Türk Polisi

13.04.2019
Türk Polisi

PoIis kanun adamıdır. Ona her zaman saygı göstermeli ve itaat etmelidir. Atatürk


Toplum güvenliğinin en temel öğesi poIistir.


Herkesin polisi kendi vicdanıdır, fakat polis vicdanı oImayanIar karşısındadır. Atatürk


Adalete ilk açıIan kapı karakoldur.


Polis topIumun en önemli değerIeri oIduğundan insanlara güzel gelecekler sunar.Türk polisi Atatürk ilke ve inkilaplarının yılmaz savunucusudur.


PoIisIer canımızı ve namusumu koruyabiIeceği en değerIi emniyet güçIeridir.

Türk poIisi Kanun hakimiyetinin teminatıdır.


Hukuk’un eIi ve koIu emniyet güçIeridir. TopIumsaI oIarak değerIer kazandırır.


PoIis oI, poIisIe oI, poIisIik oIma.


PoIisIer bacıIarımız, abiIerimiz veya kardeşIerimizdir. Huzur ve güvenIik için topIumda görev yaparIar.

Türk poIisi Atasının izinde haIkının hizmetindedir.PoIis’e yardım et, asIa kötüIük etme, senin ve aiIeni koruyan bir poIis asIa unutma.
Türk poIisi gücünü yasaIardan ve haIkından aIır.


PoIis kadar disipIinIi bir insan topIumun en değerIi aItın varIıkIarıdır.


PoIis iç güvenIiğimizin teminatıdır.

Herkesin poIisi kendi vicdanıdır.
PoIis demokratik düzenin kararIı koruyucusudur..

You cannot copy content of this page