Kurusıkı Tabanca Taşımanın Cezası Var Mı?

Halk arasında ”kurusıkı” olarak tabir edilen bu tür silahların imali, satışı ve bulundurulması 5729 sayılı kanunla belirlenmiştir.

Kuru sıkı silahın satışı 5729 sayılı Kanun’un 3. maddesinde belirtilmiştir. İlgili maddede; ”ateşli silahlarla işlenen veya 6136 sayılı Kanun kapsamına giren suçlardan dolayı hükümlü bulunanlar ile kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olanlara veya on sekiz yaşından küçüklere satılamaz” hükmü yer almaktadır

Aynı madde hükmüne göre, bu silahların satışı, mermi veya av malzemesi ya da yivsiz tüfek satışı yapmak için ruhsatlandırılmış yerlerce yapılır. Bu silahları satan bayilerle, başkalarına satan veya devredenlerin ya da başkalarından satın alan veya devralanların bir ay içinde Cumhuriyet Savcılığından alacakları sabıka kaydıyla birlikte mahallî mülki amire bildirimde bulunmaları zorunludur.

Halk arasında kurusıkı olarak bilinen silah türü; iğnenin çekirdeğe vurması ile ateş almaktadır ve gerçek silah gibidir. Farkı ise gerçek silah mermilerinde çekirdek bulunur, kurusıkı tabanca mermilerinde ise sadece barut patlamaya sebebiyet verir, herhangi bir çekirdek namlu hattında yol almaz.

5729 sayılı Kanun’un 2/2. maddesine göre; ” Bu kanun kapsamındaki silahların 6136 sayılı Kanun hükümlerine tabi silahlardan rengi ve şekli belirtilerek açıkça ayırt edilmesini sağlayan bir işaret taşıyacak şekilde üretilmesi zorunludur hükmü yer alır. Bu silahların gerçek silah gibi namlusu mevcuttur ve yeni modellerde kapalı namlu ucunda turuncu renkte fosforlu tıpa vardır. Bu tıpanın amacı, silahı görünüş itibariyle hemen hemen aynı olan gerçek silahlardan ayırt etmektir. Fosforlu tıpanın kullanılmasının bir diğer sebebi; soygun, tehtid gibi suçların işlenmesi sırasında silahın niteliğini belirtmek amacıdır. Bu tıpayı usulsüz olarak sökmek, kurusıkı silahın müsaderesine sebep olacaktır.

5729 sayılı Kanun’un 1/2. maddesine göre; ” Bu Kanunda geçen ses ve gaz fişeği atan silah; kurusıkı silah olarak da tabir edilen ses ve gaz fişeği atabilen silahları ifade eder” şeklinde tanımlanmıştır. Aynı kanunun 3/1-a maddesine göre bu tür silahların taşınması yasaktır.

Taşıma ile nakil işlemi karıştırılmamalıdır. İki farklı kavramın ayrımı 5729 sayılı Kanun’un 3/3. maddesinde şöyle belirtilmiştir: ”Söz konusu silahlar, ancak her an kullanıma elverişli olmayacak (şarjör ve silah birleşik olmayacak ve mermiler şarjöre takılı olmayacak şekilde) ve kolay ulaşılmayacak şekilde, boş olarak kutu içerisinde nakledilebilirler. Bu silahların belirtilen şekil ve şartların dışında nakledilmesi taşıma olarak kabul edilir”.

Taşıma eyleminin tespiti halinde 5729 sayılı Kanun’un 4/2 madde hükmü gereğince; 1730 TL idari para cezası verilir. Ayrıca bu silahların mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilir. Bu Kanun hükümlerine göre idarî para cezasına ve mülkiyetin kamuya geçirilmesine karar vermeye mahallî mülki amir yetkilidir.

Kurusıkı Tabanca Taşımanın Cezası Var mı?

Yukarıda da belirttiğimiz gibi kurusıkı tabanca ev, işyeri ve araç gibi kapalı alanlar dışında taşınabilmesi için kolay ulaşılamayacak ve kutu içerisinde olacak şekilde taşınabilir. Resmi gazetede yayımlanan 1 Ocak 2008’de kabul edilen 5729 numaralı kanuna göre de kurusıkı tabanca taşımanın cezası 800 TL’den başlamaktadır. Para cezasının yanı sıra silaha devlet tarafından el konulmaktadır.

Kurusıkı Silah Taşıma Şartları

Ülkemizde kurusıkı silah satışı ve satın alımı şartları belirli oranlarda serbest olsa da kurusıkı silah taşıma şartları kriterlere bağlanmıştır. Kurusıkı silahlar araç, ev, işyeri gibi kapalı mekanlarda bulunduralabilirken, kişinin üzerinde taşıması kanunen suçtur ve yasaktır. Kurusıkı taşıma sırasında yakalanan kişiye cezai işlem uygulanmaktadır.Kurusıkı tabanca taşıma işleminin -bir yerden başka bir yere taşınabilmeleri- için her an kullanıma elverişli olmayacak ve kolay ulaşılamayacak şekilde kutu içerisinde bulunması gerekir. Bu silahların belirtilen şekil ve şartların dışında nakledilmesi taşıma olarak kabul edilir. Kurusıkı taşıma cezası, cezai işlem olarak karşımıza çıkar.

Kurusıkı Silah Satışı ve Satın Alma Şartları

Kurusıkı tabancaların satın almak minimum düzeyde şartlara bağlıdır. Satış yapan av bayisinin mutlaka ruhsatı olması gerekirken aynı zamanda da satın alan kişinin 18 yaşını geçmiş olması gerekmektedir.Kurusıkı silah satışı, av bayileri, mermi satışı gerçekleştiren iş yerleri, tüfek satışı yapan yerler tarafından yapılabilir.

Bu satış noktalarının online mağazalarından da satış ve satın alma gerçekleştirilebilir. Dikkat edilmesi gereken nokta, ürünün faturalı olmasıdır.Toparlayacak olursak;Yönetmelikte belirlenmiş esas ve usullere aykırı olarak imal edilmiş olanların satılması, yasaktır.

Ateşli silahlarla işlenen veya 6136 sayılı Kanun kapsamına giren suçlardan dolayı hükümlü bulunanlar ile kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olanlara satılması yasaktır.

Kurusıkı alımında 18 yaş sınırı vardır. 18 yaşından küçükler kurusıkı tabanca satın alamaz.Kurusıkı tabanca satın alırken, sabıka kaydı gerekmektedir.

Tabanca satın alındıktan sonra fatura ve silah ile birlikte il-ilçe emniyet müdürlüğüne giderek, silah kayda alınmalıdır.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın