verilir: Uymayanlara

Araçta mecburi olan işaretleri bulundurmama

İlgili Kanun: Madde – 26/1
İlgili Mevzuat: Trafik Kanunu
Ceza Fiili Adı: Aykırı durumda olan donanım ve yazılar, giderleri işletene ait olmak üzere söktürülür, sürücü aynı zamanda araç sahibi değilse, ayrıca tescil plakasına da aynı miktar için ceza tutanağı düzenlenir.
Cezası: 95 TL , Araçlar ( trafikten men )
Ceza Kime Verilir: Araç işletenlerine

Resmi olmayan aracın plakasının devlet aracı renginde olması

İlgili Kanun: Madde – 28
İlgili Mevzuat: Trafik Kanunu
Cezası: 206 TL, Aykırılığı giderilinceye kadar trafikten men
Ceza Kime Verilir: Uymayanlara

Freni, lastiği, ışıkları noksan veya bozuk aracı kullanma

İlgili Kanun: Madde – 30/1-a
İlgili Mevzuat: Trafik Kanunu
Cezası: 95 TL, Teknik şar tlara uygun hale getirilinceye kadar trafikten men
Ceza Kime Verilir: Sürücü

Tehlike yaratacak şekilde eksilkiği, bozukluğu olan araçları kullanma

İlgili Kanun: Madde – 30/1-b
İlgili Mevzuat: Trafik Kanunu
Cezası: 206 TL ,İhtar edilir, tekrarı halinde, trafikten men
Ceza Kime Verilir: Sürücü

Takoğraf ve taksimetre bulundurmama

İlgili Kanun: Madde – 31/1-b
İlgili Mevzuat: Trafik Kanunu
Ceza Fiili Adı: Sürücü aynı zamanda araç sahibi değilse, ayrıca tescil plakasına da aynı miktar için ceza tutanağı düzenlenir.
Cezası: 427 TL Eksikliği giderilinceye kadar trafikten men
Ceza Kime Verilir: Sürücü

Teknik değişikliği bildirmeme

İlgili Kanun: Madde – 32
İlgili Mevzuat: Trafik Kanunu
Cezası: Yapılan değişiklik belgeleri üzerine işleninceye kadar trafikten men
Ceza Kime Verilir: Uymayanlara

Muayene süresini geçirme

İlgili Kanun: Madde – 34
İlgili Mevzuat: Trafik Kanunu
Cezası: Araçlar ( trafikten men )
Ceza Kime Verilir: Sürücü

Muayene istasyonu işletme yetkisi verildiği halde şartlara uymama

İlgili Kanun: Madde – 35/7
İlgili Mevzuat: Trafik Kanunu
Ceza Fiili Adı: İdari para cezası, 2918 sayılı Kanun’un 8. maddesi (c) bendi kapsamında Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının ilgili birimlerince uygulanacaktır.
Cezası: Bir yıl içinde üçüncü tekrarında belge iptal edilir.
Ceza Kime Verilir: Muayene istasyonu işletenlere

Alkollü araç kullanma

İlgili Kanun: Madde – 48/5
İlgili Mevzuat: Trafik Kanunu
Ceza Fiili Adı: Sürücülerden 2. defa alkol aldığı tespit edilenler Sağlık Bakanlığınca sürücü davranışlarını geliştirme eğitimine tabi tutulurlar, eğitimi başarıyla tamamlayanların belgeleri süresi sonunda iade edilir, 3 ve 3’ten fazlasında ise sürücüler psiko-teknik değerlendirmeye ve psikiyatri muayenesine tabi tutulurlar, bu değerlendirme ve muayene sonrasında durumu uygun olanlara süresi sonunda belgeleri iade edilir.
Cezası: Geriye doğru 5 yıl içinde; 1.defada 6 ay, 2.defada 2 yıl, 3 ve 3’ten fazlasında 5 yıl (mahkemece) belgeler geri alınır.
Ceza Kime Verilir: Sürücü

Alkollü araç kullanma

İlgili Kanun: Madde – 48/5
İlgili Mevzuat: Trafik Kanunu
Ceza Fiili Adı: Sürücülerden 2. defa alkol aldığı tespit edilenler Sağlık Bakanlığınca sürücü davranışlarını geliştirme eğitimine tabi tutulurlar, eğitimi başarıyla tamamlayanların belgeleri süresi sonunda iade edilir, 3 ve 3’ten fazlasında ise sürücüler psiko-teknik değerlendirmeye ve psikiyatri muayenesine tabi tutulurlar, bu değerlendirme ve muayene sonrasında durumu uygun olanlara süresi sonunda belgeleri iade edilir.
Cezası: Sürücüler (Araç kullanmaktan men cezası)
Ceza Kime Verilir: Sürücü

Uyuşturucu madde ile araç kullanma

İlgili Kanun: Madde – 48/6
İlgili Mevzuat: Trafik Kanunu
Cezası: Sürücü belgesi süresiz geri alınır.
Ceza Kime Verilir: Sürücü

Uyuşturucu madde ile araç kullanma

İlgili Kanun: Madde – 48/6
İlgili Mevzuat: Trafik Kanunu
Cezası: Kullanıldığı takdirde belge iptal edilir.
Ceza Kime Verilir: Sürücü

Uyuşturucu madde ile araç kullanma

İlgili Kanun: Madde – 48/6
İlgili Mevzuat: Trafik Kanunu
Cezası: Sürücüler (Araç kullanmaktan men cezası)
Ceza Kime Verilir: Sürücü

Taşıt kullanma süreleri

İlgili Kanun: Madde – 49/3
İlgili Mevzuat: Trafik Kanunu
Ceza Fiili Adı: Sürücü aynı zamanda araç sahibi değilse, araç sahibine de 166,00 TL (Peşin 124,50TL.), ayrıca işleten veya teşebbüs sahibine de 343,00 TL. (Peşin 257,25TL.) ceza uygulanır. Sürücü aynı zamanda araç sahibi ise sürücüye 166,00 TL (Peşin 124,50TL.) ceza uygulanır.
Cezası: Sürücüler (Araç kullanmaktan men cezası)
Ceza Kime Verilir: Sürücü

Hız sınırını aşma ( % 30’dan fazla )

İlgili Kanun: Madde – 51/2-b
İlgili Mevzuat: Trafik Kanunu
Ceza Fiili Adı: Sürücü belgesi geri alınanların süresi sonunda psiko-teknik değerlendirme ve psikiyatri uzmanının muayenesi sonucunda sürücü belgesi almasına mani hali olmadığı anlaşılanların belgeleri iade edilir.
Cezası: Geriye doğru 1 yıl içinde 5 defa ihlal edildiğinde 1 yıl süre ile belgeler geri alınır.
Ceza Kime Verilir: Sürücü

Azami yüklü ağırlığı aşma ( %25 fazlasına kadar )

İlgili Kanun: Madde – 65/1-b (d)
İlgili Mevzuat: Trafik Kanunu
Ceza Fiili Adı: 1- İşleten ile gönderenin aynı olması halinde, işleten ve gönderen için uygulanacak idari para cezalarının toplamı uygulanır. 2- Gönderenin birden fazla olması veya tespit edilememesi halinde işleten ve gönderen için uygulanacak idari para cezalarının toplamı işletene uygulanır.
Cezası: Gerekli şartlar sağlanıncaya kadar trafikten men
Ceza Kime Verilir: Uymayan işletenlere

Azami yüklü ağırlığı aşma ( %25’in üzerinde )

İlgili Kanun: Madde – 65/1-b (e)
İlgili Mevzuat: Trafik Kanunu
Ceza Fiili Adı: 1- İşleten ile gönderenin aynı olması halinde, işleten ve gönderen için uygulanacak idari para cezalarının toplamı uygulanır. 2- Gönderenin birden fazla olması veya tespit edilememesi halinde işleten ve gönderen için uygulanacak idari para cezalarının toplamı işletene uygulanır.
Cezası: Gerekli şartlar sağlanıncaya kadar trafikten men
Ceza Kime Verilir: Uymayan işletenlere

Tehlikeli yükleme yapma

İlgili Kanun: Madde – 65/1-d
İlgili Mevzuat: Trafik Kanunu
Cezası: Gerekli şartlar sağlanıncaya kadar trafikten men
Ceza Kime Verilir: Uymayanlara

