POMEM – PMYO Mülakat Soruları

20.04.2019

1 – Polis öfkesine nasıl hakim olmalıdır ?
Yaptığı işin devleti temsil ettiğini unutmamalı. (Kişisel)
2 – Hiyerarşi nedir ?
Ast üst ilişkisine hiyerarşi denir. Ast ve üst kıdem , rütbe , liyakate göre belirlenebilir.
3 – Emniyet genel müdürü kimdir ?
Celal UZUNKAYA
4 – Polislik mesleğine uygun olduğunuzu düşünüyor musunuz ?
Evet , polis olabilecek şartları taşıdığıma inanıyorum.
5 – Disiplin nedir ?
Kurallara uymak , yapılan işi daha önce belirlenen nizamlara uygun yapmak . Bir topluluğun yasalarına yazılı yazısız kurallarına uymak.
6 – Temel insan hakları nelerdir ?
Yaşama hakkı , Sağlık hakkı , Düşünce özgürlüğü , Eğitim hakkı , İnanç özgürlüğü , İbadet özgürlüğü , Özel yaşamın gizliliği , Ekonomik haklar.
7 – Kuvvetler ayrılığı ne demektir ?
Yasama , Yürütme , Yargı erklerinin birbirinden ayrılmasıdır .
8 – Otorite nedir?
Herhangi bir konuda bir şeye herkekesi inandırma , emretme , itaat ettirme gücü ve kudreti .
9 – Suç nedir ?
Yanlış ya da zararlı olduğu için hukuki otoritelerce yasaklanmış eylem , işleyene suçlu denir.
10 – Siber saldırı nedir ?
Bilgisayar, telefon ve online sistemlerin açıklarını bulup veri sızdırmak, sistemi durdurmak ya da tam olarak devre dışı bırakmak . Şahıslar arasında olduğu gibi ülkeler arasında da olabilir.Saldırıyı yapanlara halk arasında hacker denir .
11 – Suriye’de ki iç karışıklık için ne düşünüyorsun ?
Suriye’nin bir an önce demokratik hayata geçirilmesi gerekir, bunun için ülkemiz başta olmak üzere bütün ülkelerin ve uluslar arası otoritelerin gerekeni yapması gerekir.
12 – Çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz ?
Çözüm süreci bence mantıksız , terörist ile pazarlık yapılmaz. Devletin yaptırım gücü yıpratılmamalı.
13 – Vatan sevgisi nedir?
Gerektiğinde vatan için canını verebilmektir. Vatanın bütünlüğü için alınan sorumluluk vatan sevgisi olarak açıklanabilir.
14 – AB üyeliği hakkında ne düşünüyorsunuz ?
AB üyeliğine organik şartlarda üye olunabilirse karşı değilim , fakat sadece Türkiye için bir yaptırım söz konusu ise vazgeçilebilir. Keza Türkler her zaman kendi yağında kavrulmayı bilmiş kendini geliştirmiştir.
15 – Suç korkusu nedir ?
Bir suça ya da kişinin suç ile ilişkilendirdiği sembollere karşı geliştirdiği bir duygusal korku veya endişe reaksiyonu.
16 – Karttan çıkan atasözünü açıklayınız ?
Bahsi geçen kartlar bir iskambil destesi ise 52 de 1 değerdir. Bir çok seçenekten şansa çıkan herhangi bir sonuç.
17 – Para gerekli midir ? Parasız insan gereksiz midir ?
İnsan yaşamını derinden etkileyen olgulardan biri para olduğu için, yaşamın refahı için para gereklidir . İnsanın değeri para ile biçilemez.
18 – Ahlaksız bir görev verilse ne yaparsınız ?
Görevin gerekliliğini sorgularım , görev kutsal değerlerimin bekası için zaruri ise yerine getiririm .
19 – En sevdiğiniz branş ?
Bilgisayar ve kitap okumak
21 – Polis nedir ?
Kamu düzenini , huzur ve güvenliği sağlamakla görevli örgüttür.
22 – Adalet nedir ?
Hak ve hukuku gözetme ve yerine getirmedir. Haklıya hakkını suçluya cezasını vermektir.
23 – Dede Korkut kimdir kısaca bilgi verin ?
Dedekorkut destanlarının ilk anlatıcısıdır , hayatı konusunda net bilgi yoktur 295 yıl yaşadığı belirtilir. Oğzuların Kayı veya Bayat boyundan olduğu tahmin edilir , saltuknamede Osmanlıların Dedekorkut soyundan geldiği belirtilir. Dedekorkut destanları Oğuzların destansı hikayelerinin mecmuasıdır giriş ve 12 hikaye içerir H.O.Fleisch tarafından bulunmuştur.
24 – En sevdiğiniz ders nedir ? Neden?
Tarih , yarın için yeni kararlar alırken dün neler yaşanmış hep merak ederim.
25 – SSCB ne zaman yıkılmıştır ?
1991
26 – 2003 Eurovizyon birincisi kimdir ?
Sertap Erener Evryway that ı can2010 Manga We Could be the same ile 2.lik
27 – Fatih Sultan Mehmet Han’ın yaptırdığı ilk cami hangisidir ?
Rumeli Hisarı Camiisi
29 – Tarafsızlık nedir ?
Tarafsız kalma , yansız kalma , herhangi bir durum karşısında görüş belirtmeme.
30 – Karakter nedir ?
Bir topluluğun , bireyin ya da nesnenin kendine özgü özellikler bütünü .
31- Yabancı dilin önemi nedir ?
Yabancı dil önemlidir çünkü başka ulusların kültürlerini , tutumlarını tanıma fırsatı bulunur. Bir lisan bir insan denebilecek kadar önemlidir .
32 – Unesco 2014 ü ne yılı ilan etti.
2016 – Uluslararası Küresel Anlayış Yılı2015 – Uluslararası Işık Yılı2014 – Uluslararası Kristalografi (Kristal bilim)Yılı2013 – Yeryüzü Matematik Yılı
33 – Trafik kuralları hakkında bilgi verin.
Dünyanın her yerinde insanların bir noktadan başka bir noktaya birbirlerine zarar vermeden gidebilmesi için konmuş kurallar bütünüdür.
34 – İklim nedir ? Türkiye’nin iklimi hakkında bilgi verin.
İklim , bir yerde uzun bir süre boyunca gözlemlenen sıcaklık,nem, hava basıncı, rüzgar, yağış, yağış şekli gibi meteorolojik olayların ortalamasına verilen addır. Türkiye ılıman iklim kuşağının ekvatora yakın kısmındadır , akdeniz ikliminin yayılış sahasında kalır ve 4 mevsim yaşanır. Denizellik ve karasallığın etkili olduğu yerler vardır. Bazı noktalarda mikroklima görülür.
35 – İtilaf ve ittifak devletleri hakkında bilgi verin ?
Birinci dünya savaşına taraf olan devletleri belirtmek için kullanılır. (A.B.A.O – A.R.İ.F.Y.İ.J)İttifak devletleri. (Bağlaşma)AlmanyaBulgaristanAvusturya MacaristanOsmanlıİtilaf devletleri (Uzlaşma)ABDRomanyaİngiltereFransa , Yunanistan , italya , Japonya
36 – Kitap okur musunuz ? En son okuduğunuz kitap nedir ?
Evet okurum , en son okuduğum kitap “geleceği yönetmek”
37 – Medyanın terör / terörizme desteği olabilir mi ?
Olur , medya organlarında sübnüminal mesaj verilebilir, üstü kapalı maddi destek verilebilir. Çağdaş demokrasilerde Yasama , Yürütme , Yargı’dan sonra medya gücü kuvvetler ayrılığı kapsamında tutulmaktadır.
38 – Birinci dünya savaşının çıkma sebebi nedir ?
Genel nedenlerSanayi inklabından sonra sömürgecilik yarışıHam madde ve Pazar arayışının uluslar arası düzeye çıkmasıFransız ihtiliyle yayılan milliyetçilik akımıSilahlanma ve bloklaşmaÖzel nedenler ?Almanya İngiltere arası ekonomik rekabetFransanın 1871 de Almanya’ya kaptırdığı Alsas Loren Kömür havzasını geri almak istemesiRusya’nın sıcak deniz sevdası ve Panslavizim politikasıAvusturya Macaristan ile Rusyanın balkanlara hakim olma arzusuİtalya ve Fransanın Kuzey Afrika’da sömürgecilik yarışı.İtalya’nın Akdeniz’e egemen olma arzusu.Japonya’nın uzak doğudaki Alman sömürgelerini ele geçirmek istemesi.
39 – Ne ekersen onu biçersin atasözünü açıklayınız ?
Kişiler çevrelerine nasıl davranırlarsa öyle cevap alırlar , iyilikse iyilik , kötülükse kötülük, yardım sa yardım.
40 – Mossad Nedir ?
İsrail istihparat ve özel operasyonlar enstütisidir. Dış istihparatla ilgilenir merkezi Tel-aviv dir.
41 – Dünyada ki en büyü lider kimdir ? Neden ?
Mustafa Kemal Atatürk’tür. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu olmasının yanında barış ve insan haklarına verdiği saygı beni çok etkilemiştir.
42 – Atılan ok geri gelmez atasözünü açıklayınız ?
Düşünülmeden yapılan hareket ve eylemlerin geri dönüşü olmaz . Ona göre temkinli olmak gerklidir.– Antropoloji Nedir ?
İnsan bilimi demektir, tüm toplumları, kültürleri, insan kalıntılarını ve fiziksel, biyolojik yapılarını inceler. İnsanın iskelet, kafatası gibi fiziki yapısını araştıran antropoloji, insanlık tarihinin en eski dönemlerinin aydınlatılmasına yardımcı olur.
44 – PYD nedir ?
Suriye Kürt bölgesi Rojava’da bulunan Kürt partisinin ismidir.2003 yılında kurulmuştur.Pyd‘nin Kürtçe açılımı Partiya Yekîtiya Demokrat(Demokratik Birlik Partisi).
45 – YPG nedir ?
Suriye’deki en güçlü kürt partisi olanpyd’nin silahlı kanadıdır. açılımı “yekineyen parastina gel”; yani “halkın koruma birliği”dir.
46 – DAEŞ nedir ?
IŞİD (ırak şam islam devleti) inin islam ibaresi çıkarılması için değiştirilmiş halidir .
47 – Fransız ihtilalinin sonuçları nelerdir ?
İnsan hakları kabul edildi.Demokratik ve laik anayasal rejimler yaygınlaştıEşitlik , hürriyet, adalet ve demokrasi kavramları yayılmaya başladıDemokratik ve laik temellerde milli devletler kurulmaya başlandı.Ekonomide ve siyasette liberalizim ön plana çıktıFransa’da yönetimde burjuva sınıfı etkili oldu.Milliyetçilik akımı imparatorlukların ve kırallıkların dağılmasına sebep oldu.Fransız ihtilalindeki fikir akımları yeni çağın kapanıp yakın çağın kabul edilmesinde ölçüt oldu.Osmanlı devleti ve Avusturya Macaristan en fazla etkilenen iki imparatorluk oldu.Avrupa’nın monarşik devletlerinin demokratikleşmeye başlayan Fransa’ya karşı uzun süren savaşları başlatmaları, Fransız halkını bütünleştirdi ve bunun sonucunda “Milliyetçilik” akımı ortaya çıktı.
49 – Selahattin Eyyubi kimdir.
Mısırve Suriye sultanı, Eyyubi hanedanının kurucusu olan hükümdar. Hıttin Muharebesi ile 2 Ekim 1187’de Kudüs’ü Haçlı kuvvetlerinden alarak kentte 88 yıl süren Hıristiyan egemenliğine son verdi, akabinde Hıristiyanların düzenledikleri Haçlı Seferi’ni etkisiz hale getirdi.
50 – Osmanlı neden çöktü ?
Devlet idaresinin bozulmasıToprak sisteminin bozulmasıYeniçeri ocağının bozulmasıMedrese ve eğitim sisteminin bozulmasıPozitif bilimin terketdilmesiAdliye mekanizmasının çöküşüKapütilasyonlarBatıyı takip edememeToplum yapısı ve gayrimüslimlerJeopolitik konum sebebiyle büyük devletlerin Osmanlı üzerindeki emelleri.
51 – Nobel nedir ?
27 Kasım1895 tarihli ve 30 Aralık 1896 tarihinde Stockholm’de açıklanan vasiyetnamesiyle Alfred Nobel tarafından kurulan derneğin verdiği, insanlığa hizmet edenleri ödüllendirmek amacını taşıyan prestijli bir ödüldür.
52 – Divan-ı Lugatid Türk’ün yazarı kimdir ?
Kaşgarlı Mahmut
53 – Dünyanın en büyük okyanusu hangisidir ?
Büyük Okyanus
54 – Selçuklu devletinin önemi nedir ?
Anadolu Selçuklu ise ; Anadolunun türkleşmesini sağlamış Osmanlı devletinin kurulmasına zemin hazırlamış.Büyük Selçuklu Devleti ise ; Hindistanda islamiyeti yaymış , anadolu bölgesine akınlar başlamıştır.
55 – El kaide ABD ye ne zaman ve nasıl saldırdı ?
11 Eylül 2001 de Yerel saatle 08:46:30 daAmerikan Hava Yolları’na ait kaçırılan bir yolcu uçağı Dünya Ticaret Merkezi Kuzey Kulesi 94.-98. katları arasına kulenin kuzey tarafından çarptı. Bina çarpmadan 102 dakika sonra yıkıldı.Yerel saatle 09:02:59 da ikinci bir uçak Dünya Ticaret Merkezi güney Kulesi 77.-85. katları arasına kulenin güney tarafından çarptı. Bina çarpmadan 56 dakika sonra yıkıldı.Yerel saatle 10:03:11 deWashington, DC’nin 240 km (150mil) kuzey batısına, Pensilvanya Shanksville kırsalıda dördüncü bir uçağın düştüğü açıklandı. Olay yerinde büyük bir uçak enkazına rastlanmadığı söylentileri dolaştı. Resmî makamlarca uçak enkazının olduğu vurgulanmıştır. Ayrıca birçok uçak parçaları da bulunmuştur.
56 – Mesnevi, Fıhi ma fih, divanı kebir kimin eseridir ?
Mevlana Celaleddin Rumi
57 – Yaz ve kış saati uygulaması niçin yapılır?
Enerji tasarrufu için yapılır. Güneş ışığından ve gün batımından faydalanmak için.
58 – Güne başlarken sizi motive eden tek şey nedir?
Huzurlu bir kahvaltı ve ardından kahve.
59 – Konut dokunulmazlığı nedir ?
Kişinin barınma , sığınma ve yaşama alanı olarak kullandığı yere kendisinden başka kimsenin girememesidir. Bu durum anayasa ve insan hakları beyannamesiyle korunmaktadır. Konuta ancak devlet halkın güvenliği tehlike altında kalırsa özel izin ve hukuki işlemle girebilir.60 – Harem nedir ?Osmanlı devletinde sarayın bölümlerinden biridir. Haremde padişah ve ailesi ikamet ederdi. Padişah ve hanımları , kızları , valide sultanlar ikamet edebilirdi. Yönetiminden harem ağası sorumluydu.
61 – Saatte iki saniyede bir olan nedir ?
A harfi
62 – Arkanda kaç bardak var , arkandaki duvarın rengi ne , kaçıncı kattayız , hangi yöne doğru duruyorum duruyorsun.
Hangi yöne doğru duruyorum sorusunda güneşi görebiliyorsanız güneşe göre cevap verin. Güneşi göremiyorsanız balkonlardaki çanaklara bakın çanakların yönü kıbleyi gösterir kıble de Güney Doğuya bakar. Ona göre hesaplayın.
64 – Eleştiri nedir ?
Eleştiri, bir kişi, eser ya da konuyu doğru ve yanlışlarını göstererek anlatmak veya yazmak.
65 – Damlaya damlaya göl olur atarözünü açıklayın.
Küçük şeylerin önemli olduğu , büyük birikimlerin ve getirilerin aslında küçük birikimlerden doğduğunu anlatır.
66 – İyi bir poliste olması gereken özellikler nelerdir ?
Sabır , görevine sadakat , duygu ve öfke kontrolü.67 – Otuz iki dişten çıkan otuz iki mahalleye yayılır atasözünü açıklayınız.Ağızdan çıkan bir söz, çok çabuk duyulur; başkalarının diline düşer ve bir anda her tarafa yayılır. Bu yüzden ‘‘dilin kemiği yok’’ ve ‘‘milletin ağzı torba değil ki büzesin’’ gibi deyimler toplumda çok sık kullanılır.
68 – Hukukun üstünlüğü ilkesi ne demektir?
Türkiye Cumhuriyeti Devleti, bir hukuk devletidir. Bir başka deyişle “hukukun üstünlüğü” ilkesini benimsemiştir. Bu ilke, adalet kavramının temelini oluşturur. Hukukun üstünlüğü, devletin içindeki tüm mekanizmaların, önceden tespit edilmiş bazı kanun ve kurallar içinde işleyeceği anlamına gelir. Her devlet kurumu, anayasanın ve diğer yasaların tespit ettiği görev ve yetkilere sahiptir. Kimsenin bu görev ve yetkileri aşma, değiştirme gibi bir gücü yoktur. Hukuk, herkesin üstündedir ve dolayısıyla devlet “keyfî” değildir.
69 – ‘‘Bir fincan kahvenin kırk yıl hatırı vardır’’ sözünü açıklayınız.
Bize yapılan bir kötülüğü unutmak ve affetmek gerekir. Yapılan bir iyilik ise asla unutulmamalı, her zaman hatırlanmalıdır. Çünkü bu insaniyetin gereğidir. Bize iyiliği dokunan bir kişiye yaptığı bu işi hatırlatmamız onun da hoşuna gidecektir.
70 – ‘‘ Araba devrilince yol gösteren çok olur’’ sözünü açıklayınız.
İnsanlar her nedense her şey olup bittikten, işler bozulduktan, ortaya kötü bir netice çıktıktan sonra “niçin böyle yaptın, şöyle yapsaydın, bu yolu tutmalıydın” gibi sözler söylemeyi alışkanlık edinmişlerdir. Önemli olan yapma biçimindeki yanlışlığı, tutulan yoldaki tehlikeyi önceden görmek ve uyarıda bulunmaktır.
71 – ‘‘Tatlı dil yılanı bile deliğinden çıkarır’’ sözünü açıklayınız.
Ateşin üzerine ateşle gidildiği zaman alevler daha da büyür, yangını söndürmek daha zor bir hal alır. Sinirli bir insana da sert tepki verildiğinde bu onun daha çok gerilmesine yol açar. Sert ve kırıcı olmayan, yumuşak, hoşa giden, gönül alıcı, etkileyici, inandırıcı ve yerinde söylenmiş bir söz ise insanın hoşuna gider; en azgın kişinin bile inadını kırar, onu yumuşatır ve yola getirir.
72 – ‘‘Öfkeyle kalkan zararla oturur’’ sözünü açıklayınız.
Öfkesine kapılarak iş gören insan, sonunda güç durumlara düşer. Çünkü öfkelenmiş, sinirli bir insan iyi düşünemez, olup biteni iyi göremez, sonucu hesaplayamaz. Bu yüzden öfke baldan tatlıdır demişlerdir. Yani öfke ile akıl bir arada bulunmaz. Biri geldiğinde diğeri gider. Kısacası öfkeli iken karar vermemek ve sakin kafayla düşünmek gerekir.
73 – Atatürk’ün ‘‘Muasır Medeniyet’’ sözünü açıklar mısınız?
Atatürk’ün “muasır medeniyetler” den kastı teknolojik, bilimsel, ekonomik ve sanatsal gelişmelerdir. Onun gösterdiği hedef kültürel, inançsal ve geleneksel değerlerimizi yitirmeden medenî olabilmektir. Bu medeniyet neredeyse “muasır medeniyet” orasıdır.
74 – Kuvvetler ayrılığı prensibini tarif eder misiniz?
Güçler ayrılığı, yasama, yürütme ve yargının birbirlerinden bağımsızlığını anlatır.
75 – İlk yardım nedir ve ülkemizde ilk yardım konusunda yaşanan sorunlar nelerdir?
Herhangi bir hastalık veya kaza sonucu sağlığı tehlikeye girmiş olan kişi veya kişilere durumlarının daha kötüye gitmesini önlemek amacıyla, çevre imkânlarından yararlanılarak ve ilaçsız olarak yapılan geçici müdahaleye ilkyardım denir. İlkyardımı yapacak olan kişi mutlaka teorik ve uygulamalı ilkyardım eğitimi almış olmalıdır İlkyardımın amaçları; hayatî tehlikeyi ortadan kaldırmak, hastanın veya kazazedenin durumunun kötüleşmesini önlemek ve iyileşmeyi kolaylaştırmaktır. Başka alanlarda olduğu gibi ilk yardım konusunda da ülkemizde yaşanan en büyük sorun eğitimsizlikten kaynaklanmaktadır. Maalesef ülkemizde ilk yardımın önemi kavratılamamıştır.
76 – Demokrasi kavramını açıklar mısınız?
Demokrasi, tüm üye veya vatandaşların, organizasyon veya devlet politikasını şekillendirmede eşit hakka sahip olduğu bir yönetim biçimidir. Genellikle devlet yönetim biçimi olarak değerlendirilmesine rağmen üniversiteler, işçi ve işveren organizasyonları ve diğer sivil kurum ve kuruluşlar da demokrasi yönetilebilirler. Demokrasi, diğer yönetim şekillerinin arasından sıyrılarak günümüzde en yaygın olarak kullanılan devlet sistemi haline gelmiştir. Mustafa Kemal Atatürk bu konuda “Yöneticiler, iktidara saltanat sürmek için değil, millete hizmet için getirilmişlerdir. Ulusa karşı olan görevlerini kötüye kullandıkları takdirde, şu ya da bu biçimde ulusal iradenin kendi haklarında vereceği kararla karşılaşırlar. Ulus tarafından, ulus adına devleti yönetmeye yetkili kılınanlar, gerektiğinde ulusa hesap vermek zorunda olduklarını bilmelidirler’’ demiştir.
77 – Başarıyı nasıl tanımlarsınız?
Başarıyı genellikle birinci olmak şeklinde görürüz. Sınıf birinciliği, okul birinciliği her zaman toplumdan takdir görür. Elbette ki bunların da bir başarı olduğu muhakkaktır. Fakat bence asıl başarı insanın kendi yetenekleri ölçüsünde yapabildiği en önemli iştir. Bir 400 metre koşucusunun kalkıp yürümesi bir başarı sayılamaz. Ancak engelli birisinin birkaç adım atabilmesi büyük bir başarıdır. Şu da var ki başarı için yalnız zekâ ve yetenek yetmez, inanç ve azim de gerekir. Bunlar bir araya geldiği zaman başarı da arkalarından gelecektir.
78 – Başarıda takım çalışmasının rolü nedir?
Takım ruhu, takımı oluşturan tüm bireylerin takımın amacı yönünde bütünleşmeleri ve birlikte hareket etmeleri sonucunda takımda ben imajı yerine biz imajının oluşması olarak yorumlanabilir. Bir örnek vermek gerekirse üç tane 1 sayısı ayrı ayrı yazıldığında alacağı değer 3’tür. Çünkü üç tane 1 sayısı toplandığında sonuç 3 çıkar. Fakat bu 1’ler yan yana gelirse 111 olur. Bu basit örnek bize bir amaç doğrultusunda birleşmenin ve takım olmanın önemini açıkça göstermektedir.
79 – Takım sporları ve bireysel sporları örneklerle karşılaştırabilir misiniz?
Bireysel sporlara örnek olarak atletizm, güreş, tenis, masa tenisi, golf, bisiklet ve araba yarışları verilebilir. Takım sporlarına ise voleybol, basketbol, hentbol ve futbol örnek gösterilebilir. Bireysel sporlar ile takım sporları arasındaki en önemli fark ‘‘amaç’’tır. Bireysel sporlarda amaç bireyin kendi başarısıdır. Takım sporlarında ise amaç grubun başarısıdır. Takım sporlarında başarıya ulaşmak için yardımlaşma ve dayanışma görülürken bireysel sporlarda böyle bir durum söz konusu değildir.
74 – İnternetin fayda ve zararlarını açıklayınız.
İnternet, bilgisayar ağlarını kapsayan uluslararası bir ağdır. İnternet sayesinde dünyanın en büyük kütüphanelerinde araştırma yapılabilir, internet üzerinden eğitim veren bir üniversitede okuyup mezun olunabilir, farklı mekânlardaki arkadaşlarla sohbet edilebilir, alış-veriş yapılabilir hatta uçak bileti bile satın alınabilir. Hayatımızı bu kadar kolaylaştıran internetin elbette ki zararlı yönleri de vardır. İnternet ortamında denetim neredeyse yoktur. Zararlı içeriğe sahip sitelere çocuklar ve gençler kolayca erişebilmektedir. Maalesef bu durum çocukların ve gençlerin psikolojik ve sosyal gelişimlerini olumsuz yönde etkiler.
75 – Empati nedir, empatik iletişimden ne anlıyorsunuz?
Empati, kişinin kendisini karşısındakinin yerine koyup onun duygu ve düşüncelerini anlaması ve bunu tekrar karşısındakine iletmesidir. Empatik iletişim demek olaylara çok yönlü bakabilmek demektir.
76 – Demokratik bir toplumda polisin rolü nedir?
Demokratik sistemlerde halkın temel hak ve özgürlükleri hukuk yoluyla garanti altına alınmıştır. Bu hak ve özgürlüklere kesinlikle dokunulamaz. Bu dokunulmazlığı sağlamak ve garanti altına almak için güçlü bir teşkilata ihtiyaç vardır. İşte bu teşkilat emniyet teşkilatıdır. Güçlü bir emniyet teşkilatı topluma güven verir.
77 – ‘‘Üzüm üzüme baka baka kararır’’ sözünü açıklayınız.
İnsan etkileşime ve etkilenmeye açık bir varlıktır. Karşısındakini etkileyebildiği gibi ondan etkilenebilir de. Hatta çevremize dikkat ettiğimizde bunun birçok örneğini görebiliriz. Mesela esneyen birisini gördüğümüzde biz de ister istemez esneriz. Farklı bir şiveyle konuşan insanların arasında yaşayanlar bir süre sonra aynı şiveyle konuşma eğilimi gösterirler. Sadece bu örneklerdeki gibi yalnızca davranış olarak değil huy ve karakter olarak da insan insandan etkilenir. Kır atın yanında duran ya huyundan ya suyundan diye boşa dememişlerdir.

You cannot copy content of this page