Polis (Öğrenci Adayı) Sağlık Kurulu Raporları

16.04.2019
Polis (Öğrenci Adayı) Sağlık Kurulu Raporları

Polis adayları, polis okullarına geçici kayıt yaptırdıktan sonra, intibak eğitimi görürken aynı zamanda yeterli bir hastaneden sağlık kurulu raporu da alırlar. Sağlık kurulu raporu, adayın polislik görevini yerine getirip getiremeyeceğine yönelik güncel emniyet teşkilatı sağlık şartları yönetmeliği baz alınarak yapılan tetkit ve tahlileri içermektedir.

POMEM, PAEM, PMYO ve PÖH hic farketmeksizin, adayların hepsi, her biri tek tek sağlık kurulu raporu almak zorundadır.

İntibak eğitimini başarıyla tamamlayan ve sağlık kurulu raporu sonucu olumlu olan adaylar, eğitim gördükleri okula kesin kayıt yaptırma hakkı kazanırlar.


Sağlık Kurulu Raporu Hakkında kısaca bilgi


Polis adaylarından istenilen sağlık kurulu raporu, okulların yönetmeliklerinde yer almaktadır. POMEM giriş yönetmeliğinin 22. maddesi, PAEM giriş yönetmeliğinin 21. maddesi, PÖH yönetmeliğimin 16. maddesi ve PMYO giriş yönetmeliğinin 17. maddesi, sağlık kurulu raporu aldırmanın temelini oluşturan maddelerdir.


Geçici kayıtları yapılan adaylar, sağlık kurulu raporu almaları için hastaneye yönlendirilirler. Rapor, muayene, bulgu ve sonuçları ile radyolojik inceleme ve laboratuar tetkiklerinin sonuçlarını kapsar. Bu işlemler, grup grup ve intibak sürecinin 2. veya 3. günü yapılmaya başlanılır.

Öğrencilerin sağlık kuruluşlarına götürülmeleri, muayeneleri ve işlemleri okul tarafından görevlendirilen eğitmenler eşliğinde, okul araçları ile ve tamamen ücretsiz, planlı ve düzenli bir şekilde yapılır. Sağlık kurulu raporu, okulun bulunduğu ilin devlet hastanesinden alınmaktadır. Bazen, ilgili hekimler bu süreç için okul kampüsüne de gelebilir. Bu süreç, yaklaşık 3 ile 7 gün arası sürmektedir. Tam teşekküllü hastanelerden alınan sağlık kurulu raporunun düzenlenmesinde aşağıdaki hususlara uyulur.


Aday, mevcut sağlık durumu ile değerlendirilir.Teşhis ve bulgular ile verilen karar arasında çelişki olmamalıdır.Boş hane bulunmamalı, tarih ve sayı yazılmalıdır.

A sağlık diliminde olmadığı anlaşılan adayın hangi sağlık diliminde olduğu belirtilir.Karar hanesine “öğrenci olur” ya da “öğrenci olamaz” kararı yazılır.Öğrenci adaylarına ait sağlık kurulu raporları, öncelikle eğitim öğretim kurumlarındaki hekimlik veya il emniyet müdürlüğü hekimlerince incelenir. Bu birimlerde hekim bulunmadığı takdirde il sağlık müdürlüğünden geçici görevli hekim talep edilir. Adayların geçirmiş bulunduğu hastalık veya ameliyatlarına dair raporlar, daha önce öğrenci adaylığına başvurarak işlemlerini yarıda bırakanlar ve sağlıktan elenenlere ait tüm belgeler birleştirilir, eğitim öğretim kurumları ve il emniyet müdürlüğünce ön incelemesi tamamlanan bu belge ve sağlık kurulu raporları Daire Başkanlığına gönderilir.

Hastanelerce düzenlenmiş sağlık kurulu raporları incelenir, uygun olması halinde aday hakkında “Öğrenci Olur” şeklinde kesin karar verilir.

Hakkında öğrenci olamaz şeklinde karar verilmiş adaylar Ankara merkezli hakem statüsünde olan başka bir tam teşekküllü hastaneye teşhis veya bulgu ile ilgili sağlık kurulu raporu aldırmak üzere sevk edilir. Sevk edilen hastaneden alınan sağlık kurulu raporundaki bulgu ve teşhise göre öğrenci olup olamayacağına karar verilir. Komisyon kararları oy birliği ile alınır ve alınan kararlar kesindir. Komisyon kararlarına itiraz kabul edilmez. Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığınca, adayın bağlı olduğu okula göre “…… ÖĞRENCİSİ OLAMAZ” kararı verilen adayların ilişikleri, Başkanlık onayı ile kesilir ve öğrencinin okuluna gereği yapılmak üzere bildirilir. Noktalı yerlere, adayın okul türü yazılır. Bu durumdaki öğrenciler, okuldan uzaklaştırıldıkları için tazminat ödemezler.
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

You cannot copy content of this page