10 Nisan Polis Bayramı

08.04.2019
10 Nisan Polis Bayramı

Vatan toprağının her bir köşesinde huzur ve güvenliğin sağlanması, vatandaşın temel hak ve hürriyetlerinin korunması, kanun hakimiyetinin ve devlet otoritesinin tesisi gibi birçok hayati görevi mesai mefhumu gözetmeksizin üstlenmiş olan Emniyet Teşkilatımızın 174. Kuruluş yıl dönümü kutlu olsun diyerek başlıyorum yazıma, “polise verilen sözlerin tutulduğu gündür polisin bayramı” demiş şair, ne de güzel demiş.

300 bin civarında polis var ülkede ve canla başla 80 – 100 milyon insana hizmet ediyor bunca polis. Bunun karşılığında çok bir şey istemiyor bu vatanın evlatları tek istedikleri çalışma saatlerinin duzenlenmesi..

10 Nisan 1845 tarihi, Türk Emniyet Teşkilatı açısından çok önemli bir noktadır. Çünkü bu tarihe kadar zabıta olarak nitelenen teşkilat; 10 Nisan 1845 (12 Rebiül Evvel 1261) den itibaren polis adı altında hayata geçmiş ve Emniyet Teşkilatının kuruluş günü olarak kabul edilmiştir.


Türk tarihinde tespit edilebilen ilk zabıta görevlileri “yarkan”lardır? Göktürk devrinde “şad”, “tudun” ve “subaşı” ların zabıta hizmetlerinden sorumlu oldukları, islamiyetin kabülünden sonra kadıların diğer görevlerinin yanıanda, zabıta görevini de üstlendikleri tespit edilmiştir?


1422-1453 döneminde ise bu görevi subaşılar yürütmüştür. 1453-1826 döneminde İstanbul’da padişahın şahsını ve sarayı koruyan “bostancıbaşı”, infaz hizmetlerini yürüten “böcekcibaşı”lar hizmet vermiştir. Kullukçular, “karakulhane” adı verilen bugün “karakol” olarak isimlendirilen binalarda hizmetlerini yürütmüşlerdir.


1826-1846 döneminde “serasker”ler zabıta hizmetlerini yürütmeye başlamışlardır.1829 yılında İstanbul’da belediye hizmetlerinin yanında kısmen zabıta hizmetlerini yürüten “İhtisap Nezareti” kurulmuştur.
10 Nisan 1845 tarihinde yayınlanan ve İstanbul?daki yabancı misyonlar da “Tezkere-i Umumiye” tarafından gönderilen “polis nizamnamesi” ile ilk defa “polis” adı verilen bir zabıta teşkilatı kurulmuştur?


Daha sonra “Zaptiye Müşüriyeti” devri başlamış ve cumhuriyetin ilanına kadar çeşitli evrelerden geçirilerek hizmet yürütülmüştür. Cumhuriyet döneminde 1922’de İstanbul Emniyet Genel Müdürlüğü lağvedilerek yerine Ankara’daki “Emniyet-i Umumiye Müdürlüğü”ne bağlı il teşkilatları kurulmuştur.


İlk yıllarda polis teşkilatının kuruluş kanunu yoktu, gelişim bütçe kanunlarına bağlanmıştı. Uzun yıllar 1908 yılında çıkarılan “Polis Nizamnamesi”nin verdiği görev ve yetkilerle hizmet yürütülmüştür. Nihayet hala kullanılan 1934 yılında, hala kullanılan 2559 sayılı “Polis Vazife ve Salahiyetleri Kanunu” ve 1937 yılında 3201 sayılı “Emniyet Teşkilatı Kanunu” çıkarılmıştır.

You cannot copy content of this page