Tehlikeli maddeleri tedbir ve izin almadan taşıma

İlgili Kanun: Madde – 65/1-e
İlgili Mevzuat: Trafik Kanunu
Cezası: Gerekli şartlar sağlanıncaya kadar trafikten men
Ceza Kime Verilir: Uymayanlara

Taşınması özel izne bağlı olan eşyayı izin almadan taşıma

İlgili Kanun: Madde – 65/1-f
İlgili Mevzuat: Trafik Kanunu
Ceza Fiili Adı: 1- İşleten ile gönderenin aynı olması halinde, işleten ve gönderen için uygulanacak idari para cezalarının toplamı uygulanır. 2- Gönderenin birden fazla olması veya tespit edilememesi halinde işleten ve gönderen için uygulanacak idari para cezalarının toplamı işletene uygulanır.
Cezası: Gerekli izinler sağlanıncaya kadar trafikten men
Ceza Kime Verilir: Sürücü

Yükü tehlike yaratacak şekilde yükleme

İlgili Kanun: Madde – 65/1-h
İlgili Mevzuat: Trafik Kanunu
Cezası: Gerekli şartlar sağlanıncaya kadar trafikten men
Ceza Kime Verilir: Uymayanlara

Yükü eğimde dengeyi bozacak şekilde yükleme

İlgili Kanun: Madde – 65/1-i
İlgili Mevzuat: Trafik Kanunu
Cezası: Gerekli şartlar sağlanıncaya kadar trafikten men
Ceza Kime Verilir: Uymayanlara

Sürücünün görüşüne engel olacak şekilde yükleme

İlgili Kanun: Madde – 65/1-j
İlgili Mevzuat: Trafik Kanunu
Cezası: Gerekli şartlar sağlanıncaya kadar trafikten men
Ceza Kime Verilir: Uymayanlara

Gerekli şartlar yerine getirilmeden araçları çekmek

İlgili Kanun: Madde – 65/1-k
İlgili Mevzuat: Trafik Kanunu
Cezası: Gerekli şartlar sağlanıncaya kadar trafikten men
Ceza Kime Verilir: Uymayanlara

Zorunlu mali sorumluluk sigortası

İlgili Kanun: Madde – 91
İlgili Mevzuat: Trafik Kanunu
Cezası: Eksikliği giderilinceye kadar trafikten men
Ceza Kime Verilir: Uymayanlara

Ölümlü kazaya asli kusurlu olarak sebep olmak

İlgili Kanun: Madde – 118/5
İlgili Mevzuat: Trafik Kanunu
Cezası: 1 yıl (Mahkemece) belgeler geri alınır.
Ceza Kime Verilir: Sürücü

Araçları tescil ve trafik belgesinde gösterilen maksadın dışında kullanmak

İlgili Kanun: Madde – Ek-2/1
İlgili Mevzuat: Trafik Kanunu
Ceza Fiili Adı: Sürücü aynı zamanda araç sahibi değilse, ayrıca, tescil plakasına da aynı miktar için ceza tutanağı düzenlenir.
Cezası: 15 gün trafikten men
Ceza Kime Verilir: Araç sahibine

İzinsiz belediye sınırları dâhilinde ticari amaçlı yolcu taşımak.

İlgili Kanun: Madde – Ek-2/3
İlgili Mevzuat: Trafik Kanunu
Ceza Fiili Adı: Sürücü aynı zamanda araç sahibi değilse, ayrıca aracın tescil plakasına da aynı miktar için ceza tutanağı düzenlenir. Tespiti halinde bağlı bulunduğu durak, işyeri ve işletmelerin sorumlularına da aynı miktar için ceza tutanağı düzenlenir.
Cezası: 60 gün trafikten men
Ceza Kime Verilir: Araç sahibine

Asli kusurlu olarak, ölümle sonuçlanan trafik kazalarına sebebiyet vermek,

İlgili Kanun: Asli kusurlu olarak, ölümle sonuçlanan trafik kazalarına sebebiyet vermek,
İlgili Mevzuat: Trafik Kanunu
Ceza Kime Verilir: Sürücü

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın