PMA Grup Amiri

17.04.2019

PMA Grup Amiri, Amir Vekili kim olur, ne is yapar.

MADDE 21- (1) Polis merkezinde rütbeli en az bir amir görevlendirilmesi zorunludur. A tipi polis merkezlerinde; biri polis merkezi amiri olmak üzere en az dört amir sınıf: personel bulunması esastır. Grup amirliği görevi; amir sınıfı personel, yokluğu halinde kıdemli başpolis veya başpolis memurları tarafından yürütülür.

Maddesi bu sekilde olan, grup amirliği pratikte polis memurlarının yapması ile grup amir vekili olarak adlandırılır. Rütbeli açığında dolayı bir Çok Polis Merkezi Amirliğinde polis memurlari Grup Amir Vekili olarak gorevlendirilirler.

Genelde Polis Merkezi Amirliğinde hazır bulunan grup amirleri, PMA’ya gelen vatandaşı dinler, konuyu anlar ve vatandaşı yönlendirir. Eğer ortada bir suç var ise C. Savcısından talimat alır ve tahkikata başlamasını sağlar, küçük yerlerde nezarethane sorumlusu olarakta gosterilen grup amirleri var ise gözaltında şahıs, bu şahsın kontrolünü de sağlar.

TABİ Kİ PMA AMİRİ GRUP AMİR VEKİLİNE NE GÖREV VERIRSE ONU YAPAR, GRUP AMİR VEKİLİ.

Grup Amirliğinin görevleri

MADDE 15-

(1) Grup Amirliği;

a)Yaya ve motorize önleyici devriye hizmetlerini yürütmek,

b)Meydana gelen her türlü suç ve kabahat ile tehlike oluşturan diğer olaylara müdahale etmek ve gerekli adli ve idari işlemleri yapmak,

c)Halkın can ve mal güvenliğini ve genel sağlığı tehlikeye düşüren durumlarda gerekli koruyucu ve düzenleyici görevleri yerine getirmek,

ç)Yapılan müracaatlardan görev alanına giren konularda gerekli işlemleri yapmak, diğer birim ve kurumların görev alanlarına giren konularda da ilgili birim ya da kuruma yönlendirmek,

d) Aile içi şiddet olaylarına ilişkin polis merkezince yürütülmesi gereken adli ve idari işlemleri yapmak,

e) Trafik zabıtasının olmadığı yerlerde trafik hizmetlerini yürütmek; diğer yerlerde yaralamalı trafik kazaları ve olay yeri terk maddi hasarlı trafik kazalarıyla ilgili gerekli işlemleri yapmak,

f) Umuma açık yerlerin denetimini yapmak,

g) Polis merkezinin güvenliğinin sağlanmasına yönelik görevleri yerine getirmek,

ğ) Telsiz muhaberesini takip etmek,

h) Grup amirliğinin genel tertip ve düzenini sağlamak,

ı) Gözaltı biriminin tertip ve düzenini sağlamak, gözaltı işlemlerim yürütmek,

i) Polis merkezi danışma ve halkla ilişkiler hizmetlerini yürütmek,

j) Hizmetlerin toplum destekli polislik anlayışıyla yürütülmesini temin etmek,

k) Meydana gelen olaylar ve gerekli diğer konularla ilgili olarak sıralı amirlerini bilgilendirmek,

l) Gerektiğinde, polis merkezi amirinin talimatıyla, diğer bürolara ilişkin görevleri yerine getirmek, ile görevlidir.

You cannot copy content of this